Nároky na péči a práva cestujících podle nařízení EU-261

Nařízení EU č. 261 zahrnuje běžná pravidla pro kompenzace a asistenci cestujícím v případě odepření nástupu na palubu, stornování letu nebo dlouhých zpoždění letu.

Pokud byl váš let zpožděn nebo stornován a vy se rozhodnete pro možnost co nejrychlejšího přesměrování, můžete mít nárok na následující služby:

  • stravu a občerstvení v množství přiměřeném době čekání;
  • dva telefonní hovory nebo e-maily;
  • náležité ubytování v hotelu v případech, kdy je nutné na místě strávit jednu nebo více nocí;
  • náležitou dopravu mezi letištěm a místem ubytování (hotel nebo jiné zařízení).

* Upozorňujeme, že výše uvedené nároky na péči se nevztahují na situace, kdy se z vlastní vůle rozhodnete pro přesměrování v pozdějším datu, nebo když se rozhodnete požádat o vrácení peněz.

Informace o nařízení EU-261