Vrácení peněz

FAQ-Refunds.jpg

Mohu zrušit svůj let se společností Ryanair?

Pokud je let společnosti Ryanair operován a není opožděn o více než 5 hodiny, vrácení peněz není možné. Všechny lety společnosti Ryanair je možné změnit, ale nelze je zrušit.

Data/časy/trasy letů je možné změnit až 2,5 hodiny před časem odletu (jména lze změnit až 2 hodiny před odletem) v sekci „Moje rezervace“, za předpokladu, že jste se dosud neodbavili. V takovém případě prosím kontaktujte jednoho z našich pracovníků prostřednictvím našeho live chatu. Pokud nemůžete cestovat, nemusíte nás o tom informovat. A pokud nemůžete využít svůj odchozí let, můžete přesto absolvovat svůj zpáteční let.
 
 

Pokud byl váš let zrušen, navštivte prosím naši stránku zrušených letů, kde naleznete podrobnosti o změnách letů a vrácení peněz.

Informace o zrušení letu

Změna letového řádu

V ojedinělých případech může kvůli nepředvídatelným okolnostem dojít ke změně časů letů před plánovaným odletem. Pokud k tomu dojde, budeme vás o změně letového řádu informovat e-mailem. Změna se také projeví v údajích o vaší cestě v sekci „Moje rezervace“ na vašem účtu myRyanair.

Máte nárok na plné vrácení všech částek uhrazených v souvislosti s tímto letem:

 • změnu provedeme minimálně 5 hodin před plánovaným odletem;
 • toto shledáte nepřijatelným; a
 • nebudeme moci pro vás zarezervovat přijatelný alternativní let; 
Vezměte prosím na vědomí, že neneseme odpovědnost za žádné uhrazené náklady přímo či nepřímo související s rezervací, u níž došlo ke změně času letu.
 

Vrácení vládní daně

Pokud svůj rezervovaný let neabsolvujete, zaplacená cena letenky a poplatky jsou nevratné, ale do jednoho měsíce od data cesty můžete kliknutím níže požádat o vrácení zaplacené vládní daně.
 

Poplatky

Za vrácení vládní daně se účtuje administrativní poplatek ve výši 20 EUR/17 GBP.
Pokud je částka, která vám má být vrácena, nižší než příslušný administrativní poplatek, k vrácení nedojde.

Úmrtí člena rodiny

Úmrtí člena nejbližší rodiny, který s vámi necestuje:

Ve společnosti Ryanair se snažíme v těchto těžkých chvílích pro rodinu celý proces co nejvíce zjednodušit.
Pokud jste již začali svou cestu a postihne vás úmrtí člena nejbližší rodiny, kontaktujte naše telefonické centrum a my se vám pokusíme zajistit co nejrychlejší možnost návratu.

Pokud vás úmrtí člena nejbližší rodiny postihne během 28 dnů před plánovaným datem letu a nepřejete si cestovat, můžeme vám vrátit na základě vaší žádosti zaplacenou částku v plné výši.

Členové nejbližší rodiny dle definice společnosti Ryanair:

 • manžel/ka
 • druh/družka
 • děti (včetně adoptovaných/nevlastních dětí)
 • rodiče (včetně nevlastních rodičů),
 • Bratři a sestry (včetně nevlastních sourozenců)
 • prarodiče a vnoučata,
 • tchán/tchýně
 • švagr/švagrová
 • zeť/snacha

*Stejný přístup uplatníme také vůči cestovnímu doprovodu pozůstalého.

Aby bylo možné vrácení peněz zpracovat co nejdříve, uveďte/přiložte prosím níže uvedené informace

 • uveďte své rezervační číslo letu,
 • potvrďte svůj vztah se zesnulým,
 • přiložte vhodný dokument dokazující tuto skutečnost,
 • uveďte, kteří zákazníci v této rezervaci požadují vrácení celé částky, případně její části.
Úmrtí nebo závažné onemocnění cestujícího s rezervovanou cestou:

V případě úmrtí nebo závažného onemocnění, které zákazníkovi znemožňuje cestovat, je možné za danou rezervaci dotyčného zákazníka a dalších osob v rámci stejné rezervace, dle našeho uvážení, vrátit peníze.
Je-li to vhodné, můžeme také nabídnout změnu dat letů, a pokud před datem cesty obdržíme vhodné dokumenty prokazující výše uvedenou skutečnost, nebudeme na tuto změnu uplatňovat žádná omezení ani poplatky.

Chcete-li požádat o vrácení peněz, klikněte níže. V případě dalších dotazů také můžete kontaktovat naše telefonické centrum a požádat o více informací.

Požádat o vrácení peněz