Rezerwacje w biurze podróży

Rezerwacje dokonane w biurze podróży

Zewnętrzne biura podróży to firmy, które nie zawarły żadnych umów handlowych z Ryanair dotyczących sprzedaży naszych lotów i produktów. Firmy te osiągają zyski, dodając własne prowizje do lotów i produktów Ryanair, co oznacza, że klienci, którzy dokonają rezerwacji za ich pośrednictwem, płacą więcej niż klienci, którzy dokonają rezerwacji bezpośrednio w Ryanair.

Niektóre zewnętrzne biura podróży często nie przekazują nam danych kontaktowych i/lub szczegółów płatności, co oznacza, że nie możemy kontaktować się z Tobą w sprawie ważnych aktualizacji rezerwacji ani dokonywać zwrotów kosztów bezpośrednio do Ciebie.

Zalecamy, aby klienci rezerwowali loty Ryanair wyłącznie bezpośrednio za pomocą aplikacji Ryanair i strony internetowej Ryanair oraz aby zawsze sprawdzali adres URL strony www.ryanair.com.

Jeśli otrzymasz prośbę o weryfikację swojej tożsamości, oznacza to, że Twoja rezerwacja została oznaczona jako przeprowadzona przez zewnętrzne biuro podróży, które nie ma podpisanej umowy handlowej z Ryanair upoważniającej do sprzedaży naszych lotów.

Wiele z tych zewnętrznych biur podróży używa własnego adresu e-mail, numeru telefonu i danych płatności zamiast Twoich, dzięki czemu tylko one mogą zarządzać rezerwacją. Oznacza to, że często nie posiadamy Twoich danych. Mogą one również przeprowadzić proces odprawy Ryanair w imieniu swoich klientów z naruszeniem naszych Ogólnych warunków przewozu. Ze względu na bezpieczeństwo wszystkich pasażerów i naszej załogi proces odprawy musi zostać przeprowadzony osobiście przez pasażera objętego rezerwacją lub przez należycie upełnomocnioną osobę fizyczną posiadającą osobistą wiedzę na temat pasażera i zawartości jego bagażu – nie przez bota lub zewnętrzne biuro podróży. Dzięki zweryfikowaniu rezerwacji dysponujemy również prawidłowymi danymi kontaktowymi, aby móc skontaktować się z Tobą w celu przekazania ważnych informacji dotyczących lotu, w tym o zmianach rozkładu, opóźnieniach lub innych zakłóceniach w świadczeniu usług.

Podczas dokonywania rezerwacji zewnętrzne biura podróży mogą nie przekazać nam Twoich danych osobowych poza imieniem i nazwiskiem. Często do rezerwacji używają własnego adresu e-mail, numeru telefonu i danych płatności, a nie Twoich. Jest to problematyczne, ponieważ zewnętrzne biura podróży często:

 • Używają do płatności własnej karty, co utrudnia nam bezpośredni zwrot kosztów w przypadku odwołania rezerwacji. Użycie własnej karty zamiast Twojej pozbawia Cię wglądu w rzeczywisty koszt lotu Ryanair, usługi pomocniczej lub jakiejkolwiek innej usługi świadczonej przez Ryanair. Wiemy na przykład, że niektóre zewnętrzne biura podróży pobierają od klientów opłaty za usługi, które świadczymy bezpłatnie. W jednym przypadku zewnętrzne biuro podróży naliczyło opłatę za zmianę nazwiska, podczas gdy my dokonaliśmy jej za darmo!
 • Kwestie prywatności danych. Znane są nam przypadki, gdy zewnętrzne biura podróży podawały błędny adres e-mail podczas dokonywania rezerwacji, w wyniku czego e-mail z potwierdzeniem rezerwacji klienta trafiał do innej osoby.
 • Bezprawnie odprawiają i deklarują niebezpieczne przedmioty w imieniu pasażera. Mamy prawny obowiązek uzyskania od pasażera pewnych deklaracji, np. że bagaż nie zawiera towarów niebezpiecznych. Deklaracje te musi złożyć pasażer lub należycie upełnomocniona osoba fizyczna posiadająca osobistą wiedzę na temat pasażera i zawartości jego bagażu, a nie zewnętrzne biuro podróży lub bot.
 • Prowadzą do problemów z obsługą klienta. Gdy kontaktujesz się z działem obsługi klienta, prosimy Cię o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań zabezpieczających, aby zweryfikować, czy rozmawiamy z osobą, której dotyczy rezerwacja. Pasażerowie rezerwujący za pośrednictwem zewnętrznych biur podróży często mają trudności z udzieleniem odpowiedzi na te pytania, ponieważ zewnętrzne biuro podróży przekazało nam swoje dane, a nie dane pasażera. Dlatego jako klient często nie możesz potwierdzić adresu e-mail lub czterech ostatnich cyfr karty użytej do dokonania rezerwacji. To z kolei oznacza, że dział obsługi klienta nie jest w stanie Ci pomóc, ponieważ nie ma pewności, że kontaktuje się z nim klient z rezerwacji.

