Särskild assistans

Boka särskild assistans

 • Vi rekommenderar att du begär dessa tjänster när du bokar din flygresa, men du kan förhandsboka dem på Ryanairs webbplats fram till 48 timmar före den planerade avgångstiden.
 • Därefter och fram till 12 timmar före planerad avgång måste passagerare kontakta vårt team för särskild assistans (under våra öppettider).
 • Om du inte informerar oss 48 timmar i förväg kan det hända att den begärda assistansen inte kan erbjudas, vilket kan påverka dina resplaner.
 • Flygplatsen tillhandahåller den förhandsbeställda särskilda assistansen under förutsättning att passageraren infinner sig vid disken för särskild assistans senast två timmar före avgångstiden.
 1. Klicka på ”Mina bokningar” på Ryanairs webbplats.
 2. Logga in på ditt myRyanair-konto.
 3. Välj ”Hantera denna bokning” på den bokning du behöver ändra.
 4. Välj alternativet ”Begär särskild assistans”.
 5. Välj de passagerare som kräver särskild assistans
 6. Bekräfta vilken typ av special som krävs för utresa och hemresa.
 7. Om du behöver annan typ av särskild assistans för returresan, växla till alternativet nedan.
 8. Klicka på ”Spara” för att spara nya uppgifter i din bokning.
 9. Du kommer att få en uppdaterad e-postresplan med den särskilda assistans som krävs tillagd.

  Lägg till särskild assistans

Det finns ett antal olika typer av särskild assistans som kan bokas i förväg online eller genom att kontakta vårt team för särskild assistans. Nedan följer en översikt som kan hjälpa dig att välja rätt typ av assistans:

 • Passageraren behöver assistans (avgång och ankomst) genom flygplatsen till gaten – välj alternativet WCHR
 • Passagerare som behöver assistans (avgång och ankomst) genom flygplatsen och lyft på/av sittplatsen – välj alternativet WCHC
 • Passageraren behöver assistans (avgång och ankomst) genom flygplatsen och upp/ner för flygplanstrappan – välj alternativet WCHS
 • Blind/synskadad passagerare som behöver en följeslagare (avgång och ankomst) genom flygplatsen till sittplatsen ombord samt separata säkerhetsanvisningar från kabinpersonalen – välj alternativet BLND
 • Passagerare som reser med en ledar-/servicehund och behöver en följeslagare (avgång och ankomst) genom flygplatsen till sittplatsen ombord och separata säkerhetsanvisningar från kabinpersonalen – välj alternativet BDGR
 • Passageraren är blind eller synskadad, men behöver ingen hjälp (reser ensam eller med sällskap) – välj alternativet BLDP
 • Passagerare med funktionsvariation som klarar sig själv och kan förstå och reagera på säkerhetsanvisningarna, men behöver assistans (avgång och ankomst) genom flygplatsen till gaten (avgång och ankomst) – välj alternativet DPNA
 • Passageraren är helt döv – välj alternativet DEAF
 • Passageraren reser med en ledar-/servicehund utan behov av särskild assistans – välj alternativet PETC
 • En passagerare som behöver syrgas under flygningen måste förhandsboka och betala för tjänsten minst sju dagar före resan genom att kontakta vårt team för särskild assistans – välj alternativet OXYG

Om du har bokat en av nedanstående assistanstyper kommer vi att allokera en lämplig sittplats ombord, utan kostnad, åt dig och en medresenär.
Av säkerhetsskäl ska kunder som kräver en av nedanstående typer av särskild assistans på flygplatsen placeras bredvid ett fönster SÅVIDA INTE fönsterplatsen är upptagen av en medresenär eller flygbeläggningen lämnar tomma säten mellan den funktionshindrade kunden och fönstret.

 • Assistanstyp (BDGR): Kund som reser med en ledar-/servicehund och behöver en ledsagare genom flygplatsen (avresa och ankomst) fram till flygstolen, samt en separat säkerhetsgenomgång från kabinpersonalen
 • Assistanstyp (PETC): Kund som reser med en ledarhund/assistanshund, men inte behöver särskild assistans på flygplatsen
 • Assistanstyp (WCHC): Kund som behöver assistans genom flygplatsen (avresa och ankomst) och som behöver lyftas ombord på och av från flygplanet samt till och från sin flygstol
 • Assistanstyp (WCHS): Kund som behöver assistans genom flygplatsen (avresa och ankomst) samt upp och nedför trappan till flygplanet
 • Assistanstyp (DPNA): Självständig kund med en intellektuell funktionsnedsättning som kan förstå och följa säkerhetsinstruktioner och som behöver assistans genom flygplatsen (avgång och ankomst) till en gate för ombordstigning.
 • Assistanstyp (BLND): Blind eller synskadad kund som behöver en ledsagare genom flygplatsen (avresa och ankomst) fram till flygstolen, samt en separat säkerhetsgenomgång från kabinpersonalen.

