Zpožděný let

Pokud důvodně očekáváme, že Váš let bude zpožděn o více než dvě hodiny oproti plánovanému času odletu v případě letů na vzdálenost 1 500 km nebo kratší (ale o více než tři hodiny v případě všech letů v rámci EU na vzdálenost delší než 1 500 km a všech ostatních letů provozovaných naší společností na vzdálenost od 1 500 km do 3 500 km), nabídneme Vám asistenci na letišti, včetně kupónu na jídlo a občerstvení. Pokud lze v důsledku zpoždění důvodně očekávat, že nový čas odletu bude alespoň den po původním dni odletu, nabídneme Vám také ubytování v hotelu a přepravu mezi letištěm a místem ubytování.

Budete nás muset kontaktovat před zajištěním jakékoli alternativní přepravy, abychom se nejprve mohli pokusit Vaši situaci vyřešit. V případě, že nebudeme moci zajistit výše uvedenou péči, uhradíme Vám přiměřeně vynaložené náklady podložené dokladem o jejich zaplacení, které je nutné předložit zde.

Kromě toho si můžete podle potřeby vybrat z následujících možností:

  • absolvovat původní let v nový čas odletu;
  • požádat o změnu trasy do konečné destinace za srovnatelných přepravních podmínek, a to co nejdříve nebo následující den dle Vašeho vlastního uvážení a na základě dostupnosti míst;
  • bezplatně změnit svůj let na stejné trase na nové časy/datum;

Pokud je Váš let zpožděn o 5 a více hodin a rozhodnete se necestovat, můžete při nejbližší příležitosti požádat o vrácení peněz za let, případně o zpáteční let do prvního místa odletu. Můžete o to požádat zde.

Můžete mít rovněž nárok na kompenzaci EU261. Abyste plně porozuměli všem svým nárokům, přečtěte si prosím nařízení EU č.261.