Viktig information

Flygplatsen tillhandahåller den förhandsbeställda särskilda assistansen under förutsättning att passageraren infinner sig vid disken för särskild assistans senast två timmar före avgångstiden.

Passagerare som har förhandsbeställt assistans ska infinna sig vid gaten senast 30 minuter före avgångstiden.