Speciální pomoc

Rezervace speciální asistence

 • Doporučujeme, abyste o tyto služby požádali při rezervaci letu, ale můžete si je rezervovat na webových stránkách společnosti Ryanair až 48 hodin před plánovaným časem odletu.
 • Po této době a nejpozději 12 hodin před plánovaným odletem by cestující měli kontaktovat náš tým speciální asistence (dle provozní doby).
 • Pokud nám svůj požadavek nesdělíte alespoň 48 hodin předem, nemusí být požadovaná asistence dostupná, což může narušit Vaše cestovní plány.
 • Aby Vám mohlo letiště poskytnout předem rezervovanou speciální asistenci, měli byste se k přepážce speciální asistence na letišti dostavit 2 hodiny před časem odletu.
 1. Klikněte na webových stránkách společnosti Ryanair na možnost „Moje rezervace“.
 2. Přihlaste se ke svému účtu myRyanair.
 3. V rezervaci, kterou potřebujete změnit, zvolte „Spravovat tuto rezervaci“.
 4. Vyberte možnost „Požádat o speciální pomoc“.
 5. Vyberte cestující(ho), kteří(rý) potřebují(e) speciální pomoc.
 6. Potvrďte typ požadavku na speciální pomoc pro odlet a zpáteční let.
 7. Pokud pro zpáteční let potřebujete jiný typ speciální pomoci, zapněte níže uvedenou možnost.
 8. Kliknutím na „Uložit“ uložíte nové údaje do své rezervace.
 9. E-mailem obdržíte aktualizovaný itinerář s přidanou speciální pomocí.

  Přidat speciální pomoc

K dispozici je několik různých typů speciální asistence na letišti, které si lze rezervovat předem online nebo kontaktováním našeho týmu speciální asistence.
Níže si prohlédněte souhrn, který Vám pomůže při výběru správné úrovně asistence:

 • Cestující potřebuje asistenci (před odletem i po příletu) při pohybu na letišti až k odletové bráně) – zvolte možnost WCHR
 • Cestující potřebuje asistenci (před odletem i po příletu) při pohybu na letišti a pomoc při usazování a vstávání ze sedadla v letadle – zvolte možnost WCHC
 • Cestující potřebuje asistenci (před odletem i po příletu) při pohybu na letišti a po schodech do/z letadla – zvolte možnost WCHS
 • Cestující je nevidomý / zrakově postižený a vyžaduje doprovod (před odletem i po příletu) při pohybu na letišti až na sedadlo na palubě letadla, včetně speciálních bezpečnostních pokynů od palubního personálu – zvolte možnost BLND
 • Cestující cestuje s vodicím/asistenčním psem a vyžaduje doprovod (před odletem i po přistání) při pohybu na letišti až na sedadlo na palubě letadla včetně speciálních bezpečnostních pokynů od palubního personálu – zvolte možnost BDGR
 • Cestující je nevidomý nebo zrakově postižený, ale nevyžaduje žádnou asistenci (cestuje sám nebo s doprovodem) – zvolte možnost BLDP
 • Soběstačný cestující s mentálním postižením, který rozumí a je schopen reagovat na bezpečnostní instrukce, vyžaduje asistenci (před odletem i po příletu) při pohybu na letišti až k odletové bráně (před odletem i po příletu) – zvolte možnost DPNA
 • Cestující je zcela hluchý – zvolte možnost DEAF
 • Cestující cestuje s vodicím/asistenčním psem – není nutná žádná speciální asistence – zvolte možnost PETC
 • Cestující, který během letu potřebuje lékařský kyslík, si tuto službu musí zarezervovat a zaplatit alespoň 7 dní před cestou, zavoláním na naši Linku speciální asistence – zvolte možnost OXYG

Pokud jste si zarezervovali jeden z níže uvedených typů asistence, na palubě Vám zdarma přidělíme vhodné sedadlo s jedním sedadlem pro cestovní doprovod.
Z bezpečnostních důvodů musí cestující, který vyžaduje jeden z níže uvedených typů speciální asistence na letišti, sedět u okna, S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ, kdy u okna sedí jeho cestovní doprovod, nebo vytížení letu umožňuje ponechání volného sedadla mezi zdravotně postiženým cestujícím a oknem.

