Krav för att anses klara sig själv

Varje passagerare måste kunna klara sig själv beträffande samtliga nedanstående kategorier. I annat fall måste passageraren resa tillsammans med en fysiskt frisk vuxen person som är minst 16 år och kapabel att tillhandahålla nödvändig assistans. I annat fall nekas passageraren ombordstigning.

  • Passageraren måste kunna spänna fast och ta av sig säkerhetsbältet på uppmaning från kabinpersonalen.
  • Passageraren måste kunna ta fram och ta på sig en flytväst utan hjälp på uppmaning från kabinpersonalen.
  • Passageraren måste kunna ta på sig en syrgasmask utan hjälp på uppmaning från kabinpersonalen.
  • Passageraren måste kunna förstå säkerhetsgenomgången och alla råd och anvisningar från kabinpersonalen i en nödsituation.

Ytterligare krav

Vi kräver också att passagerare som behöver hjälp på något av följande områden reser tillsammans med en personlig assistent. Om en personlig assistent inte är närvarande kan passageraren nekas ombordstigning om det finnns rimilga skäl att tro att transport av passageraren kan utgöra en säkerthetsrisk.

  • Förtäring (passageraren måste kunna äta utan hjälp).
  • Toalettbesök (passageraren måste kunna använda toaletten utan hjälp).
  • Medicinering (passageraren måste kunna administrera sina läkemedel och sköta sina vårdprocedurer utan hjälp).

En fysiskt frisk vuxen följeslagare får inte hjälpa fler än en passagerare med nedsatt rörlighet och måste köpa vuxenbiljett till gällande pris. När en passagerare med nedsatt rörlighet reser med en vuxen följeslagare gör vi vårt bästa för att ledsagaren ska få sittplatsen bredvid.