Läkarintyg som tillåter flygresa (Fit to Fly)

Ett läkarintyg som tillåter flygresa krävs när det kan ifrågasättas om du är tillräckligt frisk för att resa på grund av tidigare sjukdom, sjukhusvistelse, personskada eller operation, om du har ett befintligt eller instabilt sjukdomstillstånd eller om du behöver använda medicinteknisk utrustning eller behandlande syrgas ombord.

Om du inte är säker på om du är tillräckligt frisk för att flyga bör du be din läkare om råd innan du bokar din flygresa. Formuläret för läkarintyg som tillåter flygresa kan du få genom att kontakta vårt team för Särskild assistans.