Riktlinjer för när en flygpassagerare anses klara sig själv:

Informationen som följer förklarar när en flygpassagerare anses klara sig själv. Den kommer från Storbritanniens transportministerium – Access to Air Travel for Disabled People: Code of Practice (July 2008) och i Europeiska kommissionens riktlinjer för tillämpning av förordning EC 1107/2006 (2012).