Nowe warunki

Ryanair jest stroną zawierającą umowę i Ogólne warunki przewozu Ryanair mają zastosowanie do wszystkich lotów obsługiwanych za pomocą kodu linii lotniczych Ryanair („FR”).

Ryanair UK jest stroną zawierającą umowę i Ogólne warunki przewozu Ryanair UK mają zastosowanie do wszystkich lotów obsługiwanych za pomocą kodu linii lotniczych Ryanair UK („RK”).

Ryanair Sun (Buzz) jest stroną zawierającą umowę i Ogólne warunki przewozu Ryanair Sun (Buzz) mają zastosowanie do wszelkich lotów obsługiwanych za pomocą kodu linii lotniczych Ryanair Sun (Buzz) („RR”).

Malta Air jest stroną zawierającą umowę i Ogólne warunki przewozu Malta Air mają zastosowanie do wszystkich lotów obsługiwanych za pomocą kodu linii lotniczych Malta Air („AL”).

 • Portfel Ryanair jest zarządzany przez firmę Ryanair Group, Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Irlandia (zwaną dalej „Ryanair”).
 • Niniejsze Warunki użytkowania dotyczą użycia usługi Portfel Ryanair. Zastosowanie znajdują również Ogólne warunki przewozu Ryanair.
 • Portfel Ryanair jest dostępny po zalogowaniu do konta myRyanair.
 • Zwroty pieniędzy za zakłócenia lotu zostaną wpłacone na Portfel Ryanair powiązany z kontem myRyanair z którego dokonano rezerwacji, której dotyczy zwrot pieniędzy.
 • Możesz wypłacić pieniądze z Portfela Ryanair przypisanego do konta myRyanair użytego do dokonania rezerwacji lub wykorzystać saldo Portfela Ryanair do rezerwacji nowego lotu na stronie internetowej Ryanair lub w aplikacji za pośrednictwem konta myRyanair. Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do konta myRyanair użytego do dokonania rezerwacji, skontaktuj się z nami tutaj.
 • W razie niewykorzystania pełnej wartości zwrotu za jednym razem pozostałe saldo Portfela Ryanair możesz wykorzystać przy przyszłych transakcjach lub je wypłacić.
 • Środki z Portfela Ryanair zostaną wypłacone zgodnie z metodą płatności użytą do dokonania rezerwacji w ciągu 5 dni roboczych od złożenia dyspozycji.
 • Wypłaty mogą być dokonywane wyłącznie przez zarejestrowanego posiadacza usługi Portfel Ryanair.
 • Saldo Portfela Ryanair można wykorzystać na stronie Ryanair lub w aplikacji do zapłaty za loty, rezerwację miejsc, pierwszeństwo wejścia na pokład, bagaż rejestrowany, fast track, akcesoria dla niemowląt, sprzęt muzyczny, sprzęt sportowy, ubezpieczenie podróżne oraz powiązane podatki, opłaty i obciążenia (ale nie za wynajem samochodu, transfery i rezerwacje hotelowe). Wybierz „Portfel” jako preferowaną metodę płatności.
 • Jeśli całkowita cena za lot przekracza wartość salda Portfela Ryanair, różnicę można uregulować kartą kredytową/debetową lub za pośrednictwem serwisu PayPal.
 • Saldo usługi Portfel Ryanair może zostać wypłacone tylko w walucie, w której zostało wydane.
 • Zwrotu pieniędzy za niesubsydiowane bilety lotnicze zdeponowanego w Portfelu Ryanair nie można użyć do zakupu hiszpańskich subsydiowanych biletów lotniczych.
 • Ryanair zastrzega sobie prawo do wycofania lub zmodyfikowania niniejszych Warunków korzystania według własnego uznania. Ryanair powiadomi klientów na piśmie o wszelkich zmianach.
 • Płatność ratalna jest zarządzana przez firmę Ryanair Group, Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Irlandia (zwaną dalej „Ryanair”).
 • Niniejszy regulamin ma zastosowanie do płatności ratalnej. Obowiązują również Ogólne warunki przewozu Ryanair.
 • Płatność ratalna jest dostępna dla osób, które wybrały taryfę Family Plus (zwanych dalej „rezerwacją”) co najmniej 45 dni przed datą odlotu.
 • Płatność ratalna nie jest dostępna w przypadku, gdy rezerwacja obejmuje jakiekolwiek usługi podmiotów zewnętrznych (np. zakwaterowanie, wydarzenia, transfer lotniskowy, parking przy lotnisku, wynajem samochodów lub ubezpieczenie podróżne) (nie dotyczy również usługi Fast Track na lotnisku).