 • Typ asistence (BDGR) - zákazník cestuje s vodicím/asistenčním psem a vyžaduje doprovod při pohybu na letišti (před odletem i po příletu) až na sedadlo na palubě letadla, včetně speciálních bezpečnostních pokynů od palubního personálu.
 • Typ asistence (PETC) - zákazník cestuje s vodicím/asistenčním psem, ale nevyžaduje žádnou speciální asistenci na letišti.
 • Typ asistence (WCHC) - zákazník potřebuje asistenci při pohybu na letišti (před odletem i po příletu) až na sedadlo na palubě letadla a pomoc při usazování a vstávání ze sedadla v letadle.
 • Typ asistence (WCHS)- zákazník potřebuje asistenci při pohybu na letišti (před odletem i po příletu) a po schodech do/z letadla.
 • Typ asistence (DPNA)- Soběstačný zákazník s mentálním postižením, který rozumí a je schopen reagovat na bezpečnostní instrukce, vyžaduje asistenci při pohybu na letišti (před odletem i po příletu) až k odletové bráně.
 • Typ asistence (BLND) - zákazník je nevidomý / zrakově postižený a vyžaduje doprovod (před odletem i po příletu) při pohybu na letišti až na sedadlo na palubě letadla, včetně speciálních bezpečnostních pokynů od palubního personálu.

Cestující vyžadující speciální asistenci jakéhokoli typu si nemohou rezervovat sedadla v řadě u nouzového východu.

Potřebujete další pomoc? Promluvte si telefonicky přímo s některým z našich pracovníků týmu speciální asistence.

+35315757852
Hovory se účtují v ceně místních hovorů.
Hovory z mobilních telefonů a jiných sítí mohou stát více.

Upozorňujeme, že telefonáty mohou být nahrávány pro formativní i kvalitativní hodnocení. Záznamy hovorů jsou uchovávány po dobu nejméně 90 dnů.

Provozní doba výše uvedených telefonních linek:

pondělí–pátek: 09:00 –⁠ 22:00 CET


sobota: 09:00 –⁠ 19:00 CET


neděle: 10:00 –⁠ 19:00 CET

Chat s pracovníkem týmu speciální asistence zdarma.

Obecné otázky ke speciální asistenci

 • Chápeme, že pokud máte skryté postižení, cestování může často být skličující a obtížnější.
  Jako letecká společnost jsme se zavázali k tomu, aby Vaše cesta byla co nejpřístupnější a nejjednodušší.
 • Odznak se slunečnicí je navržen jako jemný způsob k tomu, jak upozornit, že někdo má skryté postižení, a může vyžadovat další asistenci. S hrdostí oznamujeme, že společnost Ryanair oficiálně uznává symbol slunečnice a výhody, které přináší našim zákazníkům.
 • Odznaky jsou k dispozici na všech partnerských letištích v naší síti a lze je vyzvednout v prostorách speciální pomoci a recepce.
 • Další informace o schématu a společnosti Hidden Disabilities Sunflower naleznete na jejich webových stránkách zde.

Máte-li pochybnost o své způsobilosti k letu, doporučujeme Vám poradit se s vaším lékařem.
Společnost Ryanair vyžaduje lékařský souhlas pouze za určitých okolností.
Jedná se například o nedávné onemocnění, hospitalizaci, zranění, operaci nebo dlouhodobý stav, který vyžaduje speciální služby, např. lékařský kyslík.
Zákazníkům, kteří trpí například srdečním onemocněním nebo dýchacími potížemi, doporučujeme, aby před provedením rezervace svou cestu prodiskutovali se svým lékařem.

Pokud máte zlomenou končetinu v sádře, měli byste společnost Ryanair informovat o svém stavu i o požadavcích na asistenci (jsou-li nějaké). Pokud cestujete se sádrou na horní končetině nebo v horní části těla, budete potřebovat pouze jedno sedadlo.

