Pomoc specjalna

Zamawianie pomocy specjalnej

 • Zalecamy zamówić te usługi podczas rezerwowania lotu, lecz możesz również wcześniej zarezerwować w witrynie Ryanair do 48 godzin przed planowaną godziną odlotu.
 • Po upływie tego czasu do 12 godzin przed planowanym odlotem pasażerowie powinni skontaktować się z naszą linią pomocy specjalnej Ryanair (w godzinach pracy).
 • Jeśli nie powiadomisz nas z 48-godzinnym wyprzedzeniem, wymagana pomoc może nie być dostępna, co z kolei może zakłócić Twoje plany podróży.
 • Aby lotnisko mogło zapewnić zarezerwowaną wcześniej pomoc specjalną, pasażerowie powinni zjawić się na stanowisku pomocy specjalnej 2 godziny przed czasem wylotu.
 1. Kliknij „Moje rezerwacje” na stronie internetowej Ryanair.
 2. Zaloguj się na konto myRyanair.
 3. Wybierz „Manage this booking” obok rezerwacji, którą chcesz zmienić.
 4. Wybierz opcję „Request special assistance”.
 5. Wybierz pasażerów wymagających pomocy specjalnej.
 6. Potwierdź rodzaj pomocy specjalnej dla lotu wychodzącego i powrotnego.
 7. Jeśli potrzebujesz innego rodzaju pomocy specjalnej dla lotu powrotnego, przełącz poniższą opcję.
 8. Kliknij „Save”, aby zapisać nowe szczegółowe dane w swojej rezerwacji.
 9. Otrzymasz w wiadomości e-mail zaktualizowane informacje dotyczące lotu z dodaną pomocą specjalną.

  Dodaj pomoc specjalną

Istnieje szereg dostępnych opcji pomocy specjalnej na lotnisku, które można zarezerwować przez Internet, lub kontaktując się z naszym zespołem ds. pomocy specjalnej. Zapoznaj się z poniższym podsumowaniem, które ułatwi Ci wybranie odpowiedniego poziomu pomocy:

 • Pasażer wymaga pomocy (podczas wylotu i przylotu) przy przejściu przez lotnisko do bramki do wejścia na pokład – wybierz opcję WCHR.
 • Pasażer wymaga pomocy (podczas wylotu i przylotu) przy przejściu przez lotnisko oraz podnośnika w celu zajęcia miejsca na pokładzie samolotu – wybierz opcję WCHC.
 • Pasażer wymaga pomocy (podczas wylotu i przylotu) przy przejściu przez lotnisko oraz podczas wejścia/zejścia po schodach do samolotu – wybierz opcję WCHS.
 • Pasażer niewidomy lub niedowidzący, który wymaga chodzika (podczas wylotu i przylotu) przy przejściu przez lotnisko do miejsca na pokładzie samolotu oraz przekazania oddzielnych instrukcji bezpieczeństwa przez personel pokładowy – wybierz opcję BLND.
 • Pasażer podróżujący z psem przewodnikiem/towarzyszącym, wymagający chodzika (podczas wylotu i przylotu) przy przejściu przez lotnisko do miejsca na pokładzie samolotu oraz przekazania oddzielnych instrukcji bezpieczeństwa przez personel pokładowy – wybierz opcję BDGR.
 • Pasażer niewidomy lub niedowidzący, lecz nie wymaga pomocy (podróżuje samodzielnie lub z osobą towarzyszącą) – wybierz opcję BLDP.
 • Samodzielny pasażer z niepełnosprawnością intelektualną, który rozumie instrukcje bezpieczeństwa oraz umie na nie zareagować, oraz wymaga pomocy (podczas wylotu i przylotu) przy przejściu przez lotnisko do bramki do wejścia na pokład (podczas wylotu i przylotu) – wybierz opcję DPNA.
 • Pasażer głęboko niedosłyszący– wybierz opcję DEAF.
 • Pasażer podróżujący z psem przewodnikiem lub psem towarzyszącym, niewymagający pomocy specjalnej – wybierz opcję PETC.
 • Pasażerowie wymagający podawania tlenu medycznego muszą wstępnie zarezerwować i opłacić tę usługę co najmniej 7 dni przed podróżą, kontaktując się z linią pomocy specjalnej – wybierz opcję OXYG.