 • Vouchery lub karty podarunkowe Ryanair nie będą akceptowane do opłacenia raty ani należnych płatności.
 • W momencie dokonywania rezerwacji zostanie pobrana rata w wysokości 50% całkowitego kosztu rezerwacji w celu rezerwacji taryfy. Saldo można opłacić do 40 dni przed datą odlotu. Jeśli nie można równomiernie podzielić łącznej wartości rezerwacji, rata zostanie zaokrąglona do najbliższego centa.
 • Płatność za ratę nie uprawnia do podróży, dopóki nie zostanie opłacony łączna cena rezerwacji. Wypłacona rata zostanie zrekompensowana całkowitym kosztem rezerwacji .
 • Możesz uzyskać dostęp do swojej rezerwacji lub wprowadzić w niej zmiany, w tym w celu dodania usług stron trzecich po opłaceniu całego salda rezerwacji zgodnie z niniejszym regulaminem.
 • Jeśli nie uregulujesz pełnej kwoty za rezerwację na co najmniej 40 dni przed datą odlotu, Twoja rezerwacja zostanie anulowana, a wpłacona rata zostanie zwrócona do Portfela na Twoim koncie myRyanair. Możesz wykorzystać środki z Portfela, aby dokonać rezerwacji dowolnego innego lotu Ryanair w ciągu 12 miesięcy od daty wystawienia. Środków z Portfela nie można wymienić na gotówkę.
 • Jeśli Twój lot zostanie odwołany lub przesunięty na inny termin po opłaceniu raty, ale przed opłaceniem całego salda rezerwacji, możesz zdecydować się na zwrot raty na swoją kartę płatniczą w sekcji Portfel na koncie myRyanair. Jeśli chcesz zmienić lot / loty, musisz najpierw pokryć pozostałą kwotę rezerwacji.
 • Ryanair zastrzega sobie prawo do wycofania lub zmiany niniejszego regulaminu z ważnego powodu, w tym między innymi w związku ze zmianą obowiązujących przepisów prawa i/lub polityki Ryanair. Ryanair powiadomi klientów na piśmie o wszelkich zmianach.
 • Kupony podróżne są wydawane przez Groupę Ryanair, Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Irlandia (zwanej dalej „Ryanair”).
 • Niniejsze warunki użytkowania dotyczą korzystania z kuponów podróżnych Ryanair. Obowiązują ogólne warunki przewozu Ryanair.
 • Kupony podróżne są ważne przez 12 miesięcy od daty wystawienia i mogą zostać przedłużone tylko jeden raz. Okres ważności można sprawdzić w ostatniej wiadomości e-mail od nas zawierającej kupon.
 • Kupony podróżne można wymienić na gotówkę w dowolnym momencie. Niewykorzystane bony podróżne zostaną automatycznie zwrócone w gotówce na koniec okresu ich ważności.
 • Kupony podróżne można wykorzystać tylko w walucie ich emisji.
 • Kupony podróżne mogą być wykorzystane wyłącznie przez odbiorcę kuponu.
 • Jeśli łączna cena lotu przekracza wartość Vouchera podróżnego użytego do opłacenia rezerwacji, różnicę w cenie można zapłacić kartą kredytową / debetową lub PayPal.
 • Jeśli nie wykorzystasz całego salda kuponu jednocześnie, możesz użyć kodu kuponu do przyszłych transakcji.
 • Kupony podróżne można wykorzystać jako opłatę za przelot, miejsca siedzące, torby priorytetowe, bagaż rejestrowany, szybka ścieżka, sprzęt dziecięcy, sprzęt muzyczny, sprzęt sportowy, ubezpieczenie podróżne i związane podatki, opłaty i prowizje (ale nie za wynajem samochodu, transfery lub rezerwacje hotelowe).
 • Zmiana nazwiska pasażera jest niedozwolona, ​​jeśli rezerwacja została opłacona z użyciem kuponu podróżnego.
 • Kuponów podróżnych nie można przekazywać osobom trzecim.
 • Kuponów podróżnych na niesubsydiowane bilety lotnicze nie można wykorzystywać na hiszpańskie subsydiowane bilety lotnicze.
 • Ryanair zastrzega sobie prawo do wycofania lub zmiany niniejszych warunków użytkowania według własnego uznania. Ryanair powiadomi klientów o wszelkich zmianach na piśmie.

