Specifika riktlinjer för inresa med ledar-/servicehundar i Storbritannien och Irland

Vid inresa till Storbritannien eller Irland måste passagerare som reser med en ledar- eller assistanshund ha med sig antingen ett giltigt EU-husdjurspass eller ett officiellt veterinärintyg från ett tredje land (plus erforderlig medicinsk dokumentation).
EU-passet för husdjur eller intyget från veterinär måste åtföljas av dokumentation som bekräftar att ledar-/servicehunden har anknytning till en av följande organisationer för att möjliggöra inresa i Storbritannien eller Irland:

  • International Guide Dog Federation;
  • Assistance Dogs UK;
  • Assistance Dogs International (ADI).