Sjukvårdsartiklar ombord

Vissa artiklar, såsom bärbara syrgaskoncentratorer som uppfyller reglerande krav är godkända för användning ombord. Annan medicinteknisk utrustning, t.ex. en CPAP- eller bärbar dialysapparat, kan tas med men den får inte användas ombord.

Passagerare får ta med sig injektionssprutor ombord på flygplanet om de behövs av medicinska skäl (t.ex. en passagerare med diabetes). En sådan passagerare måste dock kunna visa upp ett läkartyg som bekräftar att det är nödvändigt.

Om du vill ha med dig en defibrillator, vare sig den ligger i ditt handbagage eller inte, måste du skaffa ett undantagslöfte för medicinteknisk utrustning genom att kontakta vårt team för Särskild assistans. Detta undantagslöfte måste visas upp vid bagageavlämningsdisken eller vid din gate om du reser utan incheckat bagage. Du måste också ta med dig ifyllt Fit to Fly-formulär (läkarintyg som tillåter flygresa) och visa upp den för personalen på flygplatsen vid tidpunkten för resan.