Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Společnost Ryanair je smluvní stranou a u veškerých letů provozovaných s kódem letecké společnosti Ryanair (FR) platí Všeobecné podmínky přepravy se společností Ryanair.

Společnost Ryanair UK je smluvní stranou a u veškerých letů provozovaných s kódem letecké společnosti Ryanair UK (RK) platí Všeobecné podmínky přepravy se společností Ryanair UK.

Společnost Ryanair Sun (Buzz) je smluvní stranou a u veškerých letů provozovaných s kódem letecké společnosti Ryanair Sun (Buzz) (RR) platí Všeobecné podmínky přepravy se společností Ryanair Sun (Buzz).

Společnost Malta Air je smluvní stranou a u veškerých letů provozovaných s kódem letecké společnosti Malta Air (AL) platí Všeobecné podmínky přepravy se společností Malta Air.

 • Peněženku Ryanair spravuje a provozuje dublinská kancelář společnosti Ryanair Group sídlící na adrese Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Irsko (dále jen „Ryanair“).
 • Pro používání peněženky Ryanair platí tyto podmínky používání. Platí také Všeobecné podmínky přepravy společnosti Ryanair.
 • Peněženka Ryanair je přístupná online prostřednictvím vašeho účtu myRyanair.
 • Veškeré refundace požadované v souvislosti s přerušením letu budou uloženy v peněžence Ryanair, propojené s účtem myRyanair použitým k provedení rezervace, na kterou se vrácení peněz vztahuje.
 • Můžete si vybrat zůstatek z peněženky Ryanair na účtu myRyanair, který byl použit k provedení rezervace, nebo zůstatek v peněžence Ryanair použít k rezervaci nového letu na webových stránkách nebo v aplikaci Ryanair prostřednictvím účtu myRyanair, který byl použit k provedení rezervace. Upozorňujeme, že po 3 letech již nebudete moci zůstatek využívat k vytváření nových rezervací, přesto budete moci zůstatek čerpat.
 • Pokud nevyužijete plnou hodnotu své vrácené částky najednou, můžete zůstatek peněženky Ryanair využít pro budoucí transakce, případně si zbývající zůstatek vybrat.
 • Výběry požadované prostřednictvím peněženky Ryanair budou zpracovány do 5 pracovních dnů na původní způsob platby použitý k provedení rezervace.
 • Výběr smí provádět pouze registrovaný držitel peněženky Ryanair.
 • Zůstatek peněženky Ryanair lze využít k platbě letů, sedadel, priority, odbavených zavazadel, služeb Fast Track, vybavení pro děti, hudebního nebo sportovního vybavení, cestovního pojištění a souvisejících daní a poplatků (neplatí pro pronájem vozů, přepravu nebo rezervace hotelů) prostřednictvím webových stránek nebo aplikace Ryanair. Jednoduše vyberte jako preferovaný způsob platby možnost „Peněženka“.
 • Pokud celková cena transakce převyšuje celkovou hodnotu peněženky Ryanair, je možné cenový rozdíl doplatit kreditní/debetní kartou nebo prostřednictvím služby PayPal.
 • Jakýkoli zůstatek dostupný v peněžence Ryanair lze vybrat pouze v měně vystavení dané částky.
 • K nákupu španělských subvencovaných letenek nesmí být využita žádná refundace uložená v peněžence Ryanair získaná za nesubvencované letenky.
 • Společnost Ryanair si vyhrazuje právo zrušit nebo upravit tyto Podmínky používání podle vlastního uvážení. Společnost Ryanair zákazníky písemně upozorní na jakékoliv změny.
 • Refundační poukázky vydává dublinská kancelář společnosti Ryanair Group sídlící na adrese Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Irsko (dále jen „Ryanair“).
 • Tyto všeobecné podmínky platí pro používání refundačních poukázek Ryanair. Platí Všeobecné podmínky přepravy společnosti Ryanair.
 • Cestovní poukázky jsou platné po dobu 12 měsíců od data vystavení a lze je jednou prodloužit. Dobu platnosti lze ověřit v nejaktuálnějším e-mailu od nás, který obsahuje vaši individuální poukázku.
 • Cestovní poukázky lze kdykoli vyměnit za hotovost. Nevyužité cestovní poukázky budou automaticky proplaceny na konci jejich platnosti.
