Får jag flyga om jag har ett sjukdomstillstånd?

Om du inte är säker på om du är tillräckligt frisk för att flyga rekommenderar vi att du talar med din läkare.
Ryanair kommer endast att begära särskilt tillstånd under vissa omständigheter.
Det kan till exempel vara tidigare sjukdom, sjukhusvistelse, personskada, operation eller långvarigt tillstånd som innebär att särskilda tjänster krävs, t.ex. behandlande syrgas.
Kunder med sjukdomstillstånd som hjärtsjukdom eller andningssvårigheter bör diskutera resan med sin läkare innan bokningen görs.