W przypadku zarezerwowania jednego z poniższych rodzajów pomocy, bezpłatnie przydzielimy odpowiednie miejsce na pokładzie Tobie oraz jednemu towarzyszowi podróży.
Ze względów bezpieczeństwa pasażerowie wymagający jednego z poniższych rodzajów pomocy specjalnej na lotnisku powinni zająć miejsce przy oknie, CHYBA ŻE miejsce przy oknie jest zajęte przez towarzysza podróży lub ze względu na niskie obłożenie lotu można pozostawić wolne miejsce między siedzeniem niepełnosprawnego klienta a oknem.

 • Rodzaj pomocy (BDGR) – Klient podróżujący z psem przewodnikiem/asystującym, wymagający chodzika przy przejściu przez lotnisko (podczas odlotu i przylotu) do miejsca na pokładzie samolotu oraz przekazania oddzielnych instrukcji bezpieczeństwa przez personel pokładowy.
 • Rodzaj pomocy (PETC) – Klient podróżujący z psem przewodnikiem/asystującym, niewymagający pomocy specjalnej na lotnisku.
 • Rodzaj pomocy (WCHC) – Klient wymaga pomocy przy przejściu przez lotnisko (podczas odlotu i przylotu) oraz podnośnika w celu zajęcia miejsca na pokładzie samolotu.
 • Rodzaj pomocy (WCHS) – Klient wymaga pomocy przy przejściu przez lotnisko (podczas odlotu i przylotu) oraz podczas wejścia/zejścia po schodach do samolotu.
 • Rodzaj pomocy (DPNA) – Samodzielny klient z niepełnosprawnością intelektualną, który rozumie instrukcje bezpieczeństwa oraz umie na nie zareagować, oraz wymaga pomocy przy przejściu przez lotnisko (podczas odlotu i przylotu) do bramki do wejścia na pokład.
 • Rodzaj pomocy (BLND) – Klient niewidomy lub niedowidzący, który wymaga chodzika (podczas odlotu i przylotu) przy przejściu przez lotnisko do miejsca na pokładzie samolotu oraz przekazania oddzielnych instrukcji bezpieczeństwa przez personel pokładowy. Siedzenia w rzędach wyjścia awaryjnego nie powinny być zajmowane przez osoby wymagające jakiejkolwiek pomocy specjalnej.

Uwaga: Siedzenia w rzędach wyjścia awaryjnego nie powinny być zajmowane przez osoby wymagające jakiejkolwiek pomocy specjalnej.

Potrzebujesz pomocy? Porozmawiaj telefonicznie bezpośrednio z jednym z naszych agentów pomocy specjalnej.

+48 221522001
Połączenia są naliczane według stawki lokalnej.
Połączenia z telefonów komórkowych i innych sieci mogą być droższe.

Pamiętaj, że rozmowy mogą być nagrywane zarówno w celach formalnych, jak i jakościowych. Rejestry połączeń są przechowywane przez co najmniej 90 dni.

Powyższe linie telefoniczne są czynne:

Poniedziałek – piątek – 9:00–20:00 CET

Sobota – 9:00–19:00 CET

Niedziela – 10:00–19:00 CET

Czat z agentem pomocy specjalnej bezpłatnie.

