EU-261 – Práva cestujících

V případě zpoždění nebo stornování letu se snažíme dělat vše pro to, abychom minimalizovali dopad těchto okolností. Níže najdete více informací o svých nárocích na péči a pokyny, jak požádat o náhradu cestovních výdajů a kompenzaci.

Nařízení EU č. 261 zahrnuje běžná pravidla pro kompenzace a asistenci cestujícím v případě odepření nástupu na palubu, stornování letu nebo dlouhých zpoždění letu.

Pokud byl váš let zpožděn nebo stornován a vy se rozhodnete pro možnost co nejrychlejšího přesměrování, můžete mít nárok na následující služby:

  • stravu a občerstvení v množství přiměřeném době čekání;
  • dva telefonní hovory nebo e-maily;
  • náležité ubytování v hotelu v případech, kdy je nutné na místě strávit jednu nebo více nocí;
  • náležitou dopravu mezi letištěm a místem ubytování (hotel nebo jiné zařízení).

* Upozorňujeme, že výše uvedené nároky na péči se nevztahují na situace, kdy se z vlastní vůle rozhodnete pro přesměrování v pozdějším datu, nebo když se rozhodnete požádat o vrácení peněz.

Informace o nařízení EU-261

Nařízení EU261 se vztahuje na cestující odlétající ze zemí nebo přilétající do zemí Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.

Upozorňujeme, že ne všichni cestující mají nárok na kompenzaci dle nařízení EU č. 261. Způsobilost závisí na několika kritériích.

Finanční kompenzace se určuje podle následujících vzdáleností mezi letištěm odletu a cílovým letištěm:

  • 250 EUR za všechny lety na vzdálenost 1 500 km nebo kratší;
  • 400 EUR za všechny lety v rámci EU delší než 1 500 km a za všechny ostatní lety na vzdálenost od 1 500 km do 3 500 km;
  • 600 EUR za všechny mezistátní lety v rámci EU delší než 3 500 km.

Pokud byl váš let zrušen nebo zpožděn, můžete mít nárok na kompenzaci nebo náhradu nákladů. Na uplatnění nároku se vztahují různá pravidla a omezení, proto doporučujeme před podáním žádosti o kompenzaci a náhradu nákladů zkontrolovat, zda na ni máte nárok.

Další informace o vašich možnostech v případě zpožděného letu naleznete zde.

Další informace o vašich možnostech v případě zrušeného letu naleznete zde.

Nárok na kompenzaci za přerušené lety závisí na kritériích způsobilosti.

  • pokud je zpoždění nebo zrušení letu mimo kontrolu společnosti Ryanair. Jedná se o mimořádné okolnosti, kterým nebylo možné zabránit za použití všech přiměřených opatření. Patří sem nepříznivé povětrnostní podmínky, odmrazování, zásahy blesku, uzavření ranveje/letiště, stávky, problémy s řízením letového provozu, náraz ptáka, úlomky cizích předmětů, potíže při externím odbavení, bezpečnostní a lékařské mimořádné události;
  • pokud jsme vás informovali o stornování letu více než 14 dnů před plánovaným datem odletu;
  • Pokud byl váš let opožděn a do cílové destinace doletěl se zpožděním nepřesahujícím 3 hodiny.

Společnost Ryanair vyzývá zákazníky s platnými nároky na kompenzaci dle nařízení EU č. 261, aby své nároky uplatnili přímo u společnosti Ryanair a vyhnuli se společnostem, které nabízejí vymáhání kompenzací a z částky 250 EUR si mohou strhnout až 40 % na poplatcích. Zákazníci s platnými nároky, kteří svůj nárok uplatní přímo u společnosti Ryanair, obdrží kompenzaci ve výši 100 % svého nároku dle nařízení EU č. 261 a nebudou jim odečteny žádné podobné poplatky za vymáhání kompenzací. Zákazníci mohou své nároky u společnosti Ryanair uplatnit pomocí našeho jednoduchého formuláře žádosti o kompenzaci.

Další informace o vašich možnostech v případě zpožděného letu naleznete zde.

Další informace o vašich možnostech v případě zrušeného letu naleznete zde.

Formulář žádosti o kompenzaci