Proč musí společnost Ryanair mou rezervaci ověřit a proč ji za mě nemůže ověřit externí cestovní kancelář?

Externí cestovní kanceláře nám při vytváření rezervací nesmí poskytnout žádné vaše osobní údaje kromě jména. Při rezervování tak často používají vlastní e-mailovou adresu, telefonní číslo a platební informace – nikoli ty vaše. A to je problém, protože externí cestovní kanceláře často: 

  • Používají svou vlastní platební kartu, která v případě zrušení komplikuje vrácení peněz přímo vám. Vzhledem k tomu, že používají svou platební kartu a nikoli tu vaší, nemáte vy sami žádný přehled o skutečných cenách letů společnosti Ryanair, doplňkových služeb nebo jiných služeb poskytovaných společností Ryanair. Víme například, že některé externí cestovní kanceláře účtují zákazníkům služby, které my poskytujeme zdarma. V jednom případě naúčtovala externí cestovní kancelář zákazníkovi poplatek za změnu jména, přestože jsme změnu jména provedli bezplatně!
  • Obavy o ochranu osobních údajů. Víme o případech, kdy externí cestovní kanceláře zadaly při rezervaci nesprávnou e-mailovou adresu, což vedlo k zaslání e-mailu s potvrzením rezervace jiné osobě.
  • Nezákonné odbavení a prohlášení o nebezpečném zboží vaším jménem. Máme zákonnou povinnost získat od vás určitá prohlášení, např. že vaše zavazadla neobsahují nebezpečné zboží. Tato prohlášení musíte učinit vy jako cestující nebo řádně pověřená fyzická osoba, která osobně zná vás a obsah vašeho zavazadla – nikoli externí cestovní kancelář nebo robot.
  • Problémy se zákaznickými službami. Když kontaktujete zákaznickou podporu s určitým problémem, žádáme vás, abyste odpověděli na určité bezpečnostní otázky. Jejich účelem je ověřit, že hovoříme se zákazníkem, jehož se rezervace týká. Cestující, kteří vytvoří rezervaci prostřednictvím externí cestovní kanceláře, mají často s odpovídáním na bezpečnostní otázky problémy, protože externí cestovní kancelář nám poskytla své vlastní informace, a nikoli ty vaše. Proto vy jako zákazník často nemůžete potvrdit e-mailovou adresu ani poslední čtyři číslice karty použité k vytvoření rezervace. To následně znamená, že vám pracovníci zákaznické podpory nemohou pomoci, protože si nejsou jisti, zda mluví se zákazníkem uvedeným v rezervaci.