Ogólne pytania dotyczące pomocy specjalnej

 • Rozumiemy, że ukryta niepełnosprawność często sprawia, że podróżowanie staje się wyzwaniem i utrudnieniem. Jako linia lotnicza dokładamy wszelkich starań, aby podróż przebiegała w sposób jak najbardziej wygodny i bezproblemowy.
 • Smycz ze słonecznikiem to subtelny sposób poinformowania nas o tym, że dana osoba ma ukrytą niepełnosprawność i może wymagać dodatkowej pomocy. Ryanair z dumą oficjalnie uznaje symbol słonecznika i korzyści, jakie wiążą się z nim dla naszych klientów.
 • Te specjalne smycze są dostępne na wszystkich obsługiwanych przez nas lotniskach i można je odebrać w punktach „pomocy specjalnej” i strefach recepcyjnych.
 • Więcej informacji na temat programu Słonecznik Ukrytych Niepełnosprawności można znaleźć na stronie internetowej tutaj.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy jesteś w stanie latać, zalecamy skonsultować się z lekarzem.
Ryanair wymaga zaświadczenia lekarskiego tylko w określonych okolicznościach.
Są to na przykład: niedawno przebyta choroba, hospitalizacja, uraz, operacja lub długotrwała choroba, w przypadku której mogą być wymagane specjalne usługi, np. korzystanie z tlenu medycznego.
Klienci z problemami zdrowotnymi, takimi jak choroby serca lub problemy z oddychaniem powinni omówić kwestię podróży ze swoim lekarzem, zanim dokonają rezerwacji.

Jeśli masz złamaną kończynę w gipsie, musisz powiadomić nas o swoim stanie zdrowia oraz wymaganej pomocy (jeśli dotyczy). Jeśli podróżujesz z kończynami górnymi w gipsie (od pasa w górę), będziesz potrzebować tylko jednego miejsca.
Jeśli podróżujesz z całą nogą w gipsie, musisz kupić łącznie *3 miejsca* na podróż. Umożliwi to uniesienie nogi podczas lotu, aby zmniejszyć obrzęk. Jeśli podróżujesz z dolną częścią nogi w gipsie (poniżej kolana), będziesz potrzebować tylko jednego miejsca. Jeśli gips został założony na dowolną kończynę na mniej niż 48 godzin, wówczas gips musi być podzielony (przerwa musi przebiegać wzdłuż całej długości gipsu).
Jeśli gips został założony na więcej niż 48 godzin, dzielenie gipsu nie jest wymagane. Dotyczy to zarówno gipsu tradycyjnego, jak i żywicznego.

Nie ma powodu, dla którego osoba z cukrzycą insulinozależną nie mogłaby latać. Najlepiej jednak omówić z lekarzem sposób radzenia sobie z zapotrzebowaniem na insulinę. Pasażerowie z cukrzycą nie wymagają zgody lekarskiej na podróże liniami z grupy Ryanair, o ile ich stan jest stabilny i mogą samodzielnie korzystać z opieki medycznej.

Jeśli nie jesteś w stanie samodzielnie zastosować leczenia, należy zabrać ze sobą kogoś, kto udzieli Ci niezbędnej pomocy. Pasażerowie muszą otrzymać pismo od lekarza potwierdzające potrzebę zabrania strzykawek, igieł i leków na pokład samolotu. Jako że kontrola bezpieczeństwa na lotnisku nie jest obowiązkiem Ryanair, zawsze musisz mieć pismo od lekarza potwierdzające, że możesz mieć przy sobie te ostre przedmioty na pokładzie samolotu. Po opuszczeniu samolotu pasażerowie powinni zabrać ze sobą, a następnie wyrzucić wszelkie strzykawki, igły lub leki, ponieważ nie należy ich wyrzucać na pokładzie.

Prosimy, aby klienci uczuleni na orzechy powiadomili o tym personel pokładowy podczas wchodzenia na pokład. Inni klienci zostaną poinformowani przez system rozszerzeniowy, że produkty zawierające orzechy nie będą sprzedawane na pokładzie. Inni klienci zostaną poproszeni o nieotwieranie produktów zawierających orzeszki, niemniej Ryanair nie może zagwarantować, że na pokładzie samolotu nie będzie żadnych orzeszków.

Wózek inwalidzki
Na pokładzie każdego samolotu Ryanair dostępny jest wózek inwalidzki, którym załoga może przewozić osoby o ograniczonej mobilności do toalety i z powrotem.

Ze względów BHP i bezpieczeństwa nasza załoga nie może pomagać pasażerom w następujących sytuacjach:

 • Przeniesienie pasażera z fotela na wózek inwalidzki dostępny w samolocie lub z wózka na sedes;
 • Podawanie leków.

