Rezervace provedené u cestovní kanceláře

Rezervace provedené u cestovní kanceláře

Externí cestovní kanceláře jsou společnosti, které nemají se společností Ryanair žádné obchodní dohody týkající se prodeje našich letů a produktů. Tyto společnosti vydělávají na tom, že si k cenám letů společnosti Ryanair a dalších jejích produktů připočítávají vlastní provize. To znamená, že zákazníci, kteří si rezervují jejich prostřednictvím, často zaplatí více než zákazníci, kteří rezervují přímo u společnosti Ryanair.

Některé externí cestovní kanceláře nám nepředají vaše osobní kontaktní a/nebo platební údaje, tudíž vás nemůžeme kontaktovat s důležitými informacemi, které se týkají vaší rezervace, ani zpracovat vrácení peněz přímo na váš účet.

Doporučujeme, aby si zákazníci rezervovali lety společnosti Ryanair přímo prostřednictvím aplikace Ryanair a webových stránek společnosti Ryanair a vždy si zkontrolovali adresu URL webových stránek www.ryanair.com.

Pokud vás žádáme o ověření rezervace, je to proto, že vaše rezervace byla označena jako vytvořená externí cestovní kanceláří, která nemá se společností Ryanair uzavřenou žádnou obchodní smlouvu týkající se prodeje našich letů.

Mnohé z těchto externích cestovních kanceláří používají svou vlastní e-mailovou adresu, telefonní číslo a platební údaje – nikoli vaše – aby mohly rezervaci spravovat pouze ony. To znamená, že vaše údaje často nemáme k dispozici. Mohou také dokončit proces odbavení Ryanair jménem svých zákazníků v rozporu s našimi přepravními podmínkami. V zájmu vaší bezpečnosti a bezpečnosti vašich spolucestujících a naší posádky musíte proces odbavení dokončit vy osobně, některý cestující z vaší rezervace nebo řádně zplnomocněná fyzická osoba, která osobně zná vás i obsah vašich zavazadel – a nikoli robot nebo externí cestovní kancelář. Ověřením rezervace také zajistíte, že budeme mít k dispozici správné údaje, abychom vás mohli kontaktovat s důležitými informacemi o itineráři, včetně případů, kdy dojde ke změně letového řádu, zpoždění nebo k jinému narušení služeb.

Externí cestovní kanceláře nám při vytváření rezervací nesmí poskytnout žádné vaše osobní údaje kromě jména. Při rezervování tak často používají vlastní e-mailovou adresu, telefonní číslo a platební informace – nikoli ty vaše. A to je problém, protože externí cestovní kanceláře často: 

 • Používají svou vlastní platební kartu, která v případě zrušení komplikuje vrácení peněz přímo vám. Vzhledem k tomu, že používají svou platební kartu a nikoli tu vaší, nemáte vy sami žádný přehled o skutečných cenách letů společnosti Ryanair, doplňkových služeb nebo jiných služeb poskytovaných společností Ryanair. Víme například, že některé externí cestovní kanceláře účtují zákazníkům služby, které my poskytujeme zdarma. V jednom případě naúčtovala externí cestovní kancelář zákazníkovi poplatek za změnu jména, přestože jsme změnu jména provedli bezplatně!
 • Obavy o ochranu osobních údajů. Víme o případech, kdy externí cestovní kanceláře zadaly při rezervaci nesprávnou e-mailovou adresu, což vedlo k zaslání e-mailu s potvrzením rezervace jiné osobě.
 • Nezákonné odbavení a prohlášení o nebezpečném zboží vaším jménem. Máme zákonnou povinnost získat od vás určitá prohlášení, např. že vaše zavazadla neobsahují nebezpečné zboží. Tato prohlášení musíte učinit vy jako cestující nebo řádně pověřená fyzická osoba, která osobně zná vás a obsah vašeho zavazadla – nikoli externí cestovní kancelář nebo robot.
 • Problémy se zákaznickými službami. Když kontaktujete zákaznickou podporu s určitým problémem, žádáme vás, abyste odpověděli na určité bezpečnostní otázky. Jejich účelem je ověřit, že hovoříme se zákazníkem, jehož se rezervace týká. Cestující, kteří vytvoří rezervaci prostřednictvím externí cestovní kanceláře, mají často s odpovídáním na bezpečnostní otázky problémy, protože externí cestovní kancelář nám poskytla své vlastní informace, a nikoli ty vaše. Proto vy jako zákazník často nemůžete potvrdit e-mailovou adresu ani poslední čtyři číslice karty použité k vytvoření rezervace. To následně znamená, že vám pracovníci zákaznické podpory nemohou pomoci, protože si nejsou jisti, zda mluví se zákazníkem uvedeným v rezervaci.

Pokud jste byli požádáni o ověření rezervace, máte následující tři možnosti. 

1. Expresní ověření využívá technologii rozpoznávání obličeje, kterou poskytuje náš partner GetID. Víme, že ne každému jsou nástroje pro rozpoznávání obličeje příjemné, proto nabízíme další možnosti ověření rezervace, jak je uvedeno níže. Za účelem dokončení procesu musíte

 1. uvést vaše číslo rezervace a jméno cestujícího;
 2. přihlásit se nebo se zaregistrovat k účtu myRyanair;
 3. zaplatit poplatek ve výši 0,59 EUR/GBP na pokrytí nákladů na technologii rozpoznávání obličeje společnosti GetID;
 4. poskytnout fotografii cestovního dokumentu (tj. cestovního pasu nebo průkazu totožnosti);
 5. pořídit fotografii vašeho obličeje pro účely ověření cestovního dokumentu, který jste poskytli;
 6. provést kontrolu živosti vašeho obličeje provedením některých akcí, o které budete požádáni (pro tento účel budete potřebovat zařízení s fotoaparátem); a
 7. uvést své telefonní číslo.

