Kompenzace nebude vyplacena z následujících důvodů

Nárok na kompenzaci za přerušené lety závisí na kritériích způsobilosti.

  • pokud je zpoždění nebo zrušení letu mimo kontrolu společnosti Ryanair. Jedná se o mimořádné okolnosti, kterým nebylo možné zabránit za použití všech přiměřených opatření. Patří sem nepříznivé povětrnostní podmínky, odmrazování, zásahy blesku, uzavření ranveje/letiště, stávky, problémy s řízením letového provozu, náraz ptáka, úlomky cizích předmětů, potíže při externím odbavení, bezpečnostní a lékařské mimořádné události;
  • pokud jsme vás informovali o stornování letu více než 14 dnů před plánovaným datem odletu;
  • Pokud byl váš let opožděn a do cílové destinace doletěl se zpožděním nepřesahujícím 3 hodiny.