Skadet, forsinket og tapt bagasje

FAQ-Damaged-Delayed.jpg

  Rapportere en skadet bagasje

Tap, forsinkelse eller skade på innsjekket bagasje må rapporteres på ankomstflyplassen.
Du vil få en Property Irregularity Report (PIR) ved ankomstskranken. Du kan deretter bruke PIR-referansen for å sjekke om det finnes noen oppdatering på sporingen av bagasjen din.

Spor bagasjen din

 

Kravprosedyre

Når du har fremsatt et krav, må du være oppmerksom på følgende: Kopi(er) av originalkvittering(er) for forsinkede/tapte artikler vil bli forespurt. Skadede artikler og originalkvitteringer beholdes inntil kravet har blitt ferdigbehandlet.
Ny bagasjekvittering i stedet for originalkvittering for skadet bagasje, blir ikke akseptert.

Send inn et krav

Kravbehandlingstider

Krav angående forsinket bagasje blir behandlet innen 15 virkedager etter mottak.
Krav angående tapt bagasje blir behandlet innen 28 virkedager etter mottak (straks hele bagasjesporingsprosessen er fullført)
Vi vil sende svar til post-/e-postadressen oppgitt i kravskjemaet.