Bokningar via resebyrå

Bokning med resebyråer

Externa resebyråer är företag som inte har några kommersiella avtal med Ryanair om att sälja våra flygningar och produkter. Dessa företag gör sina vinster genom att lägga till sina egna provisioner på Ryanairs flyg och produkter. Detta innebär att kunder som bokar via dem betalar mer än kunder som bokar direkt hos Ryanair.

Vissa externa resebyråer vidarebefordrar inte dina personliga kontakt- och/eller betalningsuppgifter till oss, vilket innebär att vi inte kan kontakta dig med viktiga uppdateringar om din bokning eller behandla återbetalningar direkt till dig.

Vi rekommenderar att kunder endast bokar Ryanair-flygningar direkt via Ryanair-appen och på Ryanairs webbplats och alltid kontrollerar att webbplatsens adress är www.ryanair.com.

Om du blir ombedd att verifiera din bokning beror det på att din bokning har flaggats som att den gjordes av en extern resebyrå som inte har ett kommersiellt avtal med Ryanair för att sälja våra flygningar.

Många av dessa externa resebyråer använder sina egna e-postadresser, telefonnummer och betalningsuppgifter – dvs. inte dina – så att de är de enda som kan hantera din bokning. Detta innebär att vi i många fall inte har tillgång till dina uppgifter. De kan dessutom slutföra Ryanairs incheckningsprocess å sina kunders vägnar, vilket strider mot våra allmänna transportvillkor. För din, dina medpassagerares och vår besättnings säkerhets och trygghets skull måste incheckningsprocessen genomföras av dig personligen, av en passagerare på din bokning eller av en korrekt bemyndigad fysisk person som känner dig personligen och känner till innehållet i ditt bagage – inte av en bot eller extern resebyrå. Verifieringen av din bokning säkerställer dessutom att vi har dina korrekta kontaktuppgifter, så att vi kan kontakta dig med viktig information om resplanen, inklusive i händelse av tidtabellsändringar, förseningar eller andra flygstörningar.

När externa resebyråer gör bokningar kan det hända att de inte tillhandahåller oss några andra personuppgifter än ditt namn. De bokar ofta med sina egna e-postadresser, telefonnummer och betalningsuppgifter – dvs. inte dina. Detta skapar problem på grund av följande: 

 • Externa resebyråer använder ofta sina egna betalningskort, vilket gör det svårt för oss att skicka en återbetalning direkt till dig om flygningen ställs in. När de använder sina egna kort i stället för ditt får du ingen insyn i den verkliga kostnaden för Ryanair-flygningen, tilläggstjänster eller någon annan tjänst som tillhandahålls av Ryanair. Vi känner exempelvis till att vissa externa resebyråer debiterar kunder för tjänster som vi tillhandahåller utan avgift. I ett fall tog en extern resebyrå ut en namnändringsavgift när vi erbjöd samma namnändring utan avgift!
 • Problem med uppgiftsintegritet. Vi känner till fall då externa resebyråer angav fel e-postadress när de gjorde en bokning, vilket ledde till att e-postmeddelandet med kundens bokningsbekräftelse skickades till fel person.
 • Olaglig incheckning och deklaration om farligt gods görs ofta å dina vägnar. Vi har en rättslig förpliktelse att erhålla vissa deklarationer från dig, dvs. om att ditt bagage inte innehåller farligt gods. Dessa deklarationer måste göras av dig i din egenskap av passagerare eller av korrekt bemyndigad fysisk person som känner dig personligen och känner till innehållet i ditt bagage – inte av en extern resebyrå eller bot.
 • Kundtjänstproblem inträffar ofta. När du kontaktar kundtjänst om ett problem ber vi dig att besvara vissa säkerhetsfrågor för att verifiera att vi talar med kunden på bokningen. Passagerare som bokar via externa resebyråer har ofta svårt att besvara dessa säkerhetsfrågor, eftersom den externa resebyrån har givit oss sina egna uppgifter i stället för dina. Det innebär ofta att du som är kunden inte kan bekräfta den e-postadress som användes för att göra bokningen eller de fyra sista siffrorna på det kort som användes för att göra bokningen. Som resultat av detta har kundtjänst inte möjlighet att hjälpa dig, eftersom de inte kan vara säkra på att de talar med kunden på bokningen.

Om du har blivit ombedd att verifiera din bokning kan du välja mellan de tre nedanstående alternativen. 

1. Expressverifiering använder ansiktsigenkänningsteknik som tillhandahålls av vår partner GetID. Vi vet att vissa passagerare inte känner sig bekväma med ansiktigenkänningsverktyg och därför erbjuder andra alternativ för att verifiera bokningar, så som beskrivs nedan. För att kunna slutföra processen måste du:

 1. ange ditt bokningsnummer och passagerarnas namn,
 2. logga in på eller registrera dig för ett myRyanair-konto,
 3. betala en avgift på 0,59 £/€ för att täcka kostnaden för GetID:s ansiktsigenkänningsteknik,
 4. tillhandahålla ett foto av din resehandling (t.ex. pass eller legitimation),
 5. tillhandahålla ett foto av ditt ansikte för att verifiera resehandlingen som du tillhandahöll,
 6. utföra en kontroll av att ditt ansikte är levande genom att utföra vissa åtgärder som du blir ombedd att utföra (du behöver en enhet med en kamera för detta) samt
 7. ange ditt telefonnummer.

Om verifieringen av din bokning via expressverifiering lyckades får du en omedelbar bekräftelse på det. När verifieringen är slutförd får du åtkomst till din bokning så att du kan hantera den på egen hand. Klicka nedan för att starta expressverifiering:

Starta expressverifiering

2. Standardverifiering består av att:

 1. ange ditt bokningsnummer och passagerarnas namn,
 2. logga in på eller registrera dig för ett myRyanair-konto,
 3. ladda upp ett foto av din underskrift,
 4. ladda upp ett foto av ditt pass eller ditt nationella legitimationskort samt
 5. ange ditt telefonnummer

Standardverifiering tillhandahålls utan avgift. När din bokning har verifierats via standardverifiering skickar vi ett e-postmeddelande till dig med en bekräftelse och anvisningar om hur man checkar in online. När verifieringen är slutförd får du åtkomst till din bokning så att du kan hantera den på egen hand.

Klicka nedan för att starta standardverifiering:

Starta standardverifiering

3. Personlig verifiering består av att genomföra verifieringsprocessen vid incheckningsdisken på flygplatsen. Du måste infinna dig vid incheckningsdisken minst 120 minuter före din planerade avgångstid och genomföra verifieringsprocessen med en av våra representanter. När representanten har bekräftat din identitet och säkerställt att du har fått information om relevanta trygghets- och säkerhetskrav checkar de in dig.

Verifieringen på flygplatsen är visserligen avgiftsfri, men du måste betala en avgift för incheckning på flygplatsen så som framställs i vår avgiftstabell som finns här.

Du behöver ditt bokningsnummer från Ryanair som den externa resebyrån skulle ha försett dig med. Detta är en kod med sex tecken som är unik för din bokning och består av en blandning av bokstäver och siffror, t.ex. ABCD12. Om du inte har åtkomst till det Ryanair-bokningsnummer som är förknippat med din bokning måste du kontakta den externa resebyrå som gjorde bokningen och be dem att ge dig bokningsnumret. Du behöver dessutom en typ av legitimation med foto/underskrift (nationellt legitimationskort eller pass) och en enhet (t.ex. mobil, surfplatta, bärbar dator) med en kamera.

Ja, Ryanair efterlever GDPR fullständigt och lagrar inga av dina uppgifter eller handlingar längre än den tid som anges under verifieringen. Dokumentation som laddas upp under online-verifiering raderas inom tre dagar efter att verifieringen har slutförts. 

Ryanair säkerställer att vår externa partner GetID, som samlar in och behandlar personuppgifter å våra vägnar, efterlever dataskyddslagarnas strikta krav, inklusive strikta lagringsperioder. Du kan se mer information i vår integritetspolicy.

FAQs

Du kan starta verifieringen genom att klicka här.

Du behöver ditt Ryanair-bokningsnummer (PNR). Detta är en kod med sex tecken som är unik för din bokning och består av en blandning av bokstäver och siffror, t.ex. ABCD12.

Du behöver dessutom ett myRyanair-konto (du kan skapa ett nytt konto under processen om du inte har ett), en enhet med en kamera och ett pass eller nationellt legitimationskort med din underskrift.

Vi skickar ut e-postmeddelanden som ber passagerare att genomföra verifieringsprocessen för att efterleva trygghets- och säkerhetskrav och för att säkerställa att vi kan kontakta dig direkt med uppdateringar om din bokning. Om du har fått ett e-postmeddelande från Ryanair som ber dig att verifiera är det berättigat. Den externa resebyrån kan också skicka ut ett e-postmeddelande som uppmanar dig att verifiera. Om det inträffar ber vi dig att säkerställa att du verifierar på Ryanairs webbplats (kontrollera alltid att webbplatsens adress är www.ryanair.com) eller via Ryanairs mobilapp.

Externa resebyråer använder ofta falska e-postadresser för att göra bokningar. Det innebär att du inte kan hämta din bokning när du försöker göra det, eftersom du inte vet vilken e-postadress de använde. Du behöver inte känna till denna e-postadress för att kunna verifiera. Det enda du behöver är bokningsnumret (PNR) och ditt namn. Under processen blir du ombedd att logga in på eller skapa ett myRyanair-konto som är förknippat med din verkliga e-postadress, vilket flyttar bokningen till ditt eget konto.

Om det finns fler än en person på bokningen måste du be dem att genomföra verifieringen. I annat fall måste du bege dig till flygplatsen och genomföra namnändringen och incheckningen där. Om den externa resebyrån gjorde ett misstag när de angav ditt namn i bokningen rekommenderar vi att du kontaktar dem och ber dem att ersätta dig för avgiften.

Se till att namnet på din bokning stämmer överens med namnet på ditt pass. Se till att det inte förekommer några reflexer, att fotot inte är suddigt, att hela dokumentet ligger inom bilden, att underskriften är synlig och att din hand inte skymmer någon del av dokumentet. Fortsätt försöka tills du blir uppmanad att göra något annat.