Pokud cestujete s celou nohou v sádře, musíte si zakoupit celkem *3 sedadla* na každý let, abyste mohli cestovat. Díky tomu budete moci nohu uložit do vyvýšené polohy a minimalizovat tak otok. Pokud cestujete se sádrou na noze pod kolenem, budete potřebovat pouze jedno sedadlo. Pokud máte sádru na kterékoli končetině po dobu kratší než 48 hodin, pak je nutné sádru rozpůlit (sádra musí být rozpůlena po celé své délce).

Pokud již máte sádru déle než 48 hodin, není nutné ji půlit. Toto platí pro klasickou pálenou sádru i pryskyřičnou sádru.

Není důvod, aby diabetik, který bere inzulín, nelétal. Nejlepší však je poradit se se svým lékařem ohledně inzulinu. Cestující s cukrovkou nemusí mít pro cestování se společností Ryanair zdravotní smlouvu, pokud je jejich stav stabilní a pokud si dokáží sami zajistit zdravotní potřeby.

Pokud nejste schopen/schopna si aplikovat vlastní léčbu, vezměte s sebou někoho, kdo Vám poskytne potřebnou pomoc. Cestující musí mít u sebe dopis od lékaře s potvrzením, že v kabině letadla musí mít u sebe injekční stříkačky, jehly a léky. Vzhledem k tomu, že společnost Ryanair nenese odpovědnost za bezpečnostní kontroly na letištích, vždy musíte mít na palubě letadla dopis od lékaře, ve kterém je uvedeno, že musíte mít na palubě letadla „ostré“ předměty. Cestující si musí po opuštění letadla ponechat všechny injekční stříkačky, jehly nebo léky a poté je zlikvidovat, protože je nesmí likvidovat na palubě letadla.

Zákazníci s alergií na ořechy žádáme, aby o tom při nástupu do letadla informovali posádku. Poté dojde k hlášení pro ostatní cestující, které jim sdělí, že na palubě nebudou prodávány žádné produkty obsahující ořechy. Ostatní cestující zároveň žádáme, aby na palubě produkty s ořechy neotvírali, ale společnost Ryanair nemůže zajistit letadlo zcela bez ořechů.

Invalidní vozík
Každé letadlo společnosti Ryanair je vybaveno invalidním vozíkem pro použití v uličce kabiny. S pomocí tohoto vozíku palubní personál pomáhá přepravit cestující se sníženou pohyblivostí ke dveřím toalety a zpět.

Ze zdravotních a bezpečnostních důvodů nemůže náš palubní personál pomáhat cestujícím s následujícími činnostmi:

 • přesun cestujícího ze sedadla na palubní invalidní vozík nebo ze sedačky na toaletu,
 • podávání léků.

Toalety
Na palubě máme 3 toalety – 2 vzadu a 1 v přední části letadla. Všechny jsou vybaveny madlem.

Doprovázející cestující

Z bezpečnostních důvodů u letů se společností Ryanair požadujeme, aby cestujícího se sníženou pohyblivostí, který není soběstačný, doprovázela tělesně zdatná osoba starší 16 let.

Následující informace ohledně soběstačnosti cestujícího v letecké přepravě stanovuje britské ministerstvo dopravy v dokumentu „Access to Air Travel for Disabled People: Code of Practice (Předpisy pro přístup handicapovaných osob k letecké přepravě) z července 2008 a směrnice Evropské komise EC 1107/2006 (2012).

Každý cestující musí být soběstačný z hlediska všech níže uvedených kategorií. Pokud tomu tak není, pak musí cestovat s tělesně zdatnou doprovázející dospělou osobou starší 16 let, která je schopná poskytnout požadovanou asistenci. Jinak nebude cestujícím umožněn nástup na palubu.

 • Cestující musí na požádání posádky dokázat zapnout a rozepnout bezpečnostní pás;
 • Na požádání posádky musí dokázat najít a nasadit si plovací vestu;
 • Na požádání posádky si musí sami dokázat nasadit kyslíkovou masku;
 • Cestující musí pochopit bezpečnostní instrukce a jakékoli další povely posádky.

Další požadavky

Cestující, kteří vyžadují asistenci v následujících oblastech, musí cestovat s odpovídajícím doprovodem. Pokud tomu tak nebude a budeme mít důvod se domnívat, že přeprava cestujících může představovat ohrožení bezpečnosti, nemusíme jim umožnit nástup na palubu.

