Prawa pasażera według rozporządzenia UE-261

W przypadku opóźnienia lub odwołania lotu dokładamy starań, aby to zdarzenie miało jak najmniejszy wpływ na pasażerów. Poniżej znajdziesz więcej informacji na temat twoich praw dotyczących opieki oraz instrukcje składania wniosku o zwrot kosztów podróży i odszkodowanie.

Jeśli lot został opóźniony lub odwołany oraz zdecydujesz się na jak najszybszą zmianę trasy, mogą Ci przysługiwać poniższe korzyści:

  • Posiłki i napoje stosowne do czasu oczekiwania;
  • Dwie rozmowy telefoniczne lub e-maile;
  • Rozsądne zakwaterowanie w hotelu, jeśli wymagany jest pobyt na co najmniej jedną noc;
  • Rozsądny transport między lotniskiem a miejscem zakwaterowania (w hotelu lub innym miejscu).

* Uwaga: powyższe uprawnienie do opieki nie obowiązuje, jeśli zdecydujesz się na zmianę trasy w późniejszym dogodnym terminie lub wybierzesz zwrot pieniędzy.

Informacje na temat EU-261

Rozporządzenie UE-261 zawiera wspólne zasady dotyczące odszkodowań i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lotu lub dużych opóźnień.

Rozporządzenie UE-261 dotyczy pasażerów wylatujących lub przylatujących do/z krajów Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Odszkodowanie pieniężne zależy od następujących odległości między lotniskami odlotu/przylotu:

  • 250 EUR w przypadku wszystkich lotów na dystansie 1500 km lub mniej;
  • 400 EUR w przypadku wszystkich lotów wewnątrz UE na dystansie ponad 1500 km lub wszystkich innych lotów między 1500 km a 3500 km;
  • 600 EUR w przypadku wszystkich lotów poza granice UE na dystansie ponad 3500 km.

Klienci, którzy chcą złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży/transportu/posiłków lub napojów bądź odszkodowanie za odwołanie lotu lub opóźnienie przylotu powyżej 3 godzin, mogą kliknąć poniżej, aby uzyskać dostęp do formularza wniosku UE-261.
Staramy się rozpatrzeć Twoje roszczenie w ciągu 10 dni.

Złóż wniosek o odszkodowanie

  • Jeśli Ryanair nie ma wpływu na odwołanie lub opóźnienie lotu (nadzwyczajne okoliczności, których nie można było uniknąć wszystkimi możliwymi środkami).
  • Jeśli zawiadomiono Cię o odwołaniu lotu z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni od zaplanowanego terminu odlotu.
  • Jeśli Twój lot uległ opóźnieniu i przyleci do miejsca docelowego z opóźnieniem poniżej 3 godzin.

Ryanair zaleca klientom posiadającym ważne roszczenia odszkodowawcze na mocy rozporządzenia UE-261, aby wysłali wniosek bezpośrednio do nas, unikając firm pośredniczących, które mogą potrącić opłaty wynoszące ponad 40% kwoty 250 EUR. Klienci posiadający ważne roszczenia odszkodowawcze na mocy rozporządzenia UE-261, którzy złożą wniosek bezpośrednio u nas, otrzymują 100% odszkodowania, do którego są uprawnieni, bez potrącania zawyżonych opłat pośredników. Klienci mogą składać wnioski, korzystając z prostego formularza odszkodowania.

Formularz odszkodowania