Změny rezervací

Změny letu

Svůj let můžete změnit online až 2,5 hodiny před plánovaným časem odletu původního nebo nového letu, podle toho, co nastane dříve. Za změny se účtují příslušné poplatky, a to na každého cestujícího na každém jednosměrném letu. Podrobnosti najdete v naší tabulce poplatků. Musíte rovněž uhradit případný rozdíl mezi cenou původní letenky spolu s poplatky za případné volitelné služby (jako jsou odbavená zavazadla) zakoupené v době rezervace a cenou letenky / výší poplatku, která je aktuální při provedení změny letu. Upozorňujeme, že pokud je cena nové letenky/poplatek za ni nižší než původní cena letenky/poplatek, rozdíl se nevrací.

Chcete-li svůj let změnit, přejděte na web společnosti Ryanair nebo mobilní aplikaci na „Moje rezervace“ a vyberte let, který chcete změnit.

Změnit let

 1. Klikněte na „Moje rezervace“ na webových stránkách společnosti Ryanair nebo na „Moje cesty“ v mobilní aplikaci.
 2. Přihlaste se ke svému účtu myRyanair.
 3. V rezervaci, kterou potřebujete změnit, zvolte „Spravovat tuto rezervaci“.
 4. Zvolte možnost „Změnit let“ a vyberte let, který chcete změnit.
 5. Uveďte údaje (datum, čas nebo trasu) nového(ých) letu(ů), na které chcete změnit původní let(y).
 6. Poté se objeví rozpis ceny. Pokud budete chtít pokračovat s danou změnou, zvolte možnost „Pokračovat“.
 7. Pokračujte v procesu platby a uhraďte cenový rozdíl a příslušné poplatky za změnu letu.
 8. Jakmile zadáte své platební údaje a kliknete na možnost „Zaplatit“, obdržíte e-mailem aktualizovaný itinerář s novým letem.

Změnit let

Následující údaje spojené s vaší rezervací můžete změnit online:

 • datum a čas svého letu až 2,5 hodiny před plánovaným časem odletu;
 • trasu svého letu (cílové a odletové letiště), až 2,5 hodiny před plánovaným časem odletu;
 • jméno můžete u svého letu změnit až 2 hodiny před plánovaným časem odletu.

Vnitrostátní let nelze změnit na mezinárodní nebo naopak z důvodu komplikací spojených s platbou DPH.

Vezměte prosím na vědomí, že následující údaje o letu nelze změnit online a budete nás muset kontaktovat.

 • Let jednoho nebo více cestujících v rezervaci pro více cestujících;
 • Částečná změna pouze jednosměrného letu ve zpáteční rezervaci (např. změna letiště na zpáteční cestě). Viz příklad níže:
  • původní lety - Dublin -> Stansted / Stansted -> Dublin
  • změna na - Dublin -> Stansted / Luton -> Dublin
 • Když byla uplatněna španělská sleva pro rezidenta nebo španělská sleva pro velkou rodinu.

Ne, tuto změnu nelze provést online, ale můžete nás kontaktovat a požádat o tuto změnu, kontaktujte nás zde.

Pokud jste mimo domov a potřebujete se rychle vrátit, kontaktujte zde náš tým zákaznických služeb a my se Vám pokusíme pomoci s co nejrychlejším návratem domů. Náš tým zákaznických služeb je k dispozici 7 dní v týdnu v následujících časech:

pondělí–pátek: 09:00 –⁠ 22:00 CET

sobota: 09:00 –⁠ 19:00 CET

neděle: 10:00 –⁠ 19:00 CET

Ano. Přejděte na sekci „Moje rezervace“ na webu společnosti Ryanair nebo v mobilní aplikaci a vyberte let, který chcete změnit. Vezměte prosím na vědomí, že náš systém Vás automaticky odhlásí, i když změnu nedokončíte. Pokud jste odbaveni a přejdete do sekce „Moje rezervace“, abyste vyhledali alternativní lety, ale změnu nedokončíte, budete se muset před cestou znovu odbavit.

Poplatky za změnu letu

Za změny se účtují příslušné poplatky, a to na každého cestujícího na každý jednosměrný let. Podrobnosti najdete v naší tabulce poplatků. Musíte rovněž uhradit případný rozdíl mezi cenou původní letenky spolu s poplatky za případné volitelné služby (jako jsou odbavená zavazadla) zakoupené v době rezervace a cenou letenky / výší poplatku, která je aktuální při provedení změny letu. Upozorňujeme, že pokud je cena nové letenky/poplatek za ni nižší než původní cena letenky/poplatek, rozdíl se nevrací.

Poskytujeme 24 hodin od okamžiku původní rezervace na bezplatnou opravu jakýchkoli případných malých chyb (data/časy). Umožníme Vám také otočit trasu, pokud jste si lety zarezervovali nesprávně (např. letenku z DUB do STN si můžete změnit na letenku ze STN do DUB). Během této doby nebude účtován žádný poplatek za změnu letu, budete však muset zaplatit jakýkoli případný rozdíl v ceně letenek.

Změnit doplňkové služby

Vždy se snažíme převést jakýkoli produkt/extra na vaši nového letu.

Pokud přesný produkt není k dispozici, nahradíme jej podobným produktem, např. pokud jste si na původním letu zarezervovali přednostní nástup do letadla a 2 palubní zavazadla a u nového letu nejsou k dispozici, dostanete 10kg odbavené zavazadlo.

Pokud jste si na původním letu vybrali konkrétní sedadlo, není zaručeno, že jej budeme moci převést na Váš nový let, protože nemusí být k dispozici. Pokud se tak stane, nabídneme Vám další nejlepší dostupnou možnost.

Ano. Pokud si přejete, můžete si pro svůj nový let zakoupit i produkty.

Změna rezervovaného letu nebo trasy v den cesty

S tarifem Flexi Plus můžete v den cesty zdarma změnit svůj rezervovaný let na let na stejné trase jako Váš původní let (pokud bude volné místo). Pokud změníte rezervovaný let v den cesty na let na jiné trase, nebudete muset platit poplatek za změnu letu, ale budete muset uhradit rozdíl v ceně letenky. Pokud let měníte na pozdější, můžete změnu provést až hodinu před časem odletu původního letu. Pokud provádíte změnu na dřívější let, můžete ji provést:

 • až 40 minut před novým letem, pokud provádíte změnu na letišti u přepážky prodeje letenek, nebo
 • až 1 hodinu před novým letem, pokud provádíte změnu prostřednictvím kontaktního centra.

Změna rezervovaného letu nebo trasy před dnem cesty

Pokud provedete změnu na let s odletem jeden nebo více dní před původním letem nebo po původním letu, nebudete muset platit poplatek za změnu letu, ale budete muset uhradit rozdíl v ceně. Změnu můžete provést až 1 hodinu před časem odletu původního letu. Pokud provádíte změnu na dřívější let, můžete ji provést:

 • až 40 minut před novým letem, pokud provádíte změnu na letišti u přepážky prodeje letenek, nebo
 • až 1 hodinu před novým letem, pokud provádíte změnu prostřednictvím kontaktního centra.

Pokud jste se již k původnímu letu odbavili online, budete nás muset před provedením změny kontaktovat, abychom odbavení zrušili. S letenkou Flexi Plus se můžete odbavit na letišti zdarma.

V sekci Moje rezervace můžete online změnit trasu všech svých letů v rezervaci.
Pokud jste však již absolvovali odchozí let, můžete trasu zpátečního letu změnit pouze u přepážky prodeje letenek na letišti nebo prostřednictvím telefonického centra. Trasu můžete změnit pouze mezi stejnou zemí odletu a cílovou zemí.

Při změně letu budou služby zahrnuté v tarifu Flexi Plus převedeny na nový let (pokud jsou tyto služby pro tento let k dispozici). Pokud službu nelze převést, nebude vám vrácena žádná část tarifu Flexi Plus.

Flexi Plus – změny jmen

Nařízení 13 se stále vztahuje na změny jmen a budete muset zaplatit příslušný poplatek.

Provedení změny jména

 1. Klikněte na „Moje rezervace“ na webových stránkách společnosti Ryanair nebo na „Moje cesty“ v mobilní aplikaci.
 2. Přihlaste se ke svému účtu myRyanair.
 3. V rezervaci, kterou potřebujete změnit, zvolte „Spravovat tuto rezervaci“.
 4. Vyberte možnost „Změnit jméno“ a vyberte jméno(a), které chcete změnit.
 5. Upravte  jméno(a) cestujících a poté klikněte na „Zkontrolovat cenu“.
 6. Potvrďte, zda chcete pokračovat se změnou jména.
 7. Budete přesměrováni na stránku platby.
 8. Zadejte své platební údaje a klikněte na „Zaplatit“. Poté e-mailem obdržíte aktualizovaný itinerář s upraveným jménem.
 9. Po potvrzení změny budete přesměrováni zpět na stránku nadcházející cesty.