 • Podávání stravy (cestující musí dokázat přijímat stravu bez cizí pomoci);
 • Toalety (cestující musí dokázat používat toalety bez cizí pomoci);
 • Léčiva (cestující si musí být schopen sám bez pomoci podat vlastní léky a absolvovat zdravotnické procedury).

Každý tělesně zdatný doprovázející dospělý nemůže asistovat více než jednomu cestujícímu se sníženou pohyblivostí a musí si zakoupit letenku za aktuální cenu pro dospělého. V případech, kdy cestující se sníženou pohyblivostí cestuje s doprovázející dospělou osobou, vynaložíme maximální úsilí, aby doprovázející osoba seděla vedle něj.

Aby vám mohlo letiště poskytnout předem rezervovanou speciální asistenci, musí se cestující dostavit k přepážce speciální asistence alespoň 2 hodiny před odletem.

Cestující s předem rezervovanou asistencí by měli k odletové bráně dorazit alespoň 30 minut před odletem.

Pomůcky pro správné držení těla

Chcete-li na palubě využívat některou ze schválených pomůcek pro správné držení těla (viz seznam níže), kontaktujte nás nejpozději 48 hodin před plánovaným časem odletu, nicméně doporučujeme přidat pomůcku pro správné držení těla už při provádění rezervace, abychom Vám mohli zdarma přidělit sedadlo, které je pro tuto pomůcku vhodné.

Bohužel nemůžeme na palubě našich letadel akceptovat používání pomůcek pro správné držení těla, které nebyly schváleny příslušným leteckým úřadem, jako je EASA, IAA ,UK CAA, FAA nebo jiným podobným orgánem. Existuje celá řada dětských zádržných systémů a pomůcek pro správné držení těla, které jsou schváleny pro použití na palubě našich letadel. Společnost Ryanair tyto pomůcky nenabízí. Tyto pomůcky je možné používat společně s klasickým bezpečnostním pásem v letadle, při dodržení určitých bezpečnostních omezení.

Bohužel nemůžeme povolit použití pomůcek pro správné držení těla u dětí do 2 let.

Níže uvedené informace o těchto produktech lze najít na internetu pomocí níže uvedených odkazů. Před provedením rezervace Vám doporučujeme si tyto informace pročíst, abyste zjistili, zda konkrétní pomůcky splňují Vaše potřeby. Následující pomůcky pro správné držení těla je možné používat na palubě. Pomůcky si musí zajistit a nainstalovat cestující:

 1. Meru Travel Chair (zajišťuje si cestující)

Cestovní sedačka Meru poskytuje podporu pro správné držení těla dětem ve věku přibližně 3–11 let, které nemohou při letu v komerčním letadle používat běžné sedadlo.

 1. Crelling Harness (zajišťuje si cestující)

HSB1 – Tuto pomůcku tvoří pouze ramenní popruhy, které jsou navrženy tak, že mění běžný pás v podpůrný postroj – pomůcka je vhodná pro cestující od 9 let po dospělé.
Model 27 – 
Toto je kompletní pětibodový postroj navržený tak, aby poskytoval doplňkovou podporu. Je vhodný pro cestující od 2 let po dospělé.
Cestující používající pomůcku pro správné držení těla musí být v doprovodu dospělé osoby (starší 16 let).
Postroj Crelling se musí používat podle pokynů výrobce (hmotnost, věk, instalace) a cestujícím se doporučuje vzít si s sebou pokyny k instalaci na palubu pro případ potřeby.

 1. Amsafe CARES (Dětské bezpečnostní pásy) (zajišťuje si cestující)

Tento zádržný systém tvoří pás s přezkou, který se připojuje přímo k sedadlu v letadle a používá se ve spojení s klasickým bezpečnostním pásem v letadle.
Je vyvinut speciálně pro použití v letadle, pro děti o hmotnosti 10–20 kg.
Tento zádržný systém si zajišťuje sám cestující a musí se používat podle pokynů výrobce (hmotnost, věk, instalace). Cestujícím se doporučuje vzít si s sebou pokyny k instalaci na palubu pro případ potřeby.
Cestující používající zádržný systém CARES musí být v doprovodu dospělé osoby (starší 16 let).

