Varování před společnostmi nabízejícími vymáhaní kompenzací

Společnost Ryanair vyzývá zákazníky s platnými nároky na kompenzaci dle nařízení EU č. 261, aby své nároky uplatnili přímo u společnosti Ryanair a vyhnuli se společnostem, které nabízejí vymáhání kompenzací a z částky 250 EUR si mohou strhnout až 40 % na poplatcích. Zákazníci s platnými nároky, kteří svůj nárok uplatní přímo u společnosti Ryanair, obdrží kompenzaci ve výši 100 % svého nároku dle nařízení EU č. 261 a nebudou jim odečteny žádné podobné poplatky za vymáhání kompenzací. Zákazníci mohou své nároky u společnosti Ryanair uplatnit pomocí našeho jednoduchého formuláře žádosti o kompenzaci.

Další informace o vašich možnostech v případě zpožděného letu naleznete zde.

Další informace o vašich možnostech v případě zrušeného letu naleznete zde.

Formulář žádosti o kompenzaci