Toalety
Na pokładzie znajdują się 3 toalety – 2 z tyłu i 1 z przodu samolotu. Wszystkie toalety są wyposażone w uchwyt.

Pasażerowie towarzyszący

Ze względów bezpieczeństwa wymagamy, aby osobami towarzyszącymi niesamodzielnym pasażerom o ograniczonej mobilności były sprawne fizycznie osoby dorosłe w wieku co najmniej 16 lat.

Poniższe wytyczne dotyczące samodzielności pasażerów w samolocie zostały określone przez brytyjski Departament Transportu – Dostęp do przewozu lotniczego dla osób niepełnosprawnych: Kodeks postępowania (lipiec 2008) oraz Wytyczne Komisji Europejskiej w zakresie stosowania Rozporządzenia WE 1107/2006 (2012).

Każdy pasażer musi być samodzielny w odniesieniu do wszystkich wymienionych poniżej kategorii. W przeciwnym razie pasażerowi powinna towarzyszyć w podróży sprawna fizycznie osoba dorosła w wieku co najmniej 16 lat, aby zapewnić mu wymaganą pomoc. W przeciwnym razie pasażer nie zostanie wpuszczony na pokład.

 • Pasażerowie muszą być w stanie zapiąć i odpiąć swoje pasy bezpieczeństwa, kiedy poprosi o to załoga;
 • Pasażerowie muszą być w stanie samodzielnie wyjąć i założyć kamizelkę ratunkową, kiedy poprosi o to załoga;
 • Pasażerowie muszą być w stanie samodzielnie założyć maskę tlenową, kiedy poprosi o to załoga;
 • Pasażerowie muszą być w stanie zrozumieć pokaz procedur bezpieczeństwa oraz wszelkie wskazówki i instrukcje przekazywane przez załogę w sytuacji awaryjnej.

Dodatkowe wymagania

Od pasażerów wymagających opieki w jakimkolwiek z poniższych obszarów również wymagamy podróżowania w towarzystwie opiekuna. Niespełnienie tych wytycznych będzie skutkować odmową wejścia na pokład w sytuacji, gdy będziemy mieć prawo przypuszczać, że przewóz danego pasażera może stwarzać ryzyko dla bezpieczeństwa.

 • Karmienie (pasażerowie muszą być w stanie samodzielnie jeść);
 • Potrzeby toaletowe (pasażerowie muszą być w stanie samodzielnie skorzystać z toalety);
 • Leki (pasażerowie muszą być w stanie samodzielnie przyjąć przepisane im leki oraz zastosować konieczne procedury medyczne).

W pełni sprawna dorosła osoba towarzysząca może towarzyszyć tylko jednemu pasażerowi o ograniczonej mobilności. Musi ona zakupić bilet w cenie dla osoby dorosłej. Dokładamy starań, aby osoby towarzyszące pasażerom o ograniczonej mobilności zajmowały miejsce obok osób, którymi się opiekują.

Aby skorzystać z wcześniej zarezerwowanej usługi pomocy specjalnej na lotnisku, pasażerowie powinni przybyć do stanowiska pomocy specjalnej przynajmniej 2 godziny przed planowanym odlotem.

Pasażerowie korzystający z wcześniej zarezerwowanej usługi pomocy specjalnej powinni pojawić się przy bramce do wejścia na pokład samolotu przynajmniej 30 minut przed odlotem.

Urządzenia wspomagające prawidłową postawę ciała

Jeśli chcesz używać na pokładzie jednego z dozwolonych urządzeń wspomagających prawidłową postawę ciała (zobacz listę poniżej), skontaktuj się z nami co najmniej 48 godzin przed planowaną godziną odlotu. Zalecamy jednak dodać urządzenia wsparcia postawy podczas składania rezerwacji, aby poinformować nas o tym i umożliwić bezpłatne przydzielenie odpowiedniego miejsca dla takiego systemu wspomagającego.

