Zrušené lety a změna letového řádu

Změna letového řádu

Budeme vás kontaktovat e-mailem, nabízeným oznámením nebo příležitostně textovou zprávou SMS na kontaktní údaje, které jste uvedli v rezervaci. Stav letu můžete také ověřit v sekci Moje rezervace.

Pokud jste rezervaci provedli prostřednictvím cestovní kanceláře třetí strany, která nám neposkytla vaše správné kontaktní údaje (tj. e-mailovou adresu nebo telefonní číslo), je možné, že vás nebudeme moci přímo informovat o důležitých změnách, které ovlivní váš let. Další informace naleznete zde.

Pokud byl Váš let přesunut na jiný termín, můžete si podle potřeby vybrat jednu z následujících možností:

 1. Absolvovat přesunutý let;
 2. Požádat o přesměrování trasy do konečné destinace za srovnatelných přepravních podmínek, a to při nejbližší příležitosti nebo další den dle Vašeho vlastního uvážení a na základě dostupnosti míst;
 3. Bezplatně změnit svůj let na stejné trase na nové časy/data;
 4. Požádat zde o vrácení peněz.

Snažíme se zákazníky informovat o změně termínu letu nejméně 90 dní před odletem nebo co nejdříve.

Můžete mít nárok na kompenzaci nebo náhradu nákladů, jak je uvedeno v následujícím oznámení o Vašich právech podle nařízení EU č. 261/2004.

Na kompenzaci nemáte nárok za následujících podmínek:

 • můžeme dokázat, že ke změně termínu letu došlo v důsledku mimořádných okolností, kterým nebylo možné se vyhnout, ani kdyby společnost Ryanair přijala veškerá přiměřená opatření, včetně nikoliv však pouze z důvodů politické nestability, bezpečnostních důvodů, narušení povětrnostních podmínek, pracovních sporů nebo selhání či zpoždění zařízení pro řízení letového provozu;
 • o změně letového řádu jsme Vás informovali více než 14 dní před plánovaným datem odletu;
 • o změně letového řádu jste byl/a informován/a dva týdny až sedm dní před plánovaným časem odletu a byla Vám nabídnuta změna trasy s možností odletět maximálně dvě hodiny před plánovaným časem odletu a dorazit do konečné destinace dříve než čtyři hodiny po plánovaném čase příletu;
 • o změně letového řádu jste byl/a informován/a minimálně sedm dní před plánovaným časem odletu a bylo Vám nabídnuto přesměrování trasy s možností odletět maximálně jednu hodinu před plánovaným časem odletu a dorazit do konečné destinace dříve než dvě hodiny po plánovaném čase příletu.

Můžete mít nárok na následující péči:

 • stravu a občerstvení (v množství přiměřeném době čekání);
 • dva telefonní hovory;
 • ubytování v hotelu;
 • dopravu mezi letištěm a místem ubytování (hotel nebo jiné zařízení).

Budete nás muset kontaktovat před zajištěním jakékoli alternativní přepravy, abychom se nejprve mohli pokusit Vaši situaci vyřešit. V případě, že nebudeme moci zajistit výše uvedenou péči, uhradíme Vám přiměřeně vynaložené náklady podložené dokladem o jejich zaplacení, které je nutné předložit zde.

Zrušený let

Pokud jste byl/a informován/a o zrušení svého letu minimálně 14 dní před plánovaným časem odletu, máte následující možnosti:

 1. požádat zde o vrácení peněz;
 2. požádat o přesměrování trasy do konečné destinace za srovnatelných přepravních podmínek, a to při nejbližší příležitosti nebo další den dle Vašeho vlastního uvážení a na základě dostupnosti míst;
 3. bezplatně změnit zrušený let na stejné trase na nové časy/datum.

Pokud jsme vás informovali o zrušení vašeho letu méně než 14 dnů před plánovaným časem odletu, máte následující možnosti:

 1. bezplatně změnit zrušený let na stejné trase na nové časy/data zde;
 2. požádat o přesměrování trasy do konečné destinace za srovnatelných přepravních podmínek, a to co nejdříve nebo později dle vlastního uvážení a na základě dostupnosti míst;
 3. požádat o vrácení peněz zde.

Můžete mít také nárok na kompenzaci, jak je uvedeno v následujícím oznámení o vašich právech podle nařízení EU č. 261/2004. Nárok na kompenzaci za zrušené lety závisí na kritériích způsobilosti. Cestující mají nárok na kompenzaci za zrušené lety pouze v několika málo případech. Lety mohou být zrušeny z důvodů mimo naši kontrolu, například stávky řízení letového provozu, nepříznivé povětrnostní podmínky, naléhavé zdravotní situace atd. Pokud jsou okolnosti mimo kontrolu společnosti Ryanair, nebudete mít nárok na kompenzaci. Kliknutím sem ověříte, zda máte nárok na kompenzaci. Společnost Ryanair provozuje více než 2 800 letů denně, takže našemu provoznímu týmu může trvat 24–96 hodin, než zjistí, proč byl let zrušen. Ujišťujeme vás, že je pro nás prioritou vyřešit všechny potenciální nároky co nejrychleji.