 1. Firefly GoTo Seat Velikost 2 (zajišťuje si cestující)

Jedná se o lehkou přenosnou sedačku pro děti od 2 do 5 let, které potřebují podporu pro správné držení těla a stabilitu.

 1. Burnett Body Support (zajišťuje si cestující)

Základem tohoto systému je zatavený uzavřený obal obsahující malinké kuličky, který se vytvaruje podle těla daného člověka. Vyfouknutím vzduchu přes ventil se obal smrští a kuličky se díky statické elektřině srazí k sobě, čímž získává pomůcka na tvárnosti. Tento systém existuje v různých velikostech, které odpovídají fyzickým rozměrům jednotlivých cestujících.

Výše uvedené informace jsou určeny pro cestující, kteří nemohou bez pomoci sedět vzpřímeně a nesplňují kritéria pro sezení na klíně dospělé osoby nebo pro použití autosedačky na palubě.

Elektrické invalidní vozíky a skútry na podporu pohyblivosti

Chcete-li přidat vybavení při rezervaci letu, označte online, že cestujete s elektrickým invalidním vozíkem / skútrem a následně obdržíte e-mail se žádostí o uvedení podrobností o Vašem zařízení na podporu pohyblivosti.

Vybavení můžete také přidat prostřednictvím níže uvedeného online formuláře nebo tak, že kontaktujete náš tým speciální asistence.

Formulář pro elektrické zařízení usnadňující pohyb

 • značka
 • hmotnost
 • typ baterie
 • rozměry včetně nejnižší výšky invalidního vozíku ve složeném stavu

Vzhledem k omezenému prostoru můžeme na jeden let přijmout pouze dva elektrické invalidní vozíky nebo skútry usnadňující pohyb, proto doporučujeme přidat vybavení při rezervaci.
Cestující s sebou musí na letiště přinést návod k použití.

Z bezpečnostních důvodů musí elektrické invalidní vozíky/skútry při přepravě splňovat následující podmínky:

 • Rozměry invalidního vozíku ve složeném stavu nesmí překračovat 81 cm (výška), 119 cm (šířka) a 119 cm (hloubka). Omezení velikosti invalidních vozíků/skútrů jsou dána maximálními rozměry dveří letadla.
 • Pro invalidní vozíky/skútry, jejichž hmotnost přesahuje 150 kg, je třeba si předem opatřit povolení, bez něhož nebudou přijaty k přepravě.
 • Napájení baterií musí být izolováno a odhalené póly musí být chráněny před zkratováním; aby se zamezilo nechtěnému spuštění vozíku/skútru, vytáhněte prosím klíček, deaktivujte vozík/skútr pomocí joysticku, přepínače nebo tlačítek, případně použijte jiný izolační mechanismus (jako je konektor typu Anderson nebo zástrčka Airsafe).
 • K přepravě akceptujeme pouze suché/gelové, lithium-iontové baterie (určené pro invalidní vozíky) (kapacita lithium-iontové baterie nesmí překročit 300 wattů). U zařízení napájených dvěma bateriemi nesmí kapacita každé baterie překročit 160 Wh.
 • Zákazníci mohou v palubním zavazadle přepravovat maximálně dvě náhradní lithium-iontové baterie, které musí být individuálně chráněny před zkratováním.
  Póly baterií musí být buď zapuštěné, nebo obalené, aby se zamezilo kontaktu s kovovými předměty, včetně pólů jiných baterií.
 • Hmotnostní limit 32 kg na jednu položku se nevztahuje na vybavení na podporu pohybu.

Vodicí a asistenční psi

 • Lety z/do Maroka;
 • Lety do/z Izraele.
 • Všechny lety společnosti Ryanair v rámci EU/EHP;
 • Všechny vnitrostátní lety společnosti Ryanair.