Niestety nie możemy akceptować na pokładzie urządzeń ułatwiających utrzymanie prawidłowej postawy ciała, jeśli nie zostały one zatwierdzone przez organ lotnictwa, taki jak EASA, IAA, UK CAA, FAA lub podobny. Na pokładzie samolotu można używać różnych urządzeń przytrzymujących dla dzieci oraz wspomagających prawidłową postawę ciała. Ryanair nie zapewnia tych urządzeń. Można używać urządzeń wspomagających wraz z pasem bezpieczeństwa samolotu, z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń bezpieczeństwa.

Niestety nie możemy zezwolić na stosowanie urządzeń wspomagających prawidłową postawę ciała dla dzieci poniżej 2. roku życia.

Informacje o wymienionych poniżej produktach znajdziesz w Internecie za pomocą poniższych linków. Zalecamy zapoznanie się z tymi informacjami przed dokonaniem rezerwacji, aby sprawdzić czy istnieje możliwość spełnienia Twoich potrzeb. Na pokładzie samolotu można korzystać z poniższych urządzeń wspomagających prawidłową postawę ciała. Za dostarczenie i montaż tych urządzeń odpowiada pasażer:

1. Meru Travel Chair (zapewnia pasażer)

Fotelik podróżny Meru wspomaga prawidłową postawę ciała u dzieci w wieku około 3–11 lat, które nie mogą korzystać ze standardowych siedzeń w samolotach linii lotniczych.

2. Crelling Harness (zapewnia pasażer)

HSB1 – to urządzenie składa się z samych pasów na ramiona, dzięki którym zwykły pas zamienia się w szelki podtrzymujące – dla pasażerów od 9. roku życia do wieku dorosłego.
Model 27 – to pełne 5-punktowe szelki bezpieczeństwa zapewniające dodatkowe wspomaganie – dla pasażerów od 2. roku życia do wieku dorosłego. Pasażerowie używający urządzeń wspomagających prawidłową postawę ciała muszą podróżować w towarzystwie osoby dorosłej (powyżej 16. roku życia).
Szelki Crelling muszą być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta (w zakresie wagi, wieku i montażu). Najlepiej zabrać instrukcję montażu ze sobą, aby skorzystać z niej na pokładzie.

3. Amsafe CARES (Lotniczy system przytrzymujący dla dzieci) (zapewnia pasażer)  

Urządzenie składające się z paska i klamry, mocowane bezpośrednio do siedzenia oraz stosowane w połączeniu z pasem bezpieczeństwa samolotu. Zaprojektowane specjalnie do użytku w lotnictwie dla dzieci o wadze 10–20 kg. 
Urządzenie przytrzymujące musi być zapewnione przez pasażera oraz stosowane zgodnie z instrukcjami producenta (w zakresie wagi, wieku i montażu). Najlepiej zabrać instrukcję montażu ze sobą, aby skorzystać z niej na pokładzie. 
Pasażer korzystający z urządzenia CARES musi podróżować w towarzystwie osoby dorosłej (powyżej 16. roku życia). 

4. Firefly GoTo Seat Rozmiar 2 (zapewnia pasażer)

To lekkie, przenośne rozwiązanie do siedzenia dla dzieci w wieku 2–5 lat, które wymagają dodatkowego wsparcia i stabilizacji prawidłowej postawy ciała. 

5. Burnett Body Support (zapewnia pasażer)

System składa się z uszczelnionej osłony wypełnionej mikrogranulkami, które dopasowują się do kształtu ciała użytkownika. Po odprowadzeniu powietrza z osłony za pomocą zaworu osłona kurczy się, a statyczne granulki tworzą dopasowaną formę. System ten jest dostępny w różnych rozmiarach pasujących do indywidualnych potrzeb pasażerów.

Powyższe informacje są przeznaczone dla pasażerów, którzy nie są w stanie siedzieć prosto bez urządzeń wspomagających oraz nie spełniają kryteriów dotyczących siedzenia na kolanach osoby dorosłej lub używania fotelika samochodowego na pokładzie.

Elektryczne wózki inwalidzkie i wózki elektryczne

Aby dodać sprzęt w momencie składania rezerwacji przez Internet wybierz opcję podróżowania z wózkiem inwalidzkim/elektrycznym: otrzymasz wiadomość e-mail z prośbą o podanie jego szczegółowych danych.

