Suņi pavadoņi un suņi asistenti

 • Lidojumi uz Maroku un no Marokas.
 • Lidojumi uz Izraēlu un no Izraēlas.
 • Visi Ryanair lidojumi ES/EEZ robežās.
 • Visi Ryanair iekšzemes lidojumi.

Ierodoties Apvienotajā Karalistē vai Īrijas Republikā, pasažierim, kurš ceļo ar suni pavadoni/suni asistentu, ir jābūt derīgai ES mājdzīvnieka pasei vai trešās valsts oficiālam veterinārajam sertifikātam (kā arī nepieciešamajiem medicīniskajiem dokumentiem).

Lai ierastos ES/EEZ valstīs, papildus ES mājdzīvnieka pasei vai veterinārajam sertifikātam ir nepieciešami dokumenti, kas apliecina, ka suns pavadonis/suns asistents ir piesaistīts kādai no turpmāk norādītajām organizācijām Apvienotajā Karalistē vai Īrijas Republikā.

 • Starptautiskā suņu pavadoņu federācija.
 • Apvienotās Karalistes Suņu pavadoņu organizācija.
 • Starptautiskā Suņu pavadoņu organizācija (Assistance Dogs International, ADI).

Pasažieriem, kuri ceļo ar suni pavadoni/suni asistentu, visos ES/EEZ lidojumos ir jābūt līdzi derīgai mājdzīvnieka pasei vai trešās valsts oficiālam veterinārajam sertifikātam (kā arī nepieciešamajiem medicīniskajiem dokumentiem).
Lai ierastos ES/EEZ valstīs, papildus es mājdzīvnieka pasei vai veterinārajam sertifikātam ir nepieciešami dokumenti, kas apliecina, ka suns pavadonis/suns asistents ir piesaistīts kādai no turpmāk norādītajām organizācijām.

 • Starptautiskā suņu pavadoņu federācija.
 • Starptautiskā Suņu pavadoņu organizācija (Assistance Dogs International, ADI).

Suņiem ir nepieciešama mājdzīvnieka pase, bet valstīs, kurās tādas netiek izdotas, ir nepieciