Zrušené lety a změna letového řádu

Změna letového řádu

Budeme vás kontaktovat e-mailem, nabízeným oznámením nebo příležitostně textovou zprávou SMS na kontaktní údaje, které jste uvedli v rezervaci. Stav letu můžete také ověřit v sekci Moje rezervace.

Pokud jste rezervaci provedli prostřednictvím cestovní kanceláře třetí strany, která nám neposkytla vaše správné kontaktní údaje (tj. e-mailovou adresu nebo telefonní číslo), je možné, že vás nebudeme moci přímo informovat o důležitých změnách, které ovlivní váš let. Další informace naleznete zde.

Pokud byl Váš let přesunut na jiný termín, můžete si podle potřeby vybrat jednu z následujících možností:

 1. Absolvovat přesunutý let;
 2. Požádat o přesměrování trasy do konečné destinace za srovnatelných přepravních podmínek, a to při nejbližší příležitosti nebo další den dle Vašeho vlastního uvážení a na základě dostupnosti míst;
 3. Bezplatně změnit svůj let na stejné trase na nové časy/data;
 4. Požádat zde o vrácení peněz.

Snažíme se zákazníky informovat o změně termínu letu nejméně 90 dní před odletem nebo co nejdříve.

Můžete mít nárok na kompenzaci nebo náhradu nákladů, jak je uvedeno v následujícím oznámení o Vašich právech podle nařízení EU č. 261/2004.

Na kompenzaci nemáte nárok za následujících podmínek:

 • můžeme dokázat, že ke změně termínu letu došlo v důsledku mimořádných okolností, kterým nebylo možné se vyhnout, ani kdyby společnost Ryanair přijala veškerá přiměřená opatření, včetně nikoliv však pouze z důvodů politické nestability, bezpečnostních důvodů, narušení povětrnostních podmínek, pracovních sporů nebo selhání či zpoždění zařízení pro řízení letového provozu;
 • o změně letového řádu jsme Vás informovali více než 14 dní před plánovaným datem odletu;
 • o změně letového řádu jste byl/a informován/a dva týdny až sedm dní před plánovaným časem odletu a byla Vám nabídnuta změna trasy s možností odletět maximálně dvě hodiny před plánovaným časem odletu a dorazit do konečné destinace dříve než čtyři hodiny po plánovaném čase příletu;
 • o změně letového řádu jste byl/a informován/a minimálně sedm dní před plánovaným časem odletu a bylo Vám nabídnuto přesměrování trasy s možností odletět maximálně jednu hodinu před plánovaným časem odletu a dorazit do konečné destinace dříve než dvě hodiny po plánovaném čase příletu.

Můžete mít nárok na následující péči:

 • stravu a občerstvení (v množství přiměřeném době čekání);
 • dva telefonní hovory;
 • ubytování v hotelu;
 • dopravu mezi letištěm a místem ubytování (hotel nebo jiné zařízení).

Budete nás muset kontaktovat před zajištěním jakékoli alternativní přepravy, abychom se nejprve mohli pokusit Vaši situaci vyřešit. V případě, že nebudeme moci zajistit výše uvedenou péči, uhradíme Vám přiměřeně vynaložené náklady podložené dokladem o jejich zaplacení, které je nutné předložit zde.

Zrušený let

Pokud jste byl/a informován/a o zrušení svého letu minimálně 14 dní před plánovaným časem odletu, máte následující možnosti:

 1. požádat zde o vrácení peněz;
 2. požádat o přesměrování trasy do konečné destinace za srovnatelných přepravních podmínek, a to při nejbližší příležitosti nebo další den dle Vašeho vlastního uvážení a na základě dostupnosti míst;
 3. bezplatně změnit zrušený let na stejné trase na nové časy/datum.

Pokud jsme Vás informovali o zrušení vašeho letu méně než 14 dnů před plánovaným časem odletu, máte následující možnosti:

 1. požádat zde o vrácení peněz;
 2. požádat o přesměrování trasy do konečné destinace za srovnatelných přepravních podmínek, a to co nejdříve nebo následující den dle Vašeho vlastního uvážení a na základě dostupnosti míst;
 3. bezplatně změnit zrušený let na stejné trase na nové časy/datumy.

Můžete mít také nárok na kompenzaci, jak je uvedeno v následujícím oznámení o Vašich právech podle nařízení EU č. 261/2004, abyste plně porozuměli svým nárokům.

Datum (a/nebo) trasu můžete změnit v části „Má rezervace“ na webových stránkách nebo v aplikaci Ryanair. Kliknutím zde získáte přístup ke své rezervaci a můžete svůj let změnit.

Naší prioritou je zajistit, abyste dorazil/a do cílové destinace. Pokud nejsou k dispozici žádné vhodné lety společnosti Ryanair, budete nás muset kontaktovat, aby Vám zástupci společnosti Ryanair pomohli na letišti dříve, než si domluvíte náhradní termín a my se tak nejprve mohli pokusit vaši situaci vyřešit.

V takovém případě Vám může být doporučeno, abyste si lety rezervovali sami a předložili stvrzenku pro úhradu nákladů.

Doplňkové služby, jako jsou zavazadla, sedadla nebo jiné produkty, které jste si zakoupili pro svůj let, budou převedeny na Vaši novou rezervaci letu v závislosti na dostupnosti.