Změnit jméno

Změna jmen je možná u všech rezervací

 • Změny celého jména lze provést online až 24 hodin před plánovaným odletem, případně nás můžete kontaktovat nebo se na nás obrátit na letišti až 2 hodiny před plánovaným odletem, a to za poplatek, viz naše tabulka poplatků. Pokud nás kontaktujete a změny provede pracovník zákaznických služeb, poplatek bude vyšší.
 • Změny je třeba provést u všech letů ve vaší rezervaci;
 • Křestní jméno a příjmení můžete u každého cestujícího jednou vzájemně prohodit, a to bezplatně až do 48 hodin od provedení rezervace pro případ, že dojde k chybě při vyplňování údajů o cestujících.
 • Překlepy až do 3 znaků na jméno lze jednou opravit zdarma až 48 hodin před plánovaným odletem.

Vyplnění prostředního jména nebo druhého příjmení u rezervací letů nevyžadujeme.

Ano. Pokud jste si rezervovali let na své rodné/manželské příjmení a své jméno v cestovním pasu aktualizujete před datem cesty, provedeme tuto změnu jména ve Vaší rezervaci zdarma. Vyžadujeme předložení důkazu (kopie oddacího listu). Chcete-li tuto změnu provést, kontaktujte nás prostřednictvím chatu na našich webových stránkách.

Ano. Budete nám však muset zaplatit poplatek za změnu jména. Změnu jména nelze provést, pokud již některé letadlo opustilo letiště. Podrobnosti najdete v naší tabulce poplatků.

Ano. Musíte nás však kontaktovat, abychom odbavení u příslušného letu zrušili. Poté můžete změnu provést online nebo prostřednictvím aplikace.

Pokud se Vám při provádění změny jména objevila chyba / Vaše platba byla zamítnuta, možná změna nebyla zpracována správně a bude nutné ji provést znovu. Možná budete muset zvolit jiný způsob platby nebo nás kontaktovat.

Přidání a odebrání cestujícího v rezervaci

Pokud jste již provedli rezervaci a chcete do ní zahrnout kojence (0–2 roky), musíte nás kontaktovat zde.

Pokud Váš kojenec dosáhne před zpátečním letem 2 let, musí za tento zpáteční let zaplatit příslušnou cenu za dospělého. V případě takového scénáře nás prosím kontaktujte.

Nezletilé (2–15 let) nelze přidat k rezervaci stávající dospělé osoby (protože nemohou cestovat sami). Můžete však pro ně vytvořit novou rezervaci pro dospělého a propojit ji se svou původní rezervací, abyste mohli cestovat společně. Typ cestujícího bude aktualizován pro každého nezletilého během procesu propojení s dítětem (2–11 let) nebo dospívajícím (12–15 let).

Důležité informace

 • Pro propojení rezervací přejděte na původní rezervaci pro dospělého a v nabídce vlevo vyberte možnost „Přidat nezletilé“
 • Vyberte nebo načtěte novou rezervaci pro dospělého, kterou jste vytvořili, zadejte datum narození pro každého nezletilého a poté budou obě rezervace propojeny s aktualizovanými typy cestujících. 
 • V případě obou rezervací byste se měli odbavit online, jinak vám bude na letišti účtován poplatek. Nezletilým bude během odbavení online vydána dočasná palubní letenka.
 • Pokud si zakoupíte sedadlo pro dítě, doporučujeme v původní rezervaci vybrat sedadlo pro dospělého co nejblíže.
 • Po příjezdu na letiště se dostavte k přepážce pro odbavení, kde budou všem nezletilým vystaveny platné palubní letenky.
 • Dětem bez přidělených sedadel přidělí personál u přepážky pro odbavení sedadla vedle dospělého. Pokud to není možné, palubní personál vám pomůže zajistit sedadla u sebe.

Moje rezervace

Dospělou osobu není nutné ke stávající rezervaci doplnit, neboť letenky pro dospělou osobu lze zakoupit samostatně.

Pokud jeden z cestujících ve Vaší rezervaci nemůže cestovat, není třeba dělat nic. Nemůžeme je z rezervace odebrat a peníze se nevrací.

Kontaktní údaje

Ano. Své osobní údaje můžete aktualizovat tak, že se přihlásíte ke svému účtu „myRyanair“ a osobní údaje opravíte.