Όροι και προϋποθέσεις

Όροι και προϋποθέσεις

Το συμβαλλόμενο μέρος είναι η Ryanair και ισχύουν οι Γενικοί όροι και προϋποθέσεις μεταφοράς  της Ryanair αναφορικά με οποιεσδήποτε πτήσεις των οποίων η εκμετάλλευση γίνεται με τον κωδικό αεροπορικής εταιρείας της Ryanair (‘FR’).

Το συμβαλλόμενο μέρος είναι η Ryanair UK και ισχύουν οι Γενικοί όροι και προϋποθέσεις μεταφοράς  της Ryanair UK αναφορικά με οποιεσδήποτε πτήσεις των οποίων η εκμετάλλευση γίνεται με τον κωδικό αεροπορικής εταιρείας της Ryanair UK (‘RK’).

Το συμβαλλόμενο μέρος είναι η Ryanair Sun (Buzz) και ισχύουν οι Γενικοί όροι και προϋποθέσεις μεταφοράς  της Ryanair Sun (Buzz) αναφορικά με οποιεσδήποτε πτήσεις των οποίων η εκμετάλλευση γίνεται με τον κωδικό αεροπορικής εταιρείας της Ryanair Sun (Buzz) (‘RR’).

Το συμβαλλόμενο μέρος είναι η Malta Air και ισχύουν οι Γενικοί όροι και προϋποθέσεις μεταφοράς  της Malta Air αναφορικά με οποιεσδήποτε πτήσεις των οποίων η εκμετάλλευση γίνεται με τον κωδικό αεροπορικής εταιρείας της Malta Air (‘AL’).