Vad händer om jag inte har korrekta visumhandlingar vid ankomsten?

Varje resenär har personligt ansvar för att säkerställa att han/hon har korrekta visumhandlingar för inresa på sin destination. I händelse av underlåtenhet att visa upp giltiga visumhandlingar vid ankomsten på destinationen kan immigrationsmyndigheterna, gränskontrollen och lokala polismyndigheter utsätta både flygbolaget och passageraren för rättsliga anspråk eller straffrättsliga åtgärder. Uppladdning av dina visumhandlingar till myRyanair-appen säkerställer att det finns dokumentation om de nödvändiga visumhandlingar som visades upp vid ombordstigningen. Om en oförutsedd händelse inträffar innan du infinner dig vid immigrationsdisken i ditt destinationsland kan de uppladdade handlingarna användas som dokumentation om att passageraren hade de nödvändiga handlingarna vid tidpunkten för avresan.