Riktlinjer för medföljande passagerare

Av säkerhetsskäl kräver vi på Ryanairs flygningar att en person med normalgod fysik som är 16 år eller äldre följer med en passagerare med nedsatt rörelseförmåga som inte klarar sig själv.