Jag laddade upp en kopia av mina visumhandlingar. Varför måste jag ändå genomföra en visumkontroll på flygplatsen?

Immigrationsmyndigheternas regler kräver att Ryanair genomför manuella visumkontroller på flygplatsen innan vi låter passagerare som måste ha visum gå ombord. I syfte att värna om dina handlingars säkerhet och integritet kommer personalen på flygplatsen inte att ha direkt åtkomst till den uppladdade bilden av ditt visum.  Vår personal på flygplatsen genomför en manuell inspektion av dina visumhandlingar och jämför dem med kopian på visumet som har laddats upp till din myRyanair-app. Denna kontroll genomförs vid incheckningsdisken och du blir ombedd att visa upp kopiorna av ditt pass och visum som är sparade i din bokning.