Ytterligare information

  • Maxvikten på 32 kg per föremål gäller inte hjälpmedel för personer med rörelsehinder.