Pokud jsme vás kontaktovali a snažili se vám poskytnout pomoc v souladu s požadavky nařízení EU č. 261, ale vy jste se přesto rozhodli učinit v tomto ohledu vlastní opatření, mějte prosím na paměti, že nemusíte mít nárok na náhradu dalších nákladů, které vám vznikly.

Datum (a/nebo) trasu můžete změnit v části „Má rezervace“ na webových stránkách nebo v aplikaci Ryanair. Kliknutím zde získáte přístup ke své rezervaci a můžete svůj let změnit.

Naší prioritou je zajistit, abyste dorazil/a do cílové destinace. Pokud nejsou k dispozici žádné vhodné lety společnosti Ryanair, budete nás muset kontaktovat, aby Vám zástupci společnosti Ryanair pomohli na letišti dříve, než si domluvíte náhradní termín a my se tak nejprve mohli pokusit vaši situaci vyřešit.

V takovém případě Vám může být doporučeno, abyste si lety rezervovali sami a předložili stvrzenku pro úhradu nákladů.

Doplňkové služby, jako jsou zavazadla, sedadla nebo jiné produkty, které jste si zakoupili pro svůj let, budou převedeny na Vaši novou rezervaci letu v závislosti na dostupnosti.

Pokud Váš zakoupený produkt není k dispozici na novém letu, nabídneme vám podobný produkt (například sedadlo stejného typu), a pokud ani ten není k dispozici, máte nárok na vrácení původní částky za tento produkt.

Pokud se rozhodnete neletět, ale svá zavazadla jste již odbavil/a, budou vyložena a budete si je moci vyzvednout v hale pro odběr zavazadel na odletovém letišti.

Pojištění

Chcete-li požádat o potvrzení o „neabsolvovaném letu“ nebo „potvrzení cesty“ pro účely pojištění, klikněte sem.

V případě zpoždění nebo zrušení letu můžete požádat o potvrzení pro pojišťovnu ve formátu PDF. O potvrzení požádejte tak, že nás kontaktujete. Potvrzení Vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli v době rezervace.

Zpožděný let

Pokud se očekává, že váš let bude zpožděn o dvě nebo více hodin (u letů do 1 500 km) nebo o tři a více hodin (u letů v rámci EU nad 1 500 km a u jiných letů od 1 500 km do 3 500 km) získáte asistenci na letišti, včetně kupónů na jídlo. Lety mohou být zrušeny z důvodů mimo naši kontrolu, například stávka řízení letového provozu, nepříznivé povětrnostní podmínky, naléhavé zdravotní situace atd. Pokud se zpoždění protáhne do následujícího dne, často vám zajistíme ubytování v hotelu a dopravu mezi letištěm a ubytováním.

Před sjednáním přepravy nás kontaktujte, protože pokud nemůžeme poskytnout uvedenou péči, uhradíme vám přiměřené výdaje, které předložíte zde.

Kromě toho si můžete podle potřeby vybrat z následujících možností:

 1. absolvovat původní let v nový čas odletu;
 2. požádat o přesměrování trasy do konečné destinace za srovnatelných přepravních podmínek, a to co nejdříve nebo později dle vlastního uvážení a na základě dostupnosti míst;
 3. bezplatně změnit let na stejné trase na nové časy/data zde.

Můžete mít také nárok na kompenzaci, jak je uvedeno v následujícím oznámení o vašich právech podle nařízení EU č. 261/2004. Nárok na kompenzaci za zpožděné lety závisí na kritériích způsobilosti. Cestující mají nárok na kompenzaci za zrušené lety pouze v několika málo případech. Lety mohou být zrušeny z důvodů mimo naši kontrolu, například stávky řízení letového provozu, nepříznivé povětrnostní podmínky, naléhavé zdravotní situace atd. Pokud jsou okolnosti mimo kontrolu společnosti Ryanair, nebudete mít nárok na kompenzaci. Kliknutím sem ověříte, zda máte nárok na kompenzaci. Společnost Ryanair provozuje více než 2 800 letů denně, takže našemu provoznímu týmu může trvat 24–96 hodin, než zjistí, proč byl let zrušen. Ujišťujeme vás, že je pro nás prioritou vyřešit všechny potenciální nároky co nejrychleji.