Jeśli poproszono Cię o weryfikację rezerwacji, masz trzy następujące opcje.

1. Weryfikacja ekspresowa wykorzystuje technologię rozpoznawania twarzy naszego partnera, firmę GetID. Wiemy, że nie każdy czuje się komfortowo z narzędziami do rozpoznawania twarzy, dlatego poniżej przedstawiamy inne opcje weryfikacji rezerwacji. Aby przeprowadzić proces, musisz:

 1. podać numer rezerwacji (PNR) oraz nazwisko pasażera;
 2. zalogować się lub zarejestrować konto myRyanair;
 3. uiścić opłatę w wysokości 0,59 GBP/EUR, aby pokryć koszty technologii rozpoznawania twarzy GetID;
 4. przedstawić zdjęcie dokumentu podróżnego (np. paszportu lub dowodu tożsamości);
 5. zrobić zdjęcie swojej twarzy w celu weryfikacji przedstawionego dokumentu podróżnego;
 6. przeprowadzić weryfikację danych biometrycznych twarzy, wykonując pewne czynności, o które zostaniesz poproszony(-a) (do tego potrzebne będzie urządzenie z kamerą); oraz
 7. podać swój numer telefonu.

Otrzymasz natychmiastowe potwierdzenie pomyślnego zweryfikowania rezerwacji za pomocą procesu weryfikacji ekspresowej. Po zakończeniu weryfikacji będziesz mieć dostęp do zarządzania swoją rezerwacją. Aby rozpocząć weryfikację ekspresową, kliknij poniżej:

Rozpocznij weryfikację ekspresową

2. Weryfikacja standardowa wymaga:

 1. podania numeru rezerwacji i nazwiska pasażera;
 2. zalogowania się lub zarejestrowania konta myRyanair;
 3. przesłania zdjęcia swojego podpisu;
 4. przesłania zdjęcia paszportu lub krajowego dowodu tożsamości; oraz
 5. podania swojego numer telefonu.

Weryfikacja standardowa jest bezpłatna. Po zweryfikowaniu rezerwacji za pomocą procesu weryfikacji standardowej otrzymasz od nas e-mail z instrukcjami potwierdzenia i informacją o sposobie odprawy przez Internet. Po zakończeniu weryfikacji będziesz mieć dostęp do zarządzania swoją rezerwacją.

Aby rozpocząć weryfikację standardową, kliknij poniżej:

Rozpocznij weryfikację standardową

Weryfikacja osobista polega na przeprowadzeniu procesu weryfikacji przy stanowisku odprawy na lotnisku. Musisz stawić się przy stanowisku odprawy co najmniej 120 minut przed godziną planowanego odlotu i przejść proces weryfikacji z jednym z naszych agentów. Po potwierdzeniu przez agenta Twojej tożsamości i upewnieniu się, że znasz odpowiednie wymagania w zakresie bezpieczeństwa, agent przeprowadzi odprawę.