 • Refundační poukázky lze uplatnit pouze v měně, ve které byly vystaveny.
 • Refundační poukázku může využít pouze osoba, které byla poukázka vystavena.
 • Pokud celková cena letu převyšuje hodnotu refundační poukázky (cestovních poukázek) použitých při platbě rezervace, je možné cenový rozdíl doplatit kreditní/debetní kartou nebo prostřednictvím služby PayPal.
 • Pokud nevyužijete celý svůj zůstatek na poukázce jednorázově, můžete její kód využít při budoucích transakcích.
 • Refundační poukázky lze využít k platbě letů, sedadel, priority, odbavených zavazadel, služeb Fast Track, vybavení pro děti, hudebního nebo sportovního vybavení, cestovního pojištění a souvisejících daní a poplatků (neplatí pro pronájem vozů, přepravu nebo rezervace hotelů).
 • Pokud je rezervace uhrazena pomocí refundační poukázky, nelze změnit jména cestujících.
 • Může se stát, že refundační poukázky za nepodporované letenky nebude možné uplatnit na španělské podporované letenky.
 • Ryanair si vyhrazuje právo zrušit nebo upravit tyto Všeobecné podmínky podle vlastního uvážení. Ryanair zákazníky písemně upozorní na jakékoliv změny.
 • Refundační poukázky vydává dublinská kancelář společnosti Ryanair Group sídlící na adrese Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Irsko (dále jen „Ryanair“).
 • Tyto všeobecné podmínky platí pro používání refundačních poukázek Ryanair. Platí Všeobecné podmínky přepravy společnosti Ryanair.
 • Refundační poukázky představují úplné a konečné vypořádání vašeho nároku na náhradu podle nařízení EU č. 261/2004.
 • Refundační poukázky jsou platné po dobu 12 měsíců od data vystavení a během této doby je můžete uplatnit na našich webových stránkách.
 • Refundační poukázky lze uplatnit pouze v měně, ve které byly vystaveny.
 • Refundační poukázku může využít pouze osoba, které byla poukázka vystavena.
 • Pokud celková cena letu převyšuje hodnotu refundační poukázky (cestovních poukázek) použitých při platbě rezervace, je možné cenový rozdíl doplatit kreditní/debetní kartou nebo prostřednictvím služby PayPal.
 • Pokud nevyužijete celý svůj zůstatek na poukázce jednorázově, můžete její kód využít při budoucích transakcích.
 • Refundační poukázky lze využít k platbě letů, sedadel, priority, odbavených zavazadel, služeb Fast Track, vybavení pro děti, hudebního nebo sportovního vybavení, cestovního pojištění a souvisejících daní a poplatků (neplatí pro pronájem vozů, přepravu nebo rezervace hotelů).
 • Pokud je rezervace uhrazena pomocí refundační poukázky, nelze změnit jména cestujících.
 • Může se stát, že refundační poukázky za nepodporované letenky nebude možné uplatnit na španělské podporované letenky.
 • Ryanair si vyhrazuje právo zrušit nebo upravit tyto Všeobecné podmínky podle vlastního uvážení. Ryanair zákazníky písemně upozorní na jakékoliv změny.
 • Poukázky musí být uplatněny přes účet MyRyanair, ze kterého byla provedena původní rezervace.
 • Cestovní poukázky vydává dublinská kancelář společnosti Ryanair Group sídlící na adrese Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Irsko (dále jen „Ryanair“).
 • Nabídka bude platná pro cesty mezi 1. zářím a 15. červnem. Letenky musí být rezervovány nejméně 28 dní před datem cesty.
 • Sleva 10 % je k dispozici pro 4 jednosměrné lety za rok (2 zpáteční lety);
 • Nabídka zahrnuje zavazadlo do 20 kg zdarma na jeden let;
 • Pro využití slevy musí být studenti držiteli platné karty ESNcard;
 • Studentům může být odepřen nástup na palubu, pokud na požádání nepředloží kartu ESNcard, na kterou byla provedena rezervace;
 • Studenti souhlasí s tím, že bude společnost Ryanair předávat jejich osobní informace poskytovateli karet ESNcard pro účely ověření.
 • Platí Všeobecné podmínky přepravy a poplatky společnosti Ryanair.