Observera: Sittplatser på nödutgångsrader får inte fyllas av passagerare som behöver någon form av särskild assistans.

Behöver du mer hjälp? Tala direkt med ett av våra ombud för särskild assistans per telefon.

+46 472 69 08 17
Samtal debiteras enligt lokal taxa.
Samtal från mobiler och andra nätverk kan kosta mer.

Observera att samtal kan spelas in i både utbildings- och kvalitetssyfte. Samtalsprotokoll sparas i minst 90 dagar.

Ovanstående telefonlinjer är tillgängliga:

Måndag-fredag - kl. 09.00-22.00 CET

Lördag - kl. 9.00-19.00 CET

Söndag - kl. 10.00-19.00 CET

Chatta med ett ombud för särskild assistans utan kostnad.

Allmänna frågor om särskild assistans

 • Vi förstår att en dold funktionsnedsättning kan göra resan till en mer skrämmande och utmanande upplevelse. Som flygbolag har vi åtagit oss att göra din resa så lättillgänglig och smidig som möjligt.
 • Solrosens nyckelband är utformad som ett subtilt sätt att indikera att någon har en dold funktionsnedsättning och kan behöva lite extra hjälp. Vi är stolta över att kunna säga att Ryanair officiellt erkänner solrossymbolen och de fördelar den medför för våra kunder.
 • Nyckelband finns tillgängliga på alla deltagande flygplatser i vårt nätverk och kan hämtas från ”särskild assistans” och receptionsområden.
 • För mer information om solrossymbolen för dolda funktionsnedsättningar kan du besöka deras webbplats här.

Om du inte är säker på om du är tillräckligt frisk för att flyga rekommenderar vi att du talar med din läkare.
Ryanair kommer endast att begära särskilt tillstånd under vissa omständigheter.
Det kan till exempel vara tidigare sjukdom, sjukhusvistelse, personskada, operation eller långvarigt tillstånd som innebär att särskilda tjänster krävs, t.ex. behandlande syrgas.
Kunder med sjukdomstillstånd som hjärtsjukdom eller andningssvårigheter bör diskutera resan med sin läkare innan bokningen görs.

Om du har en bruten och gipsad kroppsdel bör du informera Ryanair om både ditt tillstånd och ditt behov av assistans (om tillämpligt). Om du reser med armar i gips, i midjan eller över, behöver du bara en sittplats.
Om ett helt ben är gipsat måste du köpa *tre sittplatser* per flygning för att kunna resa. Detta ger dig möjlighet att hålla benet högre under flygningen för att minska svullnad. Om du reser med ett underben i gips, endast under knät, behöver du endast en sittplats. Om någon kroppsdel har varit gipsad mindre än 48 timmar måste gipset delas (längs hela gipsets längd).
Om gipset har suttit på plats längre än 48 timmar behöver det inte delas. Detta gäller för alla typer av gips och glasfiber/plast.

Det finns ingen anledning till att en person med insulinberoende diabetes inte kan flyga. Det är dock bäst att diskutera med din läkare hur du ska hantera dina insulinbehov. Passagerare med diabetes behöver inte ett medicinskt intyg för att resa med Ryanair så länge deras tillstånd är stabilt och de kan administrera sin egen medicinska behandling.

Om du inte kan administrera din egen behandling ska du ta med dig någon för att få nödvändig hjälp. Passagerare måste få ett brev från sin läkare som bekräftar deras behov av att bära sprutor, nålar och läkemedel i flygplanskabinen. Eftersom säkerhetskontroller på flygplatser inte är Ryanairs ansvar, måste du alltid ha ett läkarintyg som anger att du måste ha med dig ”skarpa” föremål ombord på ett flygplan. Passagerare ska behålla och sedan kassera alla sprutor, nålar eller läkemedel efter att ha lämnat flygplanet eftersom dessa inte ska kasseras ombord.

