Frågor och svar – visumregistrering

Varje icke-EU/EES-medborgare som har ett begränsat boardingkort får möjlighet att ladda upp sina visumhandlingar till myRyanair-appen. Det är frivilligt att ladda upp visumhandlingarna och alla passagerare måste fortfarande genomgå en visumkontroll på flygplatsen före avresan.

Detta alternativ säkerställer att dokumentation om de nödvändiga visumhandlingarna upprätthålls, vilket är nödvändigt för att kunna besvara frågor från immigrationsmyndigheterna eller gränskontrollen på destinationen. Det bevisar att korrekta handlingar visades upp vid tidpunkten för avresan, för att förhindra böter eller andra påföljder som är förknippade med transport av en passagerare som saknar de nödvändiga handlingarna och för att undvika straffrättsliga åtgärder i händelse av underlåtenhet att visa upp korrekta handlingar vid ankomsten.

Varje resenär har personligt ansvar för att säkerställa att han/hon har korrekta visumhandlingar för inresa på sin destination. I händelse av underlåtenhet att visa upp giltiga visumhandlingar vid ankomsten på destinationen kan immigrationsmyndigheterna, gränskontrollen och lokala polismyndigheter utsätta både flygbolaget och passageraren för rättsliga anspråk eller straffrättsliga åtgärder. Uppladdning av dina visumhandlingar till myRyanair-appen säkerställer att det finns dokumentation om de nödvändiga visumhandlingar som visades upp vid ombordstigningen. Om en oförutsedd händelse inträffar innan du infinner dig vid immigrationsdisken i ditt destinationsland kan de uppladdade handlingarna användas som dokumentation om att passageraren hade de nödvändiga handlingarna vid tidpunkten för avresan.

Om du väljer att ladda upp dina visumhandlingar måste du: 

  • Logga in på eller registrera dig för ett myRyanair-konto.
  • Checka in för din kommande flygning.
  • Om du måste ha ett visum för din destination har du möjlighet att ladda upp (a) en kopia av sidan med fotot i ditt pass och (b) dina visumhandlingar.
  • Välj ”Lägg till visumhandlingar” och ta ett foto av ditt visum i appen eller ladda upp ett foto av det.
  • Bekräfta att det foto du laddar upp är korrekt.

Du får en omedelbar bekräftelse på att uppladdningen genomfördes korrekt. När du har laddat upp en kopia av ditt visum uppdateras ditt boardingkort med meddelandet ”Visa documentation uploaded” i grön text. Om du inte laddar upp dina visumhandlingar omfattar ditt boardingkort meddelandet ”No visa documentation uploaded” i röd text.

Kopian av ditt visum finns kvar i appen under 48 timmar.

Immigrationsmyndigheternas regler kräver att Ryanair genomför manuella visumkontroller på flygplatsen innan vi låter passagerare som måste ha visum gå ombord. I syfte att värna om dina handlingars säkerhet och integritet kommer personalen på flygplatsen inte att ha direkt åtkomst till den uppladdade bilden av ditt visum.  Vår personal på flygplatsen genomför en manuell inspektion av dina visumhandlingar och jämför dem med kopian på visumet som har laddats upp till din myRyanair-app. Denna kontroll genomförs vid incheckningsdisken och du blir ombedd att visa upp kopiorna av ditt pass och visum som är sparade i din bokning.

Ryanair behåller i allmänhet en kopia av ditt visum under 18 månader. Detta hjälper oss att försvara oss mot eventuella rättsliga anspråk eller åtgärder som tas upp mot Ryanair eller dig som passagerare om korrekta eller giltiga visumhandlingar inte kan visas upp för gränskontrollen eller immigrationsmyndigheten på din destination.

 Vi kan dock behålla en kopia av dina handlingar under en längre period för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser eller hantera klagomål, frågor, lagstadgade krav, revisionsgranskningar eller relevanta inresekrav.

Endast vissa medarbetare med ett specifikt behov av att granska visumhandlingar kommer att ha åtkomst. De omfattar medarbetare på vår immigrationsavdelning som är experter på visumkrav, medarbetare på vår juridiska avdelning i samband med ett potentiellt anspråk från destinationslandet och vissa utvalda medlemmar i vårt IT-team som säkerställer att processens tekniska delar är effektiva. 

Vår markpersonal på flygplatsen har ingen annan åtkomst till dina visumhandlingar än att de ser denna information i appen på din enhet när de ber dig att visa upp dina sparade visumhandlingar som en del av visumkontrollen vid incheckningen.