Nabídka ve spolupráci s programem Erasmus neplatí pro následující:

 • lety od 16. června do 31. srpna (včetně);
 • vnitrostátní lety;
 • tarify Regular, Plus, Flexi Plus;
 • lety třetích stran;
 • Nabídka Erasmus není k dispozici pro rezervace prostřednictvím mobilních aplikací (iOS, Android);
 • Poplatky uvedené ve Všeobecných podmínkách přepravy nebo týkající se dalších služeb společnosti Ryanair.
 • Dárkové poukázky vydává dublinská kancelář společnosti Ryanair Group sídlící na adrese Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Irsko (dále jen „Ryanair“).
 • Dárkové poukázky jsou nevratné a nelze je vyměnit za hotovost. Dárkové poukázky lze uplatnit na webu Ryanair.com nebo v aplikaci.
 • Dárkové poukázky mohou být vydány v digitálním nebo fyzickém formátu.
 • Dárkové poukázky jsou platné 1 rok od data vydání. Kód poukázky je platný, dokud nebude plně uplatněn do data konce platnosti.
 • Pokud nevyužijete celý svůj zůstatek na dárkové poukázce jednorázově, můžete její kód využít do konce data platnosti pro budoucí transakce.
 • U digitálních dárkových poukázek se účtuje administrativní poplatek ve výši 2 €/£ (nebo ekvivalent v místní měně).
 • U fyzických dárkových poukázek se účtuje administrativní poplatek za doručení ve výši 5 €/£ (nebo ekvivalent v místní měně). Tento poplatek se nevztahuje na nákupy v hodnotě 100 €/£ nebo vyšší (nebo ekvivalent v místní měně).
 • Dárkové poukázky se vydávají v hodnotě vybrané v době nákupu. Hodnota se pohybuje v rozsahu od 25 £/€ do 1 000 £/€ nebo ekvivalentu v místní měně. Maximální částka, za kterou lze v rámci jedné transakce nakoupit, je 1 000 £/€ nebo ekvivalentní částka v místní měně.
 • Dárkové poukázky lze uplatnit pouze v měně, ve které byly vystaveny.
 • Uvedené jméno příjemce dárkové poukázky musí být totožné se jménem uvedeným v cestovním pasu, řidičském průkazu nebo jiném průkazu totožnosti příjemce. Pokud se jména neshodují, dárkovou poukázku nebude možné uplatnit. Přestože změny jména nejsou u dárkových poukázek povoleny, opravíme drobné pravopisné chyby, pokud se důvodně domníváme, že opravujete chybu a nesnažíte se změnit jméno příjemce na někoho jiného.
 • Příjemcem dárkové poukázky může být osoba ve věku od 2 let. Příjemci mladší než 16 let, kteří využijí dárkovou poukázku, však musí cestovat vždy společně s dospělou osobou v souladu se všeobecnými podmínkami přepravy společnosti Ryanair.
 • Na jednu rezervaci lze použít maximálně 4 dárkové poukázky. Pokud celková cena letu převyšuje hodnoty poukázky/poukázek použitých při platbě rezervace, je možné cenový rozdíl doplatit běžnými způsoby platby.
 • Dárkové poukázky lze využít k platbě letů, sedadel, přednostního odbavení, odbavených zavazadel, průchodu bez front, dětského vybavení, hudebního vybavení, sportovního vybavení, cestovního pojištění a souvisejících daní a poplatků pouze v době rezervace. Pronájem auta, přeprava do cíle nebo rezervace hotelu nejsou zahrnuty v ceně a je třeba je uhradit samostatně jiným způsobem než dárkovými poukázkami.
 • V rámci jedné transakce lze zakoupit až 10 dárkových poukázek. Vezměte prosím na vědomí, že u více nákupů dárkových poukázek musí mít všechny dárkové poukázky stejné téma, zprávu a odesílatele. Jediné podrobnosti, které je lze změnit, budou jména a e-mail/adresy příjemců.
 • Pro vánoční období (1. listopadu – 5. ledna 2024) máme k dispozici jen omezené množství vánočních fyzických dárkových poukazů. Nezapomeňte, že pokud si objednáte vánoční fyzickou dárkovou kartu po jejich vyprodání, obdržíte namísto toho dárkovou kartu bez vánoční tématiky.
 • Digitální poukázky se budou odesílat každou hodinu, v rušných obdobích může dojít k určitému zpoždění.
 • Pokud uplynula předpokládaná doba doručení (e-mail a pošta) a zákazník neobdržel svou dárkovou poukázku, bude mít nárok na náhradní dárkovou poukázku, jakmile poukázka nebude uplatněna a může o ni požádat tím, že kontaktuje zákaznické služby.
 • Fyzické dárkové poukázky lze vyvěsit pouze v některých evropských zemích. Kompletní seznam zemí, na které publikujeme příspěvek odhadovaný čas doručení naleznete kliknutím zde.
 • Fyzické dárkové poukázky jsou v současné době k dispozici pouze v anglickém a italském jazyce. Pokud si objednáte dárkovou kartu Ryanair na některém z našich dalších trhů, obdržíte anglickou verzi, ale Váš vzkaz na dárkové kartě můžete přizpůsobit v libovolném jazyce.