Kunder som är allergiska mot nötter uppmanas att informera kabinpersonalen när de går ombord på flygplanet, varvid ett meddelande kommer att ropas ut som informerar andra kunder om att inga produkter som innehåller nötter kommer att säljas ombord. Även om andra kunder blir ombedda att inte öppna paket med nötter ombord kan Ryanair inte garantera att flygplanet är fritt från nötter.

Rullstol
Ryanair har en särskilt utformad rullstol ombord på varje flygplan som används av kabinpersonalen för att hjälpa passagerare med nedsatt rörlighet att ta sig till och från toaletten.

Av hälso- och säkerhetsskäl kan vår personal inte hjälpa till med följande:

 • Flytta passagerare från deras sittplatser till rullstolen eller från rullstolen till toalettsitsen.
 • Administrera läkemedel.

Toaletter
Vi har 3 toaletter ombord - 2 längst bak och 1 längst fram av flygplanet. Alla är utrustade med grabbräcke.

Medföljande passagerare

Av säkerhetsskäl kräver vi på Ryanairs flygningar att en person med normalgod fysik som är 16 år eller äldre följer med en passagerare med nedsatt rörelseförmåga som inte klarar sig själv.

Informationen som följer förklarar när en flygpassagerare anses klara sig själv. Den kommer från Storbritanniens transportministerium – Access to Air Travel for Disabled People: Code of Practice (July 2008) och i Europeiska kommissionens riktlinjer för tillämpning av förordning EC 1107/2006 (2012).

Varje passagerare måste kunna klara sig själv beträffande samtliga nedanstående kategorier. I annat fall måste passageraren resa tillsammans med en fysiskt frisk vuxen person som är minst 16 år och kapabel att tillhandahålla nödvändig assistans. I annat fall nekas passageraren ombordstigning.

 • Passageraren måste kunna spänna fast och ta av sig säkerhetsbältet på uppmaning från kabinpersonalen.
 • Passageraren måste kunna ta fram och ta på sig en flytväst utan hjälp på uppmaning från kabinpersonalen.
 • Passageraren måste kunna ta på sig en syrgasmask utan hjälp på uppmaning från kabinpersonalen.
 • Passageraren måste kunna förstå säkerhetsgenomgången och alla råd och anvisningar från kabinpersonalen i en nödsituation.

Ytterligare krav

Vi kräver också att passagerare som behöver hjälp på något av följande områden reser tillsammans med en personlig assistent. Om en personlig assistent inte är närvarande kan passageraren nekas ombordstigning om det finnns rimilga skäl att tro att transport av passageraren kan utgöra en säkerthetsrisk.

 • Förtäring (passageraren måste kunna äta utan hjälp).
 • Toalettbesök (passageraren måste kunna använda toaletten utan hjälp).
 • Medicinering (passageraren måste kunna administrera sina läkemedel och sköta sina vårdprocedurer utan hjälp).

En fysiskt frisk vuxen följeslagare får inte hjälpa fler än en passagerare med nedsatt rörlighet och måste köpa vuxenbiljett till gällande pris. När en passagerare med nedsatt rörlighet reser med en vuxen följeslagare gör vi vårt bästa för att ledsagaren ska få sittplatsen bredvid.

Flygplatsen tillhandahåller den förhandsbeställda särskilda assistansen under förutsättning att passageraren infinner sig vid disken för särskild assistans senast två timmar före avgångstiden.

Passagerare som har förhandsbeställt assistans ska infinna sig vid gaten senast 30 minuter före avgångstiden.

Hjälpmedel för kroppsstöd

Om du vill använda ett godkänt kroppsstöd ombord (se listan nedan) måste du komma ihåg att kontakta oss minst 48 timmar före den planerade avgångstiden (även om vi rekommenderar att du gör det vid bokningstillfället) för att informera oss, varvid vi kommer att allokera en sittplats, utan avgift, som lämpar sig för kroppsstödet.

Vi kan tyvärr inte godta kroppsstöd för användning ombord om de inte har godkänts av en flygmyndighet, t.ex. EASA, IAA, UK CAA, FAA eller ett liknande organ. Det finns ett antal barnstolar och kroppsstöd som godtas för användning ombord på våra flygplan. Ryanair tillhandahåller inte dessa artiklar. Dessa stöd kan användas i tillägg till flygplanets säkerhetsbälte, med förbehåll för vissa säkerhetsrelaterade begränsningar.

Vi kan tyvärr inte tillåta användning av kroppsstöd för barn under två års ålder.

