Pokud byl můj let zpožděný o více než 2 hodiny. Jaké mám možnosti?

Pokud se očekává, že váš let bude zpožděn o dvě nebo více hodin (u letů do 1 500 km) nebo o tři a více hodin (u letů v rámci EU nad 1 500 km a u jiných letů od 1 500 km do 3 500 km) získáte asistenci na letišti, včetně kupónů na jídlo. Lety mohou být zrušeny z důvodů mimo naši kontrolu, například stávka řízení letového provozu, nepříznivé povětrnostní podmínky, naléhavé zdravotní situace atd. Pokud se zpoždění protáhne do následujícího dne, často vám zajistíme ubytování v hotelu a dopravu mezi letištěm a ubytováním.

Před sjednáním přepravy nás kontaktujte, protože pokud nemůžeme poskytnout uvedenou péči, uhradíme vám přiměřené výdaje, které předložíte zde.

Kromě toho si můžete podle potřeby vybrat z následujících možností:

  1. absolvovat původní let v nový čas odletu;
  2. požádat o přesměrování trasy do konečné destinace za srovnatelných přepravních podmínek, a to co nejdříve nebo později dle vlastního uvážení a na základě dostupnosti míst;
  3. bezplatně změnit let na stejné trase na nové časy/data zde.

Můžete mít také nárok na kompenzaci, jak je uvedeno v následujícím oznámení o vašich právech podle nařízení EU č. 261/2004. Nárok na kompenzaci za zpožděné lety závisí na kritériích způsobilosti. Cestující mají nárok na kompenzaci za zrušené lety pouze v několika málo případech. Lety mohou být zrušeny z důvodů mimo naši kontrolu, například stávky řízení letového provozu, nepříznivé povětrnostní podmínky, naléhavé zdravotní situace atd. Pokud jsou okolnosti mimo kontrolu společnosti Ryanair, nebudete mít nárok na kompenzaci. Kliknutím sem ověříte, zda máte nárok na kompenzaci. Společnost Ryanair provozuje více než 2 800 letů denně, takže našemu provoznímu týmu může trvat 24–96 hodin, než zjistí, proč byl let zrušen. Ujišťujeme vás, že je pro nás prioritou vyřešit všechny potenciální nároky co nejrychleji.

Pokud se při zpoždění 5 a více hodin rozhodnete necestovat, můžete požádat o vrácení peněz zde. Mějte však prosím na paměti, že většina žádostí o vrácení peněz je neúspěšná, protože se jedná o situace, které společnost Ryanair nemůže ovlivnit, což znamená, že nejsme povinni vám peníze vrátit.

Pokud jsme vás kontaktovali a snažili se vám poskytnout pomoc v souladu s požadavky nařízení EU č. 261, ale vy jste se přesto rozhodli učinit v tomto ohledu vlastní opatření, mějte prosím na paměti, že nemusíte mít nárok na náhradu dalších nákladů, které vám vznikly.