Nebulisator, ventilator, respirator eller annan andningsapparat

Dessa enheter får transporteras i flygplanets kabin utan förhandsanmälan om enheten får plats i ditt handbagage. Men om enheten ska transporteras i tillägg till din bagagetilldelning måste du skaffa ett tillstånd för medicinteknisk utrustning i bagaget genom att kontakta vårt team för Särskild assistans.

Om du vill använda nebulisator, ventilator, respirator eller någon annan andningsapparat under flygningen måste du kontakta vårt team för särskild assistans för att skaffa ett förhandsgodkännande. Om du vill använda en av dessa apparater ombord måste du fylla i ett Fit to Fly-formulär (läkarintyg som tillåter flygresa) som kommer att skickas till dig när du har kontaktat vårt team för Särskild assistans.