Ledar- och servicehundar

 • Flygningar till/ från Marocko;
 • Flygningar till/från Israel.
 • Alla Ryanair-flygningar inom EU/EES;
 • Alla Ryanair-inrikesflyg.

Vid inresa till Storbritannien eller Irland måste passagerare som reser med en ledar- eller assistanshund ha med sig antingen ett giltigt EU-husdjurspass eller ett officiellt veterinärintyg från ett tredje land (plus erforderlig medicinsk dokumentation).
EU-passet för husdjur eller intyget från veterinär måste åtföljas av dokumentation som bekräftar att ledar-/servicehunden har anknytning till en av följande organisationer för att möjliggöra inresa i Storbritannien eller Irland:

 • International Guide Dog Federation;
 • Assistance Dogs UK;
 • Assistance Dogs International (ADI).

Passagerare som reser med ledarhundar eller servicehundar måste ha ett giltigt husdjurspass eller ett officiellt intyg från en veterinär i ett tredjeland (plus nödvändig medicinsk dokumentation) på alla flygningar inom EU/EES.
EU-passet för husdjur eller intyget från veterinär måste åtföljas av dokumentation som bekräftar att ledar-/servicehunden har anknytning till en av följande organisationer för att möjliggöra inresa i EU-/EES-länder:

 • International Guide Dog Federation;
 • Assistance Dogs International (ADI).

Hundarna måste ha ett husdjurspass och i länder som inte utfärdar husdjurspass måste de ha ett officiellt läkarintyg från en veterinär.

Passageraren ansvarar för att säkerställa att det husdjurspass som visas upp är aktuellt och uppfyller destinationslandets krav på vaccination och behandling. Vi kan inte åta oss något ansvar för några ledar-/servicehundar som inte har rätt dokumentation. Om du är osäker på om din hund är berättigad att resa rekommenderar vi att du kontaktar destinationsflygplatsen före resan för att bekräfta att informationen i husdjurspasset är berättigande.

Ägare av ledarhundar och servicehundar i länder som inte utfärdar husdjurspass måste skaffa ett officiellt läkarintyg från en veterinär som visar att deras hund uppfyller kraven för resande husdjur.

 • För att bli godkänd för en flygning med Ryanair måste en ledarhund/servicehund ha utbildning i att utföra uppgifter till hjälp för en person med funktionsnedsättning (fysisk, sensorisk eller psykiatrisk) och vara certifierad av en organisation som är en fullvärdig medlem i Assistance Dogs International (ADI), Assistance Dogs UK eller International Guide Dog Federation (IGDF) som är de världsomfattande ackrediterande organen för ledarhundar;
 • Hundar för känslomässigt stöd eller terapi som inte har godkänts som servicehundar av de ovanstående organisationerna får inte resa med Ryanair;
 • Ledar-/servicehunden måste bära en standardmässig identifierande jacka och en sele under hela resan;
 • Ledar-/servicehundar reser i flygplanets kabin och måste sitta på golvet vid passagerarens fötter. Högst fyra ledar-/servicehundar är tillåtna på en flygning. Hunden, samt väskor och mat, transporteras utan kostnad;
 • Passagerare som önskar resa med sin ledar/servicehund ombord måste informera oss om detta, helst i samband med bokningen. Detta kan göras via internet eller via Ryanairs team för särskild assistans;
 • En lämplig sele (som måste tillhandahållas av ägaren) måste vara fastsatt på ägarens säkerhetsbälte och måste användas för att hålla fast hunden tillräckligt under start, landning och vid turbulens. Det kan finnas andra enheter med alternativa fastsättningspunkter som också ger tillräcklig fasthållning. Alla metoder som håller hunden säkert på plats är godtagbara.

Obs! Om du inte meddelar oss i förväg kan leda till att tjänsten inte är tillgänglig när du anländer till flygplatsen och att du inte kan resa med din bokade flygning.
Om du är blind/synskadad och inte behöver assistans på flygplatsen bör du ändå informera oss före din flygresa, helst i samband med bokningen.
Detta är avsett att säkerställa att kabinpersonalen kan ge dig en lämplig säkerhetsdemonstration.