Drets dels passatgers segons el Reglament (CE) núm. 261/2004

En el cas desafortunat de retard o cancel·lació del vol, farem tot el possible per minimitzar-ne les conseqüències. A continuació trobaràs més informació sobre els teus drets d’assistència i les instruccions per reclamar despeses de viatge i indemnització.

Si has patit un retard o una cancel·lació del vol i optes per una ruta alternativa al més aviat possible, pots tenir dret al següent:

  • Àpats i refrigeris raonables en relació amb el temps d’espera.
  • Dues trucades de telèfon o dos correus electrònics.
  • Allotjament raonable en un hotel si és necessària una estada d’una o més nits.
  • Transport raonable entre l’aeroport i l’allotjament (hotel o similar).

*Tingues en compte que els drets d’assistència anteriors no són aplicables si optes per una ruta alternativa en una data posterior que et convingui o si optes per la devolució.

Informació sobre el Reglament (CE) núm. 261/2004

El Reglament (CE) núm. 261/2004 (“UE-261”) és una norma comuna sobre indemnització i assistència als passatgers en cas de denegació d’embarcament, cancel·lació dels vols o retards llargs dels vols.

UE-261 és aplicable als passatgers amb sortida o arribada a la Unió Europea i l’Espai Econòmic Europeu.

La compensació dinerària es determina segons les distàncies següents entre els aeroports de sortida i d’arribada:

  • 250 € per a tots els vols de 1.500 km o menys.
  • 400 € per a tots els vols intracomunitaris de més de 1.500 km, i per a tots els altres vols entre 1.500 km i 3.500 km.
  • 600 € per a tots els vols no intracomunitaris de més de 3.500 km.

Els clients que vulguin presentar una reclamació de despeses de viatge/transport/refrigeris o una reclamació d’indemnització arran de la cancel·lació d’un vol o un retard de més de 3 hores a l’arribada, poden fer clic a continuació per accedir al formulari de reclamació segons el Reglament UE-261.

El nostre objectiu és tramitar la seva sol·licitud en un termini de 10 dies.

Sol·licitar una indemnització

  • Si la causa del retard o la cancel·lació és per motius aliens a Ryanair (circumstàncies extraordinàries que no s’haurien pogut evitar encara que s’haguessin pres totes les mesures raonables).
  • Si se’t va notificar la cancel·lació del vol amb més de 14 dies d’antelació a la data prevista de sortida.
  • Si el vol surt amb retard però arriba a la seva destinació final amb un retard inferior a 3 hores.

Ryanair insta els clients que tinguin reclamacions d’indemnització vàlides segons el Reglament UE-261 a presentar-les directament a Ryanair i evitar les empreses “caçadores de reclamacions” que poden cobrar comissions de més del 40 % en una reclamació de 250 €. Els clients que tinguin reclamacions vàlides i les presentin directament a Ryanair rebran el 100 % de la indemnització a què tinguin dret segons el Reglament UE-261, sense aquestes comissions excessives dels “caçadors de reclamacions”. Per presentar les reclamacions a Ryanair, els clients poden fer servir el nostre formulari d’indemnització, molt fàcil d’utilitzar.

Formulari d’indemnització