Pokud bude vaše rezervace pomocí procesu expresního ověření úspěšně ověřena, obdržíte okamžité potvrzení. Po dokončení ověření budete mít přístup ke správě vaší rezervace. Expresní ověření zahájíte kliknutím níže:

Zahájit expresní ověření

2. Standardní ověření zahrnuje:

 1. uvedení vašeho čísla rezervace a jména cestujícího;
 2. přihlášení nebo registraci k účtu myRyanair;
 3. nahrání fotografie vašeho podpisu;
 4. nahrání snímku vašeho cestovního pasu nebo průkazu totožnosti; a
 5. uvedení vašeho telefonního čísla

Standardní ověření je poskytováno zdarma. Jakmile bude vaše rezervace ověřena prostřednictvím standardního procesu ověření, zašleme vám e-mail s pokyny k potvrzení, jak se odbavit online. Po dokončení ověření budete mít přístup ke správě vaší rezervace.

Standardní ověření zahájíte kliknutím níže:

Zahájit standardní ověření

3. Osobní ověření zahrnuje provedení procesu ověření u přepážky pro odbavení na letišti. K přepážce pro odbavení na letišti se musíte dostavit alespoň 120 minut před plánovaným odletem a proces ověření provést u některého z našich pracovníků. Jakmile pracovník potvrdí vaši totožnost a zajistí, abyste byli informováni o příslušných bezpečnostních požadavcích, odbaví vás.

Přestože vlastní ověření na letišti je zdarma, budete muset uhradit poplatek za odbavení na letišti, jak je uvedeno v naší Tabulce cen zde.

Budete potřebovat číslo rezervace Ryanair, které vám měla poskytnout externí cestovní kancelář. Jedná se o šestimístný kód obsahující kombinaci písmen a číslic, např. ABCD12, který je jedinečný pro vaši rezervaci. Pokud nemáte přístup k číslu rezervace Ryanair, které je spojeno s vaší rezervací, budete muset kontaktovat externí cestovní kancelář, která rezervaci vytvořila, a požádat ji, aby vám ho poskytla. Budete také potřebovat průkaz totožnosti s fotografií/podpisem (národní průkaz totožnosti nebo cestovní pas) a zařízení (např. telefon, tablet, notebook) s fotoaparátem.

Ano, společnost Ryanair dodržuje všechny požadavky nařízení GDPR a neukládá žádné vaše informace ani dokumenty déle, než po dobu uvedenou při ověření. Dokumentace nahraná během online ověřování je během 3 dnů po ověření odstraněna. 

Společnost Ryanair zaručuje, že náš externí partner, GetID, který shromažďuje a zpracovává osobní údaje naším jménem, dodržuje přísné požadavky zákonů na ochranu osobních údajů, včetně přísné doby jejich uchovávání. Více informací naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

FAQs

Ověření můžete zahájit kliknutím sem.

Budete potřebovat číslo rezervace Ryanair (PNR). Jedná se o šestimístný kód obsahující kombinaci písmen a číslic, např. ABCD12, který je jedinečný pro vaši rezervaci.

Budete také potřebovat účet myRyanair (v případě, že ho nemáte, můžete si vytvořit nový), zařízení s fotoaparátem a cestovní pas nebo občanský průkaz opatřený podpisem.

Cestujícím zasíláme e-maily, ve kterých je žádáme o provedení ověření, abychom splnili bezpečnostní požadavky a zajistili, že vás budeme moci kontaktovat s aktuálními informacemi o vaší rezervaci přímo. Pokud jste od společnosti Ryanair obdrželi e-mail s žádostí o ověření, je to legitimní. E-mail s výzvou k ověření vám může poslat také externí cestovní kancelář. Pokud se tak stane, dbejte na to, abyste ověření provedli na webových stránkách společnosti Ryanair (vždy zkontrolujte, že adresa URL webových stránek je www.ryanair.com) nebo v mobilní aplikaci Ryanair.

Externí cestovní kanceláře často používají k vytváření rezervací falešné e-mailové adresy. To znamená, že když se pokusíte načíst svou rezervaci, nepodaří se vám to, protože nevíte, jaký e-mail použili. K ověření však nemusíte tuto e-mailovou adresu znát. Potřebujete pouze číslo rezervace (PNR) a své jméno. Během procesu ověření budete požádáni, abyste se přihlásili nebo abyste si vytvořili účet myRyanair spojený s vaší e-mailovou adresou, čímž se rezervace přesune na váš vlastní účet.

Pokud je v rezervaci více osob než jedna, požádejte je, aby provedly ověření. V opačném případě se budete muset dostavit na letiště, provést změnu jména a odbavit se tam. Pokud externí cestovní kancelář udělala při zadávání vašeho jména v rezervaci chybu, doporučujeme vám, abyste se s ní spojili a požádali o proplacení poplatku.

Ujistěte se, že se jméno v rezervaci shoduje se jménem ve vašem cestovním pasu. Ujistěte se, že na fotografii nejsou odlesky, není rozmazaná, že je celý dokument v rámečku, podpis je viditelný a vaše ruka neblokuje žádnou část dokumentu. Pokračujte v pokusu, dokud nebudete vyzváni jinak.