O zrušení vašeho letu jsme vás informovali méně než 14 dnů před plánovaným časem odletu. Jaké mám možnosti?

Pokud jsme vás informovali o zrušení vašeho letu méně než 14 dnů před plánovaným časem odletu, máte následující možnosti:

  1. bezplatně změnit zrušený let na stejné trase na nové časy/data zde;
  2. požádat o přesměrování trasy do konečné destinace za srovnatelných přepravních podmínek, a to co nejdříve nebo později dle vlastního uvážení a na základě dostupnosti míst;
  3. požádat o vrácení peněz zde.

Můžete mít také nárok na kompenzaci, jak je uvedeno v následujícím oznámení o vašich právech podle nařízení EU č. 261/2004. Nárok na kompenzaci za zrušené lety závisí na kritériích způsobilosti. Cestující mají nárok na kompenzaci za zrušené lety pouze v několika málo případech. Lety mohou být zrušeny z důvodů mimo naši kontrolu, například stávky řízení letového provozu, nepříznivé povětrnostní podmínky, naléhavé zdravotní situace atd. Pokud jsou okolnosti mimo kontrolu společnosti Ryanair, nebudete mít nárok na kompenzaci. Kliknutím sem ověříte, zda máte nárok na kompenzaci. Společnost Ryanair provozuje více než 2 800 letů denně, takže našemu provoznímu týmu může trvat 24–96 hodin, než zjistí, proč byl let zrušen. Ujišťujeme vás, že je pro nás prioritou vyřešit všechny potenciální nároky co nejrychleji.

Pokud jsme vás kontaktovali a snažili se vám poskytnout pomoc v souladu s požadavky nařízení EU č. 261, ale vy jste se přesto rozhodli učinit v tomto ohledu vlastní opatření, mějte prosím na paměti, že nemusíte mít nárok na náhradu dalších nákladů, které vám vznikly.