Při vstupu do Spojeného království nebo Irské republiky musí mít cestující s vodicím/asistenčním psem u sebe buď platný cestovní pas EU pro zvíře nebo oficiální veterinární zdravotní osvědčení z třetí země (plus požadovanou zdravotní dokumentaci).
Aby mohl být psovi povolen vstup do Spojeného království/Irské republiky, je nutné cestovní pas EU pro zvíře nebo veterinární zdravotní osvědčení podpořit dalšími dokumenty potvrzujícími, že je vodicí/asistenční pes členem jedné z následujících organizací:

 • International Guide Dog Federation (Mezinárodní federace vodicích psů);
 • Assistance Dogs UK (Britská organizace asistenčních psů);
 • Assistance Dogs International (ADI, Mezinárodní organizace asistenčních psů).

Cestující s vodicím/asistenčním psem musí mít u sebe na všech letech v rámci EU/EHP platný cestovní pas pro zvíře nebo oficiální veterinární osvědčení z třetí země (plus požadovanou zdravotní dokumentaci).
Aby mohl být psovi povolen vstup do zemí EU/EHP, je nutné cestovní pas EU pro zvíře nebo veterinární zdravotní osvědčení podpořit dalšími dokumenty potvrzujícími, že je vodicí/asistenční pes členem jedné z následujících organizací:

 • International Guide Dog Federation (Mezinárodní federace vodicích psů);
 • Assistance Dogs International (ADI, Mezinárodní organizace asistenčních psů).

Psi musí mít zvířecí cestovní pas. V zemích, kde se takové cestovní pasy nevydávají, musí mít oficiální zdravotní certifikát od veterinárního lékaře.

Je povinností cestujícího zajistit, aby byl předložený cestovní pas zvířete aktuální a splňoval vakcinační a léčebné požadavky cílové země. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za špatně zdokumentované vodicí/asistenční psy. Pokud máte jakékoli pochybnosti o způsobilosti svého psa k cestě, doporučujeme Vám kontaktovat před cestou cílové letiště a potvrdit si podrobnosti týkající se cestovního pasu zvířete.

Majitelé vodicích a asistenčních psů v zemích, které nevydávají cestovní pasy zvířat, si budou muset obstarat oficiální veterinární zdravotní osvědčení, kterým prokážou, že jejich pes splňuje pravidla pro cestování zvířat.

 • Aby mohl být vodicí/asistenční pes přijat na palubu letu společnosti Ryanair, musí být vycvičen k provádění úkonů ve prospěch osoby s postižením (fyzickým, smyslovým nebo mentálním) a musí mít osvědčení od organizace, která je řádným členem těchto asociací udělujících akreditaci asistenčních psů po celém světě: Assistance Dogs International (ADI, Mezinárodní organizace asistenčních psů), Assistance Dogs UK (Britská organizace asistenčních psů) nebo International Guide Dog Federation (IGDF, Mezinárodní federace vodicích psů).
 • Psi zajišťující emoční podporu nebo terapeutičtí psi, kteří nejsou výše zmíněnými organizacemi uznávaní jako asistenční psi, nemají povoleno cestovat se společností Ryanair.
 • Vodicí/asistenční pes musí mít na sobě po celou dobu cesty standardní identifikační oblek nebo postroj.
 • Vodicí/asistenční psi cestují v kabině letadla a musí sedět na podlaze u nohou cestujícího. Jedním letem mohou cestovat maximálně čtyři vodicí/asistenční psi. Pes společně se schránkami a potravou se přepravuje zdarma.
 • Cestující, který chce cestovat se svým vodicím/asistenčním psem na palubě, by nás o tomto požadavku měl informovat předem, ideálně v den rezervace. Můžete tak učinit online nebo prostřednictvím týmu speciální asistence společnosti Ryanair.
 • Pes musí být odpovídajícím postrojem (poskytuje majitel psa) připoután k bezpečnostnímu pásu nebo přezce bezpečnostního pásu majitele. Postroj zároveň musí majiteli poskytovat odpovídající úroveň kontroly nad psem při vzletu, přistání nebo turbulencích. Odpovídající úroveň kontroly mohou poskytovat i další zařízení s alternativními bezpečnostními body. Přijatelné je jakékoli zařízení, které asistenčního psa potřebným způsobem zabezpečí.