Możesz również dodać sprzęt za pomocą poniższego formularza online lub kontaktując się z naszym zespołem ds. Pomocy Specjalnej.

Formularz dotyczący elektronicznego sprzętu ułatwiającego poruszanie się

 • Marka
 • Waga
 • Typ akumulatora
 • Wymiary, w tym wysokość złożonego wózka inwalidzkiego

Ze względu na ograniczoną ilość miejsca możemy przyjąć tylko dwa elektryczne wózki inwalidzkie lub skutery inwalidzkie na lot, dlatego zalecamy dodawanie sprzętu w momencie rezerwacji.
Prosimy pasażerów o zabranie ze sobą instrukcji obsługi na lotnisko.

Ze względów bezpieczeństwa elektryczne wózki inwalidzkie/wózki elektryczne muszą być zgodne z poniższymi wymaganiami.

 • Po złożeniu nie może przekraczać wymiarów 81 cm (wysokość) x 119 cm (szerokość) x 119 cm (głębokość). Ograniczenia dotyczące rozmiarów wózków inwalidzkich/skuterów inwalidzkich wynikają z maksymalnych wymiarów otworu drzwi samolotu.
 • Wózki/skutery inwalidzkie o wadze powyżej 150 kg wymagają wstępnego zatwierdzenia, bez którego nie będą dopuszczane do przewozu.
 • Zasilanie baterii należy odizolować oraz zabezpieczyć odsłonięte zaciski przed zwarciem. Aby zabezpieczyć wózek inwalidzki lub sprzęt wspomagający poruszanie się przed niezamierzonym uruchomieniem, należy usunąć klucz i dezaktywować za pomocą drążka lub odłączników bądź innych mechanizmów odłączających (np. złącza Anderson lub wtyczki samolotowe).

 • Akceptujemy tylko akumulatory (wózka inwalidzkiego) z suchymi/żelowymi ogniwami lub akumulatory litowo-jonowe (akumulatory litowo-jonowe nie mogą mieć maksymalnie 300 W). W przypadku urządzeń zasilanych dwoma akumulatorami każdy z nich nie może przekraczać 160 Wh.

 • Klienci mogą mieć maksymalnie dwa zapasowe akumulatory litowo-jonowe w bagażu podręcznym, które muszą być oddzielnie zabezpieczone, aby zapobiec zwarciu. Zaciski akumulatora muszą być wpuszczone lub zapakowane, aby zapobiec zetknięciu z metalowymi przedmiotami (w tym zaciskami innych akumulatorów).

 • Ograniczenie wagowe pojedynczego sprzętu do 32 kg nie dotyczy sprzętu wspomagającego poruszanie się.

Psy przewodniki i psy asystujące

 • Loty do/z Maroka;
 • Loty do/z Izraela.
 • Wszystkie loty Ryanair wewnątrz UE/EOG;
 • Wszystkie loty krajowe Ryanair.

Pasażerowie przybywający do Wielkiej Brytanii lub Republiki Irlandii, którzy podróżują z psem przewodnikiem/asystującym, muszą posiadać ważny paszport zwierzęcia UE lub oficjalne weterynaryjne świadectwo wydane w kraju trzecim (wraz z wymaganą dokumentację medyczną).
Do paszportu zwierzęcia UE lub weterynaryjnego świadectwa zdrowia muszą być dołączona dokumentacja, które potwierdza, że pies przewodnik/asystujący jest powiązany z jedną z następujących organizacji, aby umożliwić wjazd do Wielkiej Brytanii lub Republiki Irlandii:

 • International Guide Dog Federation;
 • Assistance Dogs UK;
 • Assistance Dogs International (ADI).

Pasażerowie podróżujący z psem przewodnikiem/towarzyszącym muszą posiadać ważny paszport zwierzęcia lub oficjalne weterynaryjne świadectwo wydane w kraju trzecim (wraz z wymaganą dokumentację medyczną) podczas wszystkich lotów w UE/EOG.
Do paszportu zwierzęcia UE lub weterynaryjnego świadectwa zdrowia muszą być dołączona dokumentacja, które potwierdza, że pies przewodnik/asystujący jest powiązany z jedną z następujących organizacji, aby umożliwić wjazd do krajów UE/EOG:

 • International Guide Dog Federation;
 • Assistance Dogs International (ADI).

