Transport av medicinteknisk utrustning

Om du vill bära med dig eller använda en särskild medicinsk utrustning ombord måste du skicka in dina krav för den via online-formuläret. Vårt team för särskild assistans granskar din begäran och fastställer om den kan godkännas. Om den godkänns ger vi dig ett skriftligt tillstånd för utrustningen.
Som alternativ kan du kontakta vårt team för särskild assistans via chatt eller på telefon om du har frågor om detta.

Ett tillstånd för medicinteknisk utrustning i bagaget krävs för transport av alla typer av medicinteknisk utrustning ombord på en flygning med Ryanair.

Passagerare med befintliga sjukdomstillstånd som behöver ta med sig medicinteknisk utrustning i tillägg till deras tilldelning av incheckat/handbagage måste kontakta vårt team för Särskild assistans i förväg.

Ett tillstånd för medicinteknisk utrustning i bagaget kommer att utfärdas när passageraren tillhandahåller ett läkarintyg som bekräftar behovet av utrustningen. Endast de artiklar som anges på tillståndet kommer att godtas för transport utan kostnad. Se till att dessa artiklar är nedpackade separat och tillgängliga för kontroll på flygplatsen.

Ett läkarintyg som tillåter flygresa krävs när det kan ifrågasättas om du är tillräckligt frisk för att resa på grund av tidigare sjukdom, sjukhusvistelse, personskada eller operation, om du har ett befintligt eller instabilt sjukdomstillstånd eller om du behöver använda medicinteknisk utrustning eller behandlande syrgas ombord.

Om du inte är säker på om du är tillräckligt frisk för att flyga bör du be din läkare om råd innan du bokar din flygresa. Formuläret för läkarintyg som tillåter flygresa kan du få genom att kontakta vårt team för Särskild assistans.

Dessa enheter får transporteras i flygplanets kabin utan förhandsanmälan om enheten får plats i ditt handbagage. Men om enheten ska transporteras i tillägg till din bagagetilldelning måste du skaffa ett tillstånd för medicinteknisk utrustning i bagaget genom att kontakta vårt team för Särskild assistans.

Det är inte tillåtet att använda dessa apparater ombord.

Nebulisator, ventilator eller respirator eller annan andningsapparat
Om du vill använda nebulisator, ventilator eller respirator eller någon annan andningsapparat
under flygningen måste du kontakta vårt team för särskild assistans för att skaffa ett förhandsgodkännande. Om du vill använda en av dessa apparater ombord måste du fylla i ett Fit to Fly-formulär (läkarintyg som tillåter flygresa) som kommer att skickas till dig när du har kontaktat vårt team för Särskild assistans.

Vissa artiklar, såsom bärbara syrgaskoncentratorer som uppfyller reglerande krav är godkända för användning ombord. Annan medicinteknisk utrustning, t.ex. en CPAP- eller bärbar dialysapparat, kan tas med men den får inte användas ombord.

Passagerare får ta med sig injektionssprutor ombord på flygplanet om de behövs av medicinska skäl (t.ex. en passagerare med diabetes). En sådan passagerare måste dock kunna visa upp ett läkartyg som bekräftar att det är nödvändigt.

Om du vill ha med dig en defibrillator, vare sig den ligger i ditt handbagage eller inte, måste du skaffa ett undantagslöfte för medicinteknisk utrustning genom att kontakta vårt team för Särskild assistans. Detta undantagslöfte måste visas upp vid bagageavlämningsdisken eller vid din gate om du reser utan incheckat bagage. Du måste också ta med dig ifyllt Fit to Fly-formulär (läkarintyg som tillåter flygresa) och visa upp den för personalen på flygplatsen vid tidpunkten för resan.

Om du vill ta med dig en oxygenkoncentrator (POC) på resan måste du kontakta vårt team för Särskild assistans för att få ett förhandsgodkännande, ett tillstånd för medicinteknisk utrustning och bagageundantag.
Du måste sedan visa upp godkännandet och tillståndet vid bagageavlämningsdisken eller vid gaten om du reser utan incheckat bagage.

Om du vill använda en POC under flygningen måste du kontakta vårt team för särskild assistans för att skaffa ett förhandsgodkännande och ett Fit to Fly-formulär (läkarintyg som tillåter flygresa).
Du måste ordna Fit to Fly-formuläret (läkarintyg som tillåter flygresa) och skicka in den till Ryanair för validering 14–2 dagar före resdagen. Du måste ta med dig det validerade Fit to Fly-formuläret (läkarintyg som tillåter flygresa) på alla flygningar och visa upp den för kabinpersonalen ombord på flygplanet.

Om POC-apparaten ska används ombord ansvarar passageraren för att säkerställa att det finns ett tillräckligt antal fulladdade batterier för hela flygningen och eventuella förseningar, eftersom POC-batterier inte kan laddas ombord.

Godkända modeller

Behandlande syrgas är begränsat till en kund per flygning. Kontakta vårt team för Särskild assistans om du behöver det. Vi rekommenderar att du kontaktar oss samma dag som flygbokningen görs. Teamet kommer att skicka ut en tillståndsblankett för syrgas. Denna blankett måste fyllas i och skickas tillbaka till oss för validering mellan 14 och två dagar före din utresa.

Kunden måste ta med sig tillståndsblanketten på alla flygningar och kommer inte att godkännas för resor utan den.
En avgift tillkommer för tillhandahållande av behandlande syrgas. Avgiften ska betalas när tillståndsblanketten skickas in för validering. När blanketten har validerats skickas den tillbaka till dig via e-post och du ska sedan visa upp den för kabinpersonalen ombord på flygplanet när du reser.
Ryanair tillhandahåller behandlande syrgas med en kontinuerlig flödeshastighet på två liter per minut – under max 250 minuter. Ryanair kan inte ta emot passagerare som behöver kontinuerlig syrgasförsörjning under mer än 250 minuter.

Se vår avgiftstabell för mer information.