Upozornění: pokud nám svůj požadavek nesdělíte předem, může se stát, že služba nebude po Vašem příjezdu na letiště k dispozici a nebudete tak moci svým rezervovaným letem cestovat.
Jste-li nevidomí/zrakově postižení, ale nevyžadujete žádnou asistenci na letišti, měli byste nás přesto před svým letem informovat, ideálně v den provedení rezervace.
Palubní personál Vám díky tomu bude moci vhodným způsobem poskytnout bezpečnostní instrukce.

Přeprava lékařského vybavení

Pokud si chcete vzít na palubu nebo používat speciální lékařské vybavení, musíte úvést vaše požadavky v online formuláři. Náš tým speciální pomoci přezkoumá a stanoví, zda lze vaše požadavky schválit. Pokud budou schváleny, poskytneme vám k tomu písemný souhlas.

Případně můžete kontaktovat náš tým speciální pomoci prostřednictvím chatu nebo telefonicky.

„Medical equipment baggage waiver“ je dokument, který potřebujete, chcete-li na palubě letu společnosti Ryanair přepravovat jakékoli lékařské vybavení.

Cestující, kteří kvůli svému zdravotnímu stavu musí navíc k limitu pro odbavené/palubní zavazadlo přepravovat také lékařské vybavení, musí předem kontaktovat náš tým speciální asistence.

Po předložení lékařského potvrzení s uvedenými požadavky Vám bude vystaven dokument „medical baggage waiver“. Zdarma budete moci přepravovat pouze položky uvedené v tomto dokumentu. Zajistěte prosím, aby tyto položky byly zabaleny zvlášť a připraveny ke kontrole na letišti.

Formulář způsobilosti k letu je nutné vyplnit v případě pochybností o způsobilosti k cestování z důvodu nedávného onemocnění, hospitalizace, zranění nebo chirurgického zákroku, pokud je Váš zdravotní stav nestabilní nebo pokud chcete na palubě používat lékařské vybavení nebo lékařský kyslík.

Máte-li pochybnost o své způsobilosti k letu, poraďte se prosím před rezervací letu se svým lékařem. Formulář způsobilosti k letu můžete získat, pokud kontaktujete náš tým speciální asistence.

Tyto přístroje můžete v kabině letadla přepravovat bez předchozího oznámení, za předpokladu, že se Vám vejdou do palubního zavazadla. Pokud však budete přístroj přepravovat navíc ke své maximální povolené hmotnosti zavazadel, musíte kontaktovat náš tým speciální asistence a získat dokument „Medical Equipment Baggage Waiver“.

Tato zařízení se nesmí na palubě letadla používat.

Tyto přístroje můžete v kabině letadla přepravovat bez předchozího oznámení, za předpokladu, že se Vám vejdou do palubního zavazadla. Pokud však budete přístroj přepravovat navíc ke své maximální povolené hmotnosti zavazadel, musíte kontaktovat náš tým speciální asistence a získat dokument „Medical Equipment Baggage Waiver“.

Pokud chcete použít nebulizér, ventilátor, respirátor či jakékoli jiné dýchací zařízení během letu, kontaktujte prosím naši linku speciální asistence, aby toto použití mohlo být schváleno. Pokud chcete některé z těchto zařízení používat na palubě, budete muset vyplnit „Formulář způsobilosti k letu“, který Vám bude zaslán, jakmile kontaktujete naši tým speciální asistence.

Některé předměty, jako například přenosný koncentrátor kyslíku, které splňují regulační požadavky, jsou schváleny pro použití na palubě. Jiné lékařské vybavení, jako je například zařízení CPAP nebo přenosný dialyzační přístroj, lze na palubě přepravovat, ale nelze je používat.

Cestující mohou přepravovat injekční stříkačky v kabině letadla, pokud je potřebují ze zdravotních důvodů (například u cestujících s diabetem). Cestující však musí mít u sebe dokument od lékaře potvrzující tuto potřebu.

Defibrilátor – Pokud si chcete vzít navíc ke svému palubnímu zavazadlu nebo v palubním zavazadle na palubu defibrilátor, musíte se předem obrátit na náš tým speciální asistence a požádat o dokument Medical Equipment Baggage Waiver. Tento dokument musíte předložit na přepážce pro odevzdání zavazadel nebo u odletové brány, pokud cestujete bez odbaveného zavazadla. Na letišti budete také muset předložit „formulář způsobilosti k letu.“