Pokud se při zpoždění 5 a více hodin rozhodnete necestovat, můžete požádat o vrácení peněz zde. Mějte však prosím na paměti, že většina žádostí o vrácení peněz je neúspěšná, protože se jedná o situace, které společnost Ryanair nemůže ovlivnit, což znamená, že nejsme povinni vám peníze vrátit.

Pokud jsme vás kontaktovali a snažili se vám poskytnout pomoc v souladu s požadavky nařízení EU č. 261, ale vy jste se přesto rozhodli učinit v tomto ohledu vlastní opatření, mějte prosím na paměti, že nemusíte mít nárok na náhradu dalších nákladů, které vám vznikly.

EU-261 – Práva cestujících

V případě zpoždění nebo stornování letu se snažíme dělat vše pro to, abychom minimalizovali dopad těchto okolností. Níže najdete více informací o svých nárocích na péči a pokyny, jak požádat o náhradu cestovních výdajů a kompenzaci.

Nařízení EU č. 261 zahrnuje běžná pravidla pro kompenzace a asistenci cestujícím v případě odepření nástupu na palubu, stornování letu nebo dlouhých zpoždění letu.

Pokud byl váš let zpožděn nebo stornován a vy se rozhodnete pro možnost co nejrychlejšího přesměrování, můžete mít nárok na následující služby:

 • stravu a občerstvení v množství přiměřeném době čekání;
 • dva telefonní hovory nebo e-maily;
 • náležité ubytování v hotelu v případech, kdy je nutné na místě strávit jednu nebo více nocí;
 • náležitou dopravu mezi letištěm a místem ubytování (hotel nebo jiné zařízení).

* Upozorňujeme, že výše uvedené nároky na péči se nevztahují na situace, kdy se z vlastní vůle rozhodnete pro přesměrování v pozdějším datu, nebo když se rozhodnete požádat o vrácení peněz.

Informace o nařízení EU-261

Nařízení EU261 se vztahuje na cestující odlétající ze zemí nebo přilétající do zemí Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.

Upozorňujeme, že ne všichni cestující mají nárok na kompenzaci dle nařízení EU č. 261. Způsobilost závisí na několika kritériích.

Finanční kompenzace se určuje podle následujících vzdáleností mezi letištěm odletu a cílovým letištěm:

 • 250 EUR za všechny lety na vzdálenost 1 500 km nebo kratší;
 • 400 EUR za všechny lety v rámci EU delší než 1 500 km a za všechny ostatní lety na vzdálenost od 1 500 km do 3 500 km;
 • 600 EUR za všechny mezistátní lety v rámci EU delší než 3 500 km.

Pokud byl váš let zrušen nebo zpožděn, můžete mít nárok na kompenzaci nebo náhradu nákladů. Na uplatnění nároku se vztahují různá pravidla a omezení, proto doporučujeme před podáním žádosti o kompenzaci a náhradu nákladů zkontrolovat, zda na ni máte nárok.

Další informace o vašich možnostech v případě zpožděného letu naleznete zde.

Další informace o vašich možnostech v případě zrušeného letu naleznete zde.

Nárok na kompenzaci za přerušené lety závisí na kritériích způsobilosti.

 • pokud je zpoždění nebo zrušení letu mimo kontrolu společnosti Ryanair. Jedná se o mimořádné okolnosti, kterým nebylo možné zabránit za použití všech přiměřených opatření. Patří sem nepříznivé povětrnostní podmínky, odmrazování, zásahy blesku, uzavření ranveje/letiště, stávky, problémy s řízením letového provozu, náraz ptáka, úlomky cizích předmětů, potíže při externím odbavení, bezpečnostní a lékařské mimořádné události;
 • pokud jsme vás informovali o stornování letu více než 14 dnů před plánovaným datem odletu;
 • Pokud byl váš let opožděn a do cílové destinace doletěl se zpožděním nepřesahujícím 3 hodiny.

Společnost Ryanair vyzývá zákazníky s platnými nároky na kompenzaci dle nařízení EU č. 261, aby své nároky uplatnili přímo u společnosti Ryanair a vyhnuli se společnostem, které nabízejí vymáhání kompenzací a z částky 250 EUR si mohou strhnout až 40 % na poplatcích. Zákazníci s platnými nároky, kteří svůj nárok uplatní přímo u společnosti Ryanair, obdrží kompenzaci ve výši 100 % svého nároku dle nařízení EU č. 261 a nebudou jim odečteny žádné podobné poplatky za vymáhání kompenzací. Zákazníci mohou své nároky u společnosti Ryanair uplatnit pomocí našeho jednoduchého formuláře žádosti o kompenzaci.

Další informace o vašich možnostech v případě zpožděného letu naleznete zde.

Další informace o vašich možnostech v případě zrušeného letu naleznete zde.

Formulář žádosti o kompenzaci