Nowe warunki

Nowe warunki

Ryanair jest stroną zawierającą umowę i Ogólne warunki przewozu Ryanair mają zastosowanie do wszystkich lotów obsługiwanych za pomocą kodu linii lotniczych Ryanair („FR”).

Ryanair UK jest stroną zawierającą umowę i Ogólne warunki przewozu Ryanair UK mają zastosowanie do wszystkich lotów obsługiwanych za pomocą kodu linii lotniczych Ryanair UK („RK”).

Ryanair Sun (Buzz) jest stroną zawierającą umowę i Ogólne warunki przewozu Ryanair Sun (Buzz) mają zastosowanie do wszelkich lotów obsługiwanych za pomocą kodu linii lotniczych Ryanair Sun (Buzz) („RR”).

Malta Air jest stroną zawierającą umowę i Ogólne warunki przewozu Malta Air mają zastosowanie do wszystkich lotów obsługiwanych za pomocą kodu linii lotniczych Malta Air („AL”).

 • Portfel Ryanair jest zarządzany przez firmę Ryanair Group, Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Irlandia (zwaną dalej „Ryanair”).
 • Niniejsze Warunki użytkowania dotyczą użycia usługi Portfel Ryanair. Zastosowanie znajdują również Ogólne warunki przewozu Ryanair.
 • Portfel Ryanair jest dostępny po zalogowaniu do konta myRyanair.
 • Zwroty pieniędzy za zakłócenia lotu zostaną wpłacone na Portfel Ryanair powiązany z kontem myRyanair z którego dokonano rezerwacji, której dotyczy zwrot pieniędzy.
 • Możesz wypłacić pieniądze z Portfela Ryanair przypisanego do konta myRyanair użytego do dokonania rezerwacji lub wykorzystać saldo Portfela Ryanair do rezerwacji nowego lotu na stronie internetowej Ryanair lub w aplikacji za pośrednictwem konta myRyanair. Po 3 latach nie będziesz już mógł wykorzystać tych środków do dokonania nowych rezerwacji. Nadal jednak będziesz mógł wypłacić zgromadzone środki. Poinformujemy Cię o tym z 14-dniowym wyprzedzeniem poprzez wiadomość email.
 • W razie niewykorzystania pełnej wartości zwrotu za jednym razem pozostałe saldo Portfela Ryanair możesz wykorzystać przy przyszłych transakcjach lub je wypłacić.
 • Środki z Portfela Ryanair zostaną wypłacone zgodnie z metodą płatności użytą do dokonania rezerwacji w ciągu 5 dni roboczych od złożenia dyspozycji.
 • Wypłaty mogą być dokonywane wyłącznie przez zarejestrowanego posiadacza usługi Portfel Ryanair.
 • Saldo Portfela Ryanair można wykorzystać na stronie Ryanair lub w aplikacji do zapłaty za loty, rezerwację miejsc, pierwszeństwo wejścia na pokład, bagaż rejestrowany, fast track, akcesoria dla niemowląt, sprzęt muzyczny, sprzęt sportowy, ubezpieczenie podróżne oraz powiązane podatki, opłaty i obciążenia (ale nie za wynajem samochodu, transfery i rezerwacje hotelowe). Wybierz „Portfel” jako preferowaną metodę płatności.
 • Jeśli całkowita cena za lot przekracza wartość salda Portfela Ryanair, różnicę można uregulować kartą kredytową/debetową lub za pośrednictwem serwisu PayPal.
 • Saldo usługi Portfel Ryanair może zostać wypłacone tylko w walucie, w której zostało wydane.
 • Zwrotu pieniędzy za niesubsydiowane bilety lotnicze zdeponowanego w Portfelu Ryanair nie można użyć do zakupu hiszpańskich subsydiowanych biletów lotniczych.
 • Płatność ratalna jest zarządzana przez firmę Ryanair Group, Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Irlandia (zwaną dalej „Ryanair”).
 • Niniejszy regulamin ma zastosowanie do płatności ratalnej. Obowiązują również Ogólne warunki przewozu Ryanair.
 • Płatność ratalna jest dostępna dla osób, które wybrały taryfę Family Plus (zwanych dalej „rezerwacją”) co najmniej 45 dni przed datą odlotu.
 • Płatność ratalna nie jest dostępna w przypadku, gdy rezerwacja obejmuje jakiekolwiek usługi podmiotów zewnętrznych (np. zakwaterowanie, wydarzenia, transfer lotniskowy, parking przy lotnisku, wynajem samochodów lub ubezpieczenie podróżne) (nie dotyczy również usługi Fast Track na lotnisku).