Chociaż weryfikacja na lotnisku jest bezpłatna, wymagane będzie uiszczenie opłaty za odprawę lotniskową, jak podano w naszej Tabeli opłat tutaj.

Będziesz potrzebować numeru rezerwacji Ryanair, który powinno podać Ci zewnętrzne biuro podróży. To 6-cyfrowy kod zawierający kombinację liter i cyfr, np. ABCD12, który jest unikalny dla danej rezerwacji. Jeśli nie masz dostępu do numeru rezerwacji Ryanair powiązanego z Twoją rezerwacją, musisz zwrócić się o jego podanie do zewnętrznego biura podróży, które dokonało rezerwacji. Potrzebny będzie również dokument tożsamości ze zdjęciem/podpisem (krajowy dowód tożsamości lub paszport) oraz urządzenie (np. telefon, tablet, laptop) z aparatem.

Tak, Ryanair w pełni przestrzega przepisów RODO i nie przechowuje żadnych informacji ani dokumentów użytkownika przez okres dłuższy niż określony podczas weryfikacji. Dokumenty przesłane podczas weryfikacji przez Internet są usuwane w ciągu 3 dni po weryfikacji.

Ryanair gwarantuje, że nasz zewnętrzny partner, GetID, który gromadzi i przetwarza dane osobowe w naszym imieniu, przestrzega surowych wymogów prawa o ochronie danych, w tym ścisłych okresów przechowywania. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

FAQs

Weryfikację można rozpocząć, klikając tutaj.

Będziesz potrzebować numeru rezerwacji Ryanair (PNR). To 6-cyfrowy kod zawierający kombinację liter i cyfr, np. ABCD12, który jest unikalny dla danej rezerwacji.

Potrzebne będzie też konto myRyanair (jeśli go nie posiadasz, możesz założyć nowe w trakcie procesu weryfikacji), urządzenie z aparatem fotograficznym oraz paszport lub krajowy dowód tożsamości z podpisem.

Wysyłamy pasażerom e-maile z prośbą o przeprowadzenie procesu weryfikacji, aby spełnić wymogi bezpieczeństwa i ochrony oraz móc przesyłać im bezpośrednio aktualne informacje dotyczące rezerwacji. Wiadomość e-mail od Ryanair z prośbą o weryfikację jest prawdziwa. Zewnętrzne biuro podróży może również wysłać e-mail z prośbą o weryfikację. Jeśli tak, upewnij się, że dokonujesz weryfikacji na stronie internetowej Ryanair (zawsze sprawdzaj adres URL strony www.ryanair.com) lub w aplikacji mobilnej Ryanair.

Zewnętrzne biura podróży często używają fałszywych adresów e-mail do dokonywania rezerwacji. Oznacza to, że nie możesz odnaleźć rezerwacji, nie znając adresu e-mail użytego do jej dokonania. Ten adres e-mail nie jest potrzebny do weryfikacji. Potrzebujesz tylko numeru rezerwacji (PNR) i swojego nazwiska. W trakcie procesu poprosimy Cię o zalogowanie się lub założenie konta myRyanair powiązanego z Twoim prawdziwym adresem e-mail, co przeniesie rezerwację do Twojego konta.

Jeśli w rezerwacji występuje więcej niż jedna osoba, poproś ją o dokonanie weryfikacji. W przeciwnym razie należy udać się na lotnisko i tam dokonać zmiany nazwiska oraz odprawy. Jeśli zewnętrzne biuro podróży popełniło błąd w nazwisku przy rezerwacji, zalecamy zwrócenie się do niego z prośbą o zwrot kosztów opłaty.

Upewnij się, że nazwisko w rezerwacji zgadza się z nazwiskiem w paszporcie. Sprawdź, czy nie ma odblasków, zdjęcie nie jest rozmazane, w kadrze jest cały dokument, podpis jest widoczny, a dłoń nie zasłania żadnej części dokumentu. Próbuj dalej, dopóki nie pojawi się inny monit.