Wydawane od 22 stycznia 2021

 • Kupony za odwołane loty są wystawiane przez firmę Ryanair Group, Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Irlandia (zwaną dalej „Ryanair”).
 • Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do korzystania z kuponów za odwołane loty Ryanair. Obowiązują Ogólne warunki przewozu Ryanair.
 • Kupony za odwołane loty stanowią pełne i ostateczne rozliczenie wniosku o zwrot kosztów zgodnie z Rozporządzeniem UE 261/2004.
 • Kupony za odwołane loty są ważne przez 12 miesięcy od daty wystawienia – w tym czasie mogą zostać zrealizowane na naszej stronie.
 • Kupony za odwołane loty można zrealizować wyłącznie w walucie, w której zostały wydane.
 • Kupony za odwołane loty mogą zostać wykorzystane przez beneficjenta kuponu.
 • Jeśli całkowita cena za lot przekracza wartość kuponu(-ów) za odwołane loty użytego(-ych) do opłacenia rezerwacji, różnicę w sumie można uregulować kartą kredytową/debetową lub za pośrednictwem serwisu PayPal.
 • Jeśli nie wykorzystasz całego salda swojego kuponu za jednym razem, możesz użyć kodu kuponu przy kolejnych transakcjach.
 • Kupony za odwołane loty można wykorzystać do zapłaty za loty, miejsca, pierwszeństwo wejścia, bagaż rejestrowany, fast track, przedmioty dla niemowląt, sprzęt muzyczny, sprzęt sportowy, ubezpieczenie podróżne oraz powiązane podatki, opłaty i obciążenia (lecz nie za wynajem samochodu, transfery i rezerwacje hotelowe).
 • Nie dopuszcza się zmian w imionach i nazwiskach pasażerów, jeśli rezerwacja została opłacona przy pomocy kuponu za odwołany lot.
 • Kuponów za odwołane loty na niesubsydiowane bilety lotnicze nie można wykorzystywać na hiszpańskie subsydiowane bilety lotnicze.
 • Ryanair zastrzega sobie prawo do wycofania lub zmodyfikowania niniejszych Warunków korzystania według własnego uznania. Ryanair powiadomi klientów na piśmie o wszelkich zmianach.
 • Kupony należy wykorzystać za pośrednictwem konta MyRyanair użytego do dokonania pierwotnej rezerwacji.
 • Program partnerski Erasmus jest oferowany przez Ryanair Group, Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Irlandia (zwaną dalej „Ryanair”);
 • Oferta dotyczy podróży między 1 września a 15 czerwca. Bilety należy zarezerwować co najmniej 28 dni przed datą podróży;
 • 10% zniżki na 4 pojedyncze międzynarodowe loty rocznie (lub 2 loty w obie strony);
 • Oferta obejmuje bezpłatny bagaż rejestrowany do 20 kg na każdy lot;
 • Studenci muszą posiadać ważną kartę ESNcard, aby skorzystać z rabatu;  
 • Studenci mogą nie zostać wpuszczeni na pokład, jeśli nie okażą karty ESNcard użytej do dokonania rezerwacji;
 • Studenci wyrażają zgodę na przekazanie swoich danych osobowych przez Ryanair do ESNcard w celu weryfikacji;
 • Zastosowanie opłaty i GTCC Ryanair.

Oferta partnerska Erasmus nie dotyczy:

 • Lotów od 16 czerwca do 31 sierpnia włącznie;
 • Lotów krajowych;
 • Taryfy Regular, Plus i Flexi Plus;
 • Lotów zewnętrznych dostawców;
 • Oferta Erasmus nie jest dostępna w przypadku rezerwacji dokonywanych w aplikacjach mobilnych (iOS, Android);
 • Opłat wymienionych w GTCC Ryanair lub innych usługach dodatkowych Ryanair.
 • Karty podarunkowe są wystawiane przez firmę Ryanair Group, Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Irlandia (zwaną dalej „Ryanair”).
 • Karty podarunkowe nie podlegają zwrotowi i nie można ich wymienić na gotówkę. Karty podarunkowe można wykorzystać na stronie Ryanair.com lub za pośrednictwem aplikacji.
 • Karty podarunkowe mogą być wystawiane w formie cyfrowej lub fizycznej.
 • Karty podarunkowe są ważne przez 1 rok od daty wystawienia. Kod karty jest ważny do momentu zrealizowania go w całości przed upływem daty wygaśnięcia.
 • Jeśli całe saldo karty podarunkowej nie zostanie wykorzystane za jednym razem, można użyć kodu karty podarunkowej przy kolejnych transakcjach przed datą wygaśnięcia.
 • Opłata manipulacyjna za każdą cyfrową kartę podarunkową wynosi 2 EUR/GBP (lub równowartość w lokalnej walucie). 

 • Opłata manipulacyjna i opłata za dostawę za każdą fizyczną kartę podarunkową wynosi 5 EUR/GBP (lub równowartość w lokalnej walucie). Ta opłata nie obowiązuje w przypadku zakupów o wartości co najmniej 100 EUR/GBP (lub równowartość w lokalnej walucie).

 • Karty podarunkowe są wydawane w nominałach wybranych podczas zakupu. Dostępne są nominały od 25 GBP/EUR do 1000 GBP/EUR (lub równowartość w lokalnej walucie). Maksymalna wartość karty to 1000 GBP/EUR lub kwota równoważna w walucie lokalnej.
 • Karty podarunkowe można realizować wyłącznie w walucie, w której zostały wydane.
 • Podane imię i nazwisko odbiorcy karty podarunkowej musi być identyczne z imieniem i nazwiskiem widniejącym w paszporcie, prawie jazdy lub innym dokumencie tożsamości odbiorcy. Jeśli imiona i nazwiska nie będą się zgadzać, nie będzie można zrealizować karty podarunkowej. Chociaż niedozwolone jest wprowadzanie zmian imienia i nazwiska w rezerwacjach dokonanych przy użyciu kart upominkowych, poprawimy drobne błędy w pisowni, o ile mamy podstawy by uznać, że poprawiasz błąd i nie próbujesz zmienić imienia i nazwiska odbiorcy na inną osobę.
 • Odbiorcą karty podarunkowej może być osoba w wieku co najmniej 2 lat. Jednakże odbiorcy, którzy realizują kartę podarunkową i mają poniżej 16 lat, muszą zawsze podróżować w towarzystwie osoby dorosłej, zgodnie z Ogólnymi warunkami przewozu linii lotniczych Ryanair.
 • W ramach jednej rezerwacji można wykorzystać maksymalnie 4 karty podarunkowe. Jeśli całkowita cena za rezerwację przekracza wartość kart podarunkowych użytych do opłacenia rezerwacji, różnicę w cenie można uregulować innymi dostępnymi metodami płatności.
 • Karty podarunkowe można wykorzystać, aby zapłacić za loty, rezerwację miejsc, pierwszeństwo wejścia na pokład, bagaż rejestrowany, Fast Track, akcesoria dla niemowląt, sprzęt muzyczny, sprzęt sportowy, ubezpieczenie podróżne oraz powiązane podatki, opłaty i obciążenia, przy czym taka płatność może nastąpić wyłącznie w momencie robienia rezerwacji. Opłaty za wynajem samochodu, transfery i rezerwacje hotelowe nie mogą być pokryte za pomocą kart podarunkowych.
 • W ramach jednej transakcji można zakupić do 10 kart podarunkowych. Uwaga: w przypadku zakupu kilku kart podarunkowych wszystkie karty muszą mieć ten sam motyw, wiadomość i nadawcę. Imiona i nazwiska odbiorców oraz adresy e-mail lub adresy pocztowe będą jedynymi danymi, które mogą się różnić. 
 • Dysponujemy ograniczoną liczbą fizycznych kart podarunkowych z motywem gwiazdkowym na okres świąteczny (1 listopada 2023 r. – 5 stycznia 2024 r.). Uwaga: w przypadku zamówienia fizycznej karty podarunkowej z motywem świątecznym po ich wyprzedaniu zamiast niej otrzymasz fizyczną kartę podarunkową z motywem standardowym.
 • Karty cyfrowe będą wysyłane co godzinę. W okresach dużego zainteresowania mogą wystąpić pewne opóźnienia.
 • Jeśli upłynął szacowany czas dostawy fizycznej karty podarunkowej (poczta e-mail i poczta tradycyjna), a klient nie otrzymał karty podarunkowej, będzie uprawniony do otrzymania nowej karty podarunkowej, jeśli karta nie została wykorzystana. Należy skontaktować się z działem obsługi klienta.
 • Fizyczne karty podarunkowe mogą zostać wysłane tylko w niektórych krajach europejskich. Aby znaleźć pełną listę krajów, do których wysyłamy przesyłki oraz sprawdzić szacowany czas dostawy, kliknij tutaj.
 • Fizyczne karty podarunkowe są obecnie dostępne wyłącznie w języku angielskim i włoskim. Domyślną wersją językową karty podarunkowej jest wersja angielska, ale do dostosowania wiadomości na karcie możesz użyć dowolnego języka.
Informacje o rezerwacjach grupowych
Min. grupa 15 (do 189/197 pasażerów – liczba pasażerów zależy od samolotu, w którym podróżujesz)
Wycena Wycena ważna przez 5 dni, w zależności od taryfy, miejsca i dostępności lotu
Płatność 100% w momencie rezerwacji
Imiona i nazwiska Imiona i nazwiska 50% osób podróżujących należy wprowadzić po dokonaniu rezerwacji a przed datą wylotu.
  Saldo należy uregulować 14 dni przed datą odlotu
  Po przesłaniu danych lub 14 dni przed odlotem zmiana nazwiska osoby kosztuje 50 EUR/GBP na osobę na lot
Opcjonalne dodatki Obowiązują normalne zasady
Zmiany daty/trasy Obowiązują normalne zasady
  Rezerwacji dokonanych za pośrednictwem działu ds. podróży grupowych nie można odsprzedawać przez Internet.
 • Kupony ugodowe są wystawiane przez firmę Ryanair DAC, Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Irlandia (zwaną dalej „Ryanair”).
 • Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do korzystania z kuponów ugodowych. Obowiązują Ogólne warunki przewozu Ryanair.
 • Kupony ugodowe są ważne przez 4 lata od daty wystawienia i można je wykorzystać w tym czasie na zakup lotów Ryanair lub spieniężyć po upływie 12 miesięcy od daty wystawienia (patrz poniżej). 
 • Kupony ugodowe są wydawane w celu pełnego i ostatecznego zaspokojenia wszelkich roszczeń na mocy art. 7 rozporządzenia UE 261/2004, jakie pasażerowie mogą mieć wobec Ryanair w związku z pierwotną rezerwacją.  Przystępując do programu ugodowego, wszyscy zainteresowani pasażerowie zrzekają się wszelkich praw do odszkodowania wobec Ryanair na mocy rozporządzenia UE 261/2004 lub jakiegokolwiek przepisu krajowego w odniesieniu do lotów odwołanych lub opóźnionych w dniach 25 lipca, 26 lipca, 10 sierpnia i 28 września 2018 r. oraz zobowiązują się do wycofania wszelkich toczących się postępowań w tym zakresie, jeśli takie istnieją.
 • Kuponów ugodowych nie można spieniężyć przed upływem 12 miesięcy od daty wystawienia. Po upływie 12 miesięcy kupony ugodowe można spieniężyć tutaj.
 • Kupony ugodowe można zrealizować wyłącznie w walucie, w której zostały wydane.
 • Kupony ugodowe można przenosić (w całości lub w części) wyłącznie między pasażerami objętymi pierwotną rezerwacją.
 • Jeśli całkowita cena za lot przekracza wartość kuponów ugodowych użytych do opłacenia rezerwacji, różnicę w sumie można uregulować kartą kredytową/debetową lub za pośrednictwem serwisu PayPal.
 • Jeśli nie wykorzystasz całego salda swojego kuponu za jednym razem, możesz wykorzystać jego pozostałą część przy kolejnych transakcjach.
 • Kupony ugodowe można wykorzystać do zapłaty za loty, miejsca, pierwszeństwo wejścia, bagaż rejestrowany, fast track, przedmioty dla niemowląt, sprzęt muzyczny, sprzęt sportowy, ubezpieczenie podróżne oraz powiązane podatki, opłaty i obciążenia (lecz nie za wynajem samochodu, transfery i rezerwacje hotelowe).
 • Po opłaceniu rezerwacji za pomocą kuponu ugodowego nie można jej już przenieść (nie ma możliwości zmiany nazwiska pasażera).