Krav för kroppsstöd

Vi kan tyvärr inte godta kroppsstöd för användning ombord om de inte har godkänts av en flygmyndighet, t.ex. EASA, IAA, UK CAA, FAA eller ett liknande organ. Det finns ett antal barnstolar och kroppsstöd som godtas för användning ombord på våra flygplan. Ryanair tillhandahåller inte dessa artiklar. Dessa stöd kan användas i tillägg till flygplanets säkerhetsbälte, med förbehåll för vissa säkerhetsrelaterade begränsningar.

Vi kan tyvärr inte tillåta användning av kroppsstöd för barn under två års ålder.