Pokud Váš zakoupený produkt není k dispozici na novém letu, nabídneme vám podobný produkt (například sedadlo stejného typu), a pokud ani ten není k dispozici, máte nárok na vrácení původní částky za tento produkt.

Pokud se rozhodnete neletět, ale svá zavazadla jste již odbavil/a, budou vyložena a budete si je moci vyzvednout v hale pro odběr zavazadel na odletovém letišti.

Pojištění

Chcete-li požádat o potvrzení o „neabsolvovaném letu“ nebo „potvrzení cesty“ pro účely pojištění, klikněte sem.

V případě zpoždění nebo zrušení letu můžete požádat o potvrzení pro pojišťovnu ve formátu PDF. O potvrzení požádejte tak, že nás kontaktujete. Potvrzení Vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli v době rezervace.

Zpožděný let

Pokud důvodně očekáváme, že Váš let bude zpožděn o více než dvě hodiny oproti plánovanému času odletu v případě letů na vzdálenost 1 500 km nebo kratší (ale o více než tři hodiny v případě všech letů v rámci EU na vzdálenost delší než 1 500 km a všech ostatních letů provozovaných naší společností na vzdálenost od 1 500 km do 3 500 km), nabídneme Vám asistenci na letišti, včetně kupónu na jídlo a občerstvení. Pokud lze v důsledku zpoždění důvodně očekávat, že nový čas odletu bude alespoň den po původním dni odletu, nabídneme Vám také ubytování v hotelu a přepravu mezi letištěm a místem ubytování.

Budete nás muset kontaktovat před zajištěním jakékoli alternativní přepravy, abychom se nejprve mohli pokusit Vaši situaci vyřešit. V případě, že nebudeme moci zajistit výše uvedenou péči, uhradíme Vám přiměřeně vynaložené náklady podložené dokladem o jejich zaplacení, které je nutné předložit zde.

Kromě toho si můžete podle potřeby vybrat z následujících možností:

 • absolvovat původní let v nový čas odletu;
 • požádat o změnu trasy do konečné destinace za srovnatelných přepravních podmínek, a to co nejdříve nebo následující den dle Vašeho vlastního uvážení a na základě dostupnosti míst;
 • bezplatně změnit svůj let na stejné trase na nové časy/datum;

Pokud je Váš let zpožděn o 5 a více hodin a rozhodnete se necestovat, můžete při nejbližší příležitosti požádat o vrácení peněz za let, případně o zpáteční let do prvního místa odletu. Můžete o to požádat zde.

Můžete mít rovněž nárok na kompenzaci EU261. Abyste plně porozuměli všem svým nárokům, přečtěte si prosím nařízení EU č.261.

EU-261 – Práva cestujících

V případě zpoždění nebo stornování letu se snažíme dělat vše pro to, abychom minimalizovali dopad těchto okolností. Níže najdete více informací o svých nárocích na péči a pokyny, jak požádat o náhradu cestovních výdajů a kompenzaci.

Pokud byl Váš let zpožděn nebo stornován a vy se rozhodnete pro možnost co nejrychlejšího přesměrování, můžete mít nárok na následující služby:

 • stravu a občerstvení v množství přiměřeném době čekání;
 • dva telefonní hovory nebo e-maily;
 • přiměřené ubytování v hotelu v případech, kdy je nutné na místě strávit jednu nebo více nocí;
 • přiměřenou dopravu mezi letištěm a místem ubytování (hotel nebo jiné zařízení).

* Upozorňujeme, že výše uvedené nároky na péči se nevztahují na situace, kdy se z vlastní vůle rozhodnete pro přesměrování v pozdějším datu, nebo když se rozhodnete požádat o vrácení peněz.

Informace o nařízení EU-261

Nařízení EU261 zahrnuje běžná pravidla pro kompenzace a asistenci cestujícím v případě odepření nástupu na palubu, stornování letu nebo dlouhých zpoždění letu.

Nařízení EU261 se vztahuje na cestující odlétající ze zemí nebo přilétající do zemí Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.

Finanční kompenzace se určuje podle následujících vzdáleností mezi letištěm odletu a příletovým letištěm:

 • 250 EUR za všechny lety na vzdálenost 1 500 km nebo kratší;
 • 400 EUR za všechny lety v rámci EU delší než 1 500 km a za všechny ostatní lety na vzdálenost od 1,500 km do 3 500 km; nebo
 • 600 EUR za všechny mezistátní lety v rámci EU delší než 3 500 km.

Zákazníci, kteří chtějí uplatnit nárok na proplacení výdajů za cestovné/přepravu/občerstvení nebo na kompenzaci při stornování letu nebo jeho zpoždění na příletu o více než 3 hodiny, mohou kliknout níže a vyplnit reklamační formulář dle nařízení EU261.
Budeme se snažit Vaši reklamaci vyřídit do 10 dnů.

Žádost o kompenzaci

 • Pokud ke zrušení/zpoždění letu došlo z důvodů mimo kontrolu společnosti Ryanair (mimořádné okolnosti, kterým nebylo možné jakýmikoli přiměřenými opatřeními zabránit);
 • Pokud jsme Vás informovali o stornování letu více než 14 dnů před plánovaným datem odletu;
 • Pokud byl Váš let opožděn a do cílové destinace doletěl se zpožděním nepřesahujícím 3 hodiny.