 • Vouchery lub karty podarunkowe Ryanair nie będą akceptowane do opłacenia raty ani należnych płatności.
 • W momencie dokonywania rezerwacji zostanie pobrana rata w wysokości 50% całkowitego kosztu rezerwacji w celu rezerwacji taryfy. Saldo można opłacić do 40 dni przed datą odlotu. Jeśli nie można równomiernie podzielić łącznej wartości rezerwacji, rata zostanie zaokrąglona do najbliższego centa.
 • Płatność za ratę nie uprawnia do podróży, dopóki nie zostanie opłacony łączna cena rezerwacji. Wypłacona rata zostanie zrekompensowana całkowitym kosztem rezerwacji .
 • Możesz uzyskać dostęp do swojej rezerwacji lub wprowadzić w niej zmiany, w tym w celu dodania usług stron trzecich po opłaceniu całego salda rezerwacji zgodnie z niniejszym regulaminem.
 • Jeśli nie uregulujesz pełnej kwoty za rezerwację na co najmniej 40 dni przed datą odlotu, Twoja rezerwacja zostanie anulowana, a wpłacona rata zostanie zwrócona do Portfela na Twoim koncie myRyanair. Możesz wykorzystać środki z Portfela, aby dokonać rezerwacji dowolnego innego lotu Ryanair w ciągu 36 miesięcy od daty wystawienia. Środków z Portfela nie można wymienić na gotówkę.
 • Jeśli Twój lot zostanie odwołany lub przesunięty na inny termin po opłaceniu raty, ale przed opłaceniem całego salda rezerwacji, możesz zdecydować się na zwrot raty na swoją kartę płatniczą w sekcji Portfel na koncie myRyanair. Jeśli chcesz zmienić lot / loty, musisz najpierw pokryć pozostałą kwotę rezerwacji.
 • Ryanair zastrzega sobie prawo do wycofania lub zmiany niniejszego regulaminu z ważnego powodu, w tym między innymi w związku ze zmianą obowiązujących przepisów prawa i/lub polityki Ryanair. Ryanair powiadomi klientów na piśmie o wszelkich zmianach.
 • Kupony podróżne są wydawane przez Groupę Ryanair, Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Irlandia (zwanej dalej „Ryanair”).
 • Niniejsze warunki użytkowania dotyczą korzystania z kuponów podróżnych Ryanair. Obowiązują ogólne warunki przewozu Ryanair.
 • Kupony podróżne są ważne przez 12 miesięcy od daty wystawienia i mogą zostać przedłużone tylko jeden raz. Okres ważności można sprawdzić w ostatniej wiadomości e-mail od nas zawierającej kupon.
 • Kupony podróżne można wymienić na gotówkę w dowolnym momencie. Niewykorzystane bony podróżne zostaną automatycznie zwrócone w gotówce na koniec okresu ich ważności.
 • Kupony podróżne można wykorzystać tylko w walucie ich emisji.
 • Kupony podróżne mogą być wykorzystane wyłącznie przez odbiorcę kuponu.
 • Jeśli łączna cena lotu przekracza wartość Vouchera podróżnego użytego do opłacenia rezerwacji, różnicę w cenie można zapłacić kartą kredytową / debetową lub PayPal.
 • Jeśli nie wykorzystasz całego salda kuponu jednocześnie, możesz użyć kodu kuponu do przyszłych transakcji.
 • Kupony podróżne można wykorzystać jako opłatę za przelot, miejsca siedzące, torby priorytetowe, bagaż rejestrowany, szybka ścieżka, sprzęt dziecięcy, sprzęt muzyczny, sprzęt sportowy, ubezpieczenie podróżne i związane podatki, opłaty i prowizje (ale nie za wynajem samochodu, transfery lub rezerwacje hotelowe).
 • Zmiana nazwiska pasażera jest niedozwolona, ​​jeśli rezerwacja została opłacona z użyciem kuponu podróżnego.
 • Kuponów podróżnych nie można przekazywać osobom trzecim.
 • Kuponów podróżnych na niesubsydiowane bilety lotnicze nie można wykorzystywać na hiszpańskie subsydiowane bilety lotnicze.
 • Ryanair zastrzega sobie prawo do wycofania lub zmiany niniejszych warunków użytkowania według własnego uznania. Ryanair powiadomi klientów o wszelkich zmianach na piśmie.

Wydawane od 22 stycznia 2021

 • Kupony za odwołane loty są wystawiane przez firmę Ryanair Group, Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Irlandia (zwaną dalej „Ryanair”).
 • Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do korzystania z kuponów za odwołane loty Ryanair. Obowiązują Ogólne warunki przewozu Ryanair.
 • Kupony za odwołane loty stanowią pełne i ostateczne rozliczenie wniosku o zwrot kosztów zgodnie z Rozporządzeniem UE 261/2004.
 • Kupony za odwołane loty są ważne przez 12 miesięcy od daty wystawienia – w tym czasie mogą zostać zrealizowane na naszej stronie.
 • Kupony za odwołane loty można zrealizować wyłącznie w walucie, w której zostały wydane.
 • Kupony za odwołane loty mogą zostać wykorzystane przez beneficjenta kuponu.
 • Jeśli całkowita cena za lot przekracza wartość kuponu(-ów) za odwołane loty użytego(-ych) do opłacenia rezerwacji, różnicę w sumie można uregulować kartą kredytową/debetową lub za pośrednictwem serwisu PayPal.
 • Jeśli nie wykorzystasz całego salda swojego kuponu za jednym razem, możesz użyć kodu kuponu przy kolejnych transakcjach.
 • Kupony za odwołane loty można wykorzystać do zapłaty za loty, miejsca, pierwszeństwo wejścia, bagaż rejestrowany, fast track, przedmioty dla niemowląt, sprzęt muzyczny, sprzęt sportowy, ubezpieczenie podróżne oraz powiązane podatki, opłaty i obciążenia (lecz nie za wynajem samochodu, transfery i rezerwacje hotelowe).
 • Nie dopuszcza się zmian w imionach i nazwiskach pasażerów, jeśli rezerwacja została opłacona przy pomocy kuponu za odwołany lot.
 • Kuponów za odwołane loty na niesubsydiowane bilety lotnicze nie można wykorzystywać na hiszpańskie subsydiowane bilety lotnicze.
 • Ryanair zastrzega sobie prawo do wycofania lub zmodyfikowania niniejszych Warunków korzystania według własnego uznania. Ryanair powiadomi klientów na piśmie o wszelkich zmianach.
 • Kupony należy wykorzystać za pośrednictwem konta MyRyanair użytego do dokonania pierwotnej rezerwacji.
 • Program partnerski Erasmus jest oferowany przez Ryanair Group, Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Irlandia (zwaną dalej „Ryanair”);
 • Oferta dotyczy podróży między 1 września a 15 czerwca. Bilety należy zarezerwować co najmniej 28 dni przed datą podróży;
 • 10% zniżki na 4 pojedyncze międzynarodowe loty rocznie (lub 2 loty w obie strony);
 • Oferta obejmuje bezpłatny bagaż rejestrowany do 20 kg na każdy lot;
 • Studenci muszą posiadać ważną kartę ESNcard, aby skorzystać z rabatu;  
 • Studenci mogą nie zostać wpuszczeni na pokład, jeśli nie okażą karty ESNcard użytej do dokonania rezerwacji;
 • Studenci wyrażają zgodę na przekazanie swoich danych osobowych przez Ryanair do ESNcard w celu weryfikacji;
 • Zastosowanie opłaty i GTCC Ryanair.

Oferta partnerska Erasmus nie dotyczy:

 • Lotów od 16 czerwca do 31 sierpnia włącznie;
 • Lotów krajowych;
 • Taryfy Regular, Plus i Flexi Plus;
 • Lotów zewnętrznych dostawców;
 • Oferta Erasmus nie jest dostępna w przypadku rezerwacji dokonywanych w aplikacjach mobilnych (iOS, Android);
 • Opłat wymienionych w GTCC Ryanair lub innych usługach dodatkowych Ryanair.