Information om de produkter som nämns nedan finns på internet via de nedanstående länkarna och vi rekommenderar att du går igenom denna information innan du gör bokningen för att se om dina behov kan tillgodoses. Följande kroppsstöd är godkända för användning ombord och måste medfölja och provas av passageraren:

 1. Meru Travel Chair (tillhandahålls av passageraren)

Meru Travel Chair tillhandahåller kroppsstöd för barn i cirka 3–11 års ålder som inte kan använda flygstolen när de flyger.

 1. Crelling Harness (tillhandahålls av passageraren)

HSB1 – Detta kroppsstöd består endast av axelband som är utformade för att omvandla ett enkelt bälte till en stödjande sele och det är lämpligt för passagerare från nio år och uppåt.
Model 27 – Det här är en komplett 5-punktssele som är utformad för att erbjuda extra stöd och det är lämplig för passagerare från två år och uppåt. Passagerare som använder kroppsstöd måste resa tillsammans med en vuxen (dvs. person över 16 år).
Crelling-selen måste användas enligt tillverkarens anvisningar (vikt, ålder, installation) och det vore hjälpsamt om passageraren har installationsanvisningarna tillgängliga ombord.

 1. Amsafe CARES (Fasthållningsanordningar för barn på flyg) (tillhandahålls av passageraren)

Det här är ett kroppsstöd med bälte och spänne som sätts fast direkt på flygstolen och används tillsammans med flygplanets säkerhetsbälte. Det är specialutformat för användning i flygplan, för barn som väger 10–20 kg.
Kroppsstödet måste tillhandahållas av passageraren och måste användas enligt tillverkarens anvisningar (vikt, ålder, installation) och det vore hjälpsamt om passageraren har installationsanvisningarna tillgängliga ombord.
En passagerare som använder CARES-kroppsstödet måste resa tillsammans med en vuxen (över 16 år).

 1. Firefly GoTo Seat Storlek 2 (tillhandahålls av passageraren)

Det här är en lätt och bärbar säteslösning för barn i 2–5 års ålder som behöver extra kroppsstöd och stabilitet.

 1. Burnett Body Support (tillhandahålls av passageraren)

Detta system är baserat på ett svetsförseglat hölje som är fyllt med mikrokulor som formas runt en persons profil. Genom att suga ut luften via en ventil dras höljet ihop, varvid kärnornas statiska egenskaper samlar dem för att skapa formen. Detta system finns i olika storlekar för att passa den enskilda passagerarens fysiska mått.
Den ovanstående informationen är avsedd för passagerare som inte kan sitta upprätt utan hjälp och som inte uppfyller kraven för att sitta i knät på en vuxen eller för att använda en bilstol ombord.

Elektriska rullstolar och mobilitetsskotrar

Om du vill lägga till utrustning medan du bokar din flygresa online ska du ange att du reser med en elektrisk rullstol/skoter, så kommer du att få ett e-postmeddelande som ber dig om detaljerad information om din mobilitetsenhet.

Du kan också lägga till utrustningen via online-formuläret nedan eller genom att kontakta vårt team för särskild assistans.

Formulär för elektroniska mobilitetsenheter

 • tillverkare
 • vikt
 • typ av batteri
 • mått, inklusive rullstolens lägsta hopfällda höjd

På grund av begränsat utrymme kan vi endast ta med två elektriska rullstolar eller elskotrar per flygning och därför rekommenderar vi att du lägger till utrustningen vid bokningstillfället.
Vi rekommenderar att passageraren tar med sig bruksanvisningen till flygplatsen.

Av säkerhetsskäl måste elektriska rullstolar/mobilitetsskotrar uppfylla följande krav för att accepteras för transport:

 • Rullstolens mått när den är hopfälld får inte överstiga 81 cm (höjd), 119 cm (bredd) och 119 cm (djup). Storleksbegränsningar för rullstol/elskoter beror på flygplanets maximala dörröppningsmått.
 • Rullstolar/mobilitetsskotrar som väger mer än 150 kg kräver förhandsgodkännande och kommer inte att accepteras för transport utan detta.
 • Batteriets laddning måste isoleras och exponerade terminaler skyddas mot kortslutning för att förhindra att rullstolen/mobilitetshjälpen aktiveras oavsiktligt. Ta ut nyckeln, avaktivera via styrspaken eller bryt strömmen med lämpligt reglage, eller med någon annan isoleringsmekanism (t.ex. en Anderson Connector eller en Airsafe Plug).
 • Vi accepterar endast batterier av torr-/gelcellstyp eller litiumjontyp (rullstol) (litiumjonbatterier får inte överstiga totalt 300 Wh och för en enhet som drivs med två batterier får vart och ett av dem inte överstiga 160 Wh).
 • Kunder kan ta med sig högst två extra litiumjonbatterier i handbagaget och dessa måste vara försedda med individuella skydd mot kortslutning. Batteriernas kontakter måste vara nedsänkta eller också måste batterierna vara förpackade så att kontakt med metallföremål, inklusive andra batteriers kontakter, förhindras.
 • Maxvikten på 32 kg per föremål gäller inte hjälpmedel för personer med rörelsehinder.

Ledar- och servicehundar

 • Flygningar till/ från Marocko;
 • Flygningar till/från Israel.
 • Alla Ryanair-flygningar inom EU/EES;
 • Alla Ryanair-inrikesflyg.

Vid inresa till Storbritannien eller Irland måste passagerare som reser med en ledar- eller assistanshund ha med sig antingen ett giltigt EU-husdjurspass eller ett officiellt veterinärintyg från ett tredje land (plus erforderlig medicinsk dokumentation).
EU-passet för husdjur eller intyget från veterinär måste åtföljas av dokumentation som bekräftar att ledar-/servicehunden har anknytning till en av följande organisationer för att möjliggöra inresa i Storbritannien eller Irland:

 • International Guide Dog Federation;
 • Assistance Dogs UK;
 • Assistance Dogs International (ADI).

Passagerare som reser med ledarhundar eller servicehundar måste ha ett giltigt husdjurspass eller ett officiellt intyg från en veterinär i ett tredjeland (plus nödvändig medicinsk dokumentation) på alla flygningar inom EU/EES.
EU-passet för husdjur eller intyget från veterinär måste åtföljas av dokumentation som bekräftar att ledar-/servicehunden har anknytning till en av följande organisationer för att möjliggöra inresa i EU-/EES-länder:

 • International Guide Dog Federation;
 • Assistance Dogs International (ADI).

Hundarna måste ha ett husdjurspass och i länder som inte utfärdar husdjurspass måste de ha ett officiellt läkarintyg från en veterinär.

Passageraren ansvarar för att säkerställa att det husdjurspass som visas upp är aktuellt och uppfyller destinationslandets krav på vaccination och behandling. Vi kan inte åta oss något ansvar för några ledar-/servicehundar som inte har rätt dokumentation. Om du är osäker på om din hund är berättigad att resa rekommenderar vi att du kontaktar destinationsflygplatsen före resan för att bekräfta att informationen i husdjurspasset är berättigande.

Ägare av ledarhundar och servicehundar i länder som inte utfärdar husdjurspass måste skaffa ett officiellt läkarintyg från en veterinär som visar att deras hund uppfyller kraven för resande husdjur.

 • För att bli godkänd för en flygning med Ryanair måste en ledarhund/servicehund ha utbildning i att utföra uppgifter till hjälp för en person med funktionsnedsättning (fysisk, sensorisk eller psykiatrisk) och vara certifierad av en organisation som är en fullvärdig medlem i Assistance Dogs International (ADI), Assistance Dogs UK eller International Guide Dog Federation (IGDF) som är de världsomfattande ackrediterande organen för ledarhundar;
 • Hundar för känslomässigt stöd eller terapi som inte har godkänts som servicehundar av de ovanstående organisationerna får inte resa med Ryanair;
 • Ledar-/servicehunden måste bära en standardmässig identifierande jacka och en sele under hela resan;
 • Ledar-/servicehundar reser i flygplanets kabin och måste sitta på golvet vid passagerarens fötter. Högst fyra ledar-/servicehundar är tillåtna på en flygning. Hunden, samt väskor och mat, transporteras utan kostnad;
 • Passagerare som önskar resa med sin ledar/servicehund ombord måste informera oss om detta, helst i samband med bokningen. Detta kan göras via internet eller via Ryanairs team för särskild assistans;
 • En lämplig sele (som måste tillhandahållas av ägaren) måste vara fastsatt på ägarens säkerhetsbälte och måste användas för att hålla fast hunden tillräckligt under start, landning och vid turbulens. Det kan finnas andra enheter med alternativa fastsättningspunkter som också ger tillräcklig fasthållning. Alla metoder som håller hunden säkert på plats är godtagbara.

Obs! Om du inte meddelar oss i förväg kan leda till att tjänsten inte är tillgänglig när du anländer till flygplatsen och att du inte kan resa med din bokade flygning.
Om du är blind/synskadad och inte behöver assistans på flygplatsen bör du ändå informera oss före din flygresa, helst i samband med bokningen.
Detta är avsett att säkerställa att kabinpersonalen kan ge dig en lämplig säkerhetsdemonstration.

Transport av medicinteknisk utrustning

Om du vill bära med dig eller använda en särskild medicinsk utrustning ombord måste du skicka in dina krav för den via online-formuläret. Vårt team för särskild assistans granskar din begäran och fastställer om den kan godkännas. Om den godkänns ger vi dig ett skriftligt tillstånd för utrustningen.
Som alternativ kan du kontakta vårt team för särskild assistans via chatt eller på telefon om du har frågor om detta.

Ett tillstånd för medicinteknisk utrustning i bagaget krävs för transport av alla typer av medicinteknisk utrustning ombord på en flygning med Ryanair.

Passagerare med befintliga sjukdomstillstånd som behöver ta med sig medicinteknisk utrustning i tillägg till deras tilldelning av incheckat/handbagage måste kontakta vårt team för Särskild assistans i förväg.

Ett tillstånd för medicinteknisk utrustning i bagaget kommer att utfärdas när passageraren tillhandahåller ett läkarintyg som bekräftar behovet av utrustningen. Endast de artiklar som anges på tillståndet kommer att godtas för transport utan kostnad. Se till att dessa artiklar är nedpackade separat och tillgängliga för kontroll på flygplatsen.

Ett läkarintyg som tillåter flygresa krävs när det kan ifrågasättas om du är tillräckligt frisk för att resa på grund av tidigare sjukdom, sjukhusvistelse, personskada eller operation, om du har ett befintligt eller instabilt sjukdomstillstånd eller om du behöver använda medicinteknisk utrustning eller behandlande syrgas ombord.

Om du inte är säker på om du är tillräckligt frisk för att flyga bör du be din läkare om råd innan du bokar din flygresa. Formuläret för läkarintyg som tillåter flygresa kan du få genom att kontakta vårt team för Särskild assistans.

Dessa enheter får transporteras i flygplanets kabin utan förhandsanmälan om enheten får plats i ditt handbagage. Men om enheten ska transporteras i tillägg till din bagagetilldelning måste du skaffa ett tillstånd för medicinteknisk utrustning i bagaget genom att kontakta vårt team för Särskild assistans.

Det är inte tillåtet att använda dessa apparater ombord.

Dessa enheter får transporteras i flygplanets kabin utan förhandsanmälan om enheten får plats i ditt handbagage. Men om enheten ska transporteras i tillägg till din bagagetilldelning måste du skaffa ett tillstånd för medicinteknisk utrustning i bagaget genom att kontakta vårt team för Särskild assistans.

Om du vill använda nebulisator, ventilator, respirator eller någon annan andningsapparat under flygningen måste du kontakta vårt team för särskild assistans för att skaffa ett förhandsgodkännande. Om du vill använda en av dessa apparater ombord måste du fylla i ett Fit to Fly-formulär (läkarintyg som tillåter flygresa) som kommer att skickas till dig när du har kontaktat vårt team för Särskild assistans.

Vissa artiklar, såsom bärbara syrgaskoncentratorer som uppfyller reglerande krav är godkända för användning ombord. Annan medicinteknisk utrustning, t.ex. en CPAP- eller bärbar dialysapparat, kan tas med men den får inte användas ombord.

Passagerare får ta med sig injektionssprutor ombord på flygplanet om de behövs av medicinska skäl (t.ex. en passagerare med diabetes). En sådan passagerare måste dock kunna visa upp ett läkartyg som bekräftar att det är nödvändigt.

Om du vill ha med dig en defibrillator, vare sig den ligger i ditt handbagage eller inte, måste du skaffa ett undantagslöfte för medicinteknisk utrustning genom att kontakta vårt team för Särskild assistans. Detta undantagslöfte måste visas upp vid bagageavlämningsdisken eller vid din gate om du reser utan incheckat bagage. Du måste också ta med dig ifyllt Fit to Fly-formulär (läkarintyg som tillåter flygresa) och visa upp den för personalen på flygplatsen vid tidpunkten för resan.