Begära att ta med kroppsstöd

Om du vill använda ett godkänt kroppsstöd ombord (se listan nedan) måste du komma ihåg att kontakta oss minst 48 timmar före den planerade avgångstiden (även om vi rekommenderar att du gör det vid bokningstillfället) för att informera oss, varvid vi kommer att allokera en sittplats, utan avgift, som lämpar sig för kroppsstödet.