Psy muszą mieć paszport zwierzęcia lub w krajach, w których paszport zwierzęcia nie jest wydawany, muszą mieć oficjalne weterynaryjne świadectwo zdrowia.

Pasażer ma obowiązek zapewnić, że okazany paszport zwierzęcia jest aktualny oraz zgodny z wymaganiami w zakresie szczepienia i leczenia obowiązującymi w kraju docelowym. Nie ponosimy odpowiedzialności za psy przewodniki/towarzyszące, które nie mają odpowiedniej dokumentacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do tego, czy Twój pies spełnia wymagania do podróży, zalecamy skontaktować się z lotniskiem docelowym w celu potwierdzenia danych dotyczących paszportu zwierzęcia.

Właściciele psów przewodników i psów towarzyszących z krajów, które nie wydają paszportu zwierzęcia, muszą uzyskać oficjalne weterynaryjne świadectwo zdrowia, aby wykazać, że ich psy spełniają zasady systemu Pet Travel Scheme.

 • Aby zostać wpuszczonym na pokład samolotu Ryanair, pies przewodnik/asystujący musi być wytresowany do wykonywania zadań na korzyść osoby z niepełnosprawnością (fizyczną, sensoryczną lub psychiczną) oraz musi posiadać certyfikat organizacji będącej pełnym członkiem organizacji Assistance Dogs International (ADI), Assistance Dogs UK lub International Guide Dog Federation (IGDF), czyli organów akredytujących organizacje szkolące psy towarzyszące na całym świecie.
 • Psy wsparcia emocjonalnego lub terapeutyczne, które nie są uznawane za psy asystujące przez powyższe organizacje, nie mogą podróżować liniami Ryanair. 
 • Podczas podróży pies przewodnik/asystujący powinien nosić standardowa kamizelkę identyfikacyjną lub szelki.
 • Psy przewodnicy/pomocnicy są przewożone w kabinie samolotu i muszą siedzieć na podłodze przy nogach pasażera. Podczas jednego lotu dozwolone są maksymalnie cztery psy przewodniki/towarzyszące. Pies wraz z pojemnikami oraz pokarmem jest przewożony bezpłatnie.
 • Pasażer, który życzy sobie podróżować z psem przewodnikiem/pomocnikiem powinien poinformować o tym przewoźnika, najlepiej w dniu dokonywania rezerwacji. Można to zrobić online lub za pośrednictwem zespołu pomocy specjalnej Ryanair.
 • Pies powinien być przymocowany za pomocą odpowiednich szelek (zapewnianych przez właściciela) do pasów bezpieczeństwa właściciela lub klamry pasów bezpieczeństwa, aby zabezpieczyć go podczas startu, lądowania oraz turbulencji. Mogą być dostępne inne urządzenia mocowane do innych punktów, które również zapewniają odpowiednią ochronę. Dopuszczalny jest dowolny układ, który w wystarczającym stopniu zabezpiecza psa towarzyszącego.

Uwaga: brak uprzedniego powiadomienia może spowodować niedostępność usługi po przyjeździe na lotnisko oraz uniemożliwić wyruszenie w podróż zarezerwowanym lotem.
Osoby niewidome/niedowidzące, które nie wymagają pomocy na lotnisku, powinny mimo to zawiadomić nas przed lotem, najlepiej w dniu złożenia rezerwacji.
Dzięki temu możemy zapewnić, że personel pokładowy będzie w stanie odpowiednio zademonstrować instrukcje bezpieczeństwa.

Przewóz sprzętu medycznego

Jeśli chcesz zabrać ze sobą lub skorzystać ze specjalnego sprzętu medycznego na pokładzie, musisz wysłać swoje wymagania za pomocą formularza online. Nasz zespół ds. pomocy specjalnej sprawdzi Twoją prośbę i ustali, czy można ją zatwierdzić. W przypadku uzyskania zatwierdzenia udzielimy pisemnej zgody.

Ewentualnie, jeśli masz pytanie, możesz skontaktować się z naszym zespołem ds. pomocy specjalnej za pośrednictwem czatu lub telefonicznie.

Zezwolenie na przewóz bagażu medycznego jest wymagane do wniesienia jakiegokolwiek urządzenia medycznego na pokład lotu Ryanair.

Pasażerowie z istniejącymi już stanami chorobowymi, którzy muszą zabrać na pokład sprzęt medyczny oprócz bagażu rejestrowanego/podręcznego muszą wcześniej skontaktować się z naszym zespołem pomocy specjalnej.

Zezwolenie na przewóz bagażu medycznego zostanie wydana po dostarczeniu pisma od lekarza z potwierdzaniem wymagań dotyczących bagażu medycznego. Tylko przedmioty wymienione w zezwoleniu są akceptowane do bezpłatnego przewozu. Pamiętaj, aby zapakować te przedmioty oddzielnie oraz udostępnić je do kontroli na lotnisku.

Formularz zdolności do lotu należy wypełnić w przypadku wątpliwości co do tego, czy pasażer może latać w związku z niedawno przebytą chorobą, urazem lub operacją, stanem chorobowym lub potrzebą korzystania z urządzeń medycznych bądź tlenu medycznego na pokładzie.

Jeśli nie masz pewności, czy jesteś w stanie latać, skonsultuj się z lekarzem przed zarezerwowaniem lotu. Formularz zdolności do lotu można otrzymać, kontaktując się z naszym zespołem pomocy specjalnej.

Urządzania te mogą być przewożone na pokładzie samolotu bez uprzedniego powiadomienia, jeśli mieszczą się w bagażu podręcznym. Jeśli jednak te urządzenia będą wykraczać ponad limit bagażu, musisz uzyskać zezwolenie na przewóz bagażu medycznego, kontaktując się z naszym zespołem pomocy specjalnej.

Używanie tych urządzeń na pokładzie jest niedozwolone.

Urządzania te mogą być przewożone na pokładzie samolotu bez uprzedniego powiadomienia, jeśli mieszczą się w bagażu podręcznym. Jeśli jednak te urządzenia będą wykraczać ponad limit bagażu, musisz uzyskać zezwolenie na przewóz bagażu medycznego, kontaktując się z naszym zespołem pomocy specjalnej.

Jeśli podczas lotu chcesz używać nebulizatora, wentylatora, respiratora lub innego urządzenia oddechowego, skontaktuj się z linią pomocy specjalnej w celu uzyskania uprzedniej zgody. Aby użyć tych urządzeń na pokładzie, musisz wypełnić formularz zdolności do lotu, który zostanie do Ciebie wysłany po skontaktowaniu się z naszym zespołem pomocy specjalnej.

Niektóre przedmioty, takie jak przenośne koncentratory tlenu (POC), które spełniają wymagania prawne, są zatwierdzone do użytku na pokładzie. Inne urządzenia medyczne, takie jak aparaty CPAP lub przenośne urządzenia do dializy, można zabrać ze sobą na pokład, lecz nie można z nich korzystać na pokładzie.

Pasażerowie mogą zabrać strzykawki na pokład samolotu, jeśli są im potrzebne ze względów medycznych (np. dotyczy to pasażerów z cukrzycą). Pasażerowie powinni jednak mieć ze sobą pismo od lekarza potwierdzające ich wymagania.

Jeśli chcesz zabrać defibrylator w bagażu podręcznym lub oprócz niego, musisz uzyskać zezwolenie na przewóz bagażu medycznego, kontaktując się z naszym zespołem pomocy specjalnej. To zezwolenie musi być przedstawione w punkcie odprawy bagażowej lub przy bramce do wejścia na pokład, jeśli podróżujesz bez bagażu rejestrowanego. Musisz również mieć przy sobie formularz zdolności do lotu, który należy okazać personelowi na lotnisku w dniu podróży.