Když se snažím provést odbavení, systém po mně chce ověření rezervace. Proč?

Pokud vás žádáme o ověření rezervace, je to proto, že vaše rezervace byla označena jako vytvořená externí cestovní kanceláří, která nemá se společností Ryanair uzavřenou žádnou obchodní smlouvu týkající se prodeje našich letů.

Mnohé z těchto externích cestovních kanceláří používají svou vlastní e-mailovou adresu, telefonní číslo a platební údaje – nikoli vaše – aby mohly rezervaci spravovat pouze ony. To znamená, že vaše údaje často nemáme k dispozici. Mohou také dokončit proces odbavení Ryanair jménem svých zákazníků v rozporu s našimi přepravními podmínkami. V zájmu vaší bezpečnosti a bezpečnosti vašich spolucestujících a naší posádky musíte proces odbavení dokončit vy osobně, některý cestující z vaší rezervace nebo řádně zplnomocněná fyzická osoba, která osobně zná vás i obsah vašich zavazadel – a nikoli robot nebo externí cestovní kancelář. Ověřením rezervace také zajistíte, že budeme mít k dispozici správné údaje, abychom vás mohli kontaktovat s důležitými informacemi o itineráři, včetně případů, kdy dojde ke změně letového řádu, zpoždění nebo k jinému narušení služeb.