EU-261 – Práva cestujících

V případě zpoždění nebo stornování letu se snažíme dělat vše pro to, abychom minimalizovali dopad těchto okolností. Níže najdete více informací o svých nárocích na péči a pokyny, jak požádat o náhradu cestovních výdajů a kompenzaci.

Pokud byl Váš let zpožděn nebo stornován a vy se rozhodnete pro možnost co nejrychlejšího přesměrování, můžete mít nárok na následující služby:

  • stravu a občerstvení v množství přiměřeném době čekání;
  • dva telefonní hovory nebo e-maily;
  • přiměřené ubytování v hotelu v případech, kdy je nutné na místě strávit jednu nebo více nocí;
  • přiměřenou dopravu mezi letištěm a místem ubytování (hotel nebo jiné zařízení).

* Upozorňujeme, že výše uvedené nároky na péči se nevztahují na situace, kdy se z vlastní vůle rozhodnete pro přesměrování v pozdějším datu, nebo když se rozhodnete požádat o vrácení peněz.

Informace o nařízení EU-261

Nařízení EU261 zahrnuje běžná pravidla pro kompenzace a asistenci cestujícím v případě odepření nástupu na palubu, stornování letu nebo dlouhých zpoždění letu.

Nařízení EU261 se vztahuje na cestující odlétající ze zemí nebo přilétající do zemí Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.

Finanční kompenzace se určuje podle následujících vzdáleností mezi letištěm odletu a příletovým letištěm:

  • 250 EUR za všechny lety na vzdálenost 1 500 km nebo kratší;
  • 400 EUR za všechny lety v rámci EU delší než 1 500 km a za všechny ostatní lety na vzdálenost od 1,500 km do 3 500 km; nebo
  • 600 EUR za všechny mezistátní lety v rámci EU delší než 3 500 km.

Zákazníci, kteří chtějí uplatnit nárok na proplacení výdajů za cestovné/přepravu/občerstvení nebo na kompenzaci při stornování letu nebo jeho zpoždění na příletu o více než 3 hodiny, mohou kliknout níže a vyplnit reklamační formulář dle nařízení EU261.
Budeme se snažit Vaši reklamaci vyřídit do 10 dnů.

Žádost o kompenzaci

  • Pokud ke zrušení/zpoždění letu došlo z důvodů mimo kontrolu společnosti Ryanair (mimořádné okolnosti, kterým nebylo možné jakýmikoli přiměřenými opatřeními zabránit);
  • Pokud jsme Vás informovali o stornování letu více než 14 dnů před plánovaným datem odletu;
  • Pokud byl Váš let opožděn a do cílové destinace doletěl se zpožděním nepřesahujícím 3 hodiny.

Společnost Ryanair vyzývá zákazníky s platnými nároky na kompenzaci dle nařízení EU261, aby své nároky uplatnili přímo u společnosti Ryanair a vyhnuli se společnostem, které nabízejí vymáhání kompenzací a z částky 250 EUR si mohou strhnout až 40 % na poplatcích. Zákazníci s platnými nároky, kteří svůj nárok uplatní přímo u společnosti Ryanair, obdrží kompenzaci ve výši 100 % svého nároku dle nařízení EU261 a nebudou jim odečteny žádné podobné poplatky za vymáhání kompenzací. Zákazníci mohou své nároky u společnosti Ryanair uplatnit pomocí našeho jednoduchého formuláře žádosti o kompenzaci.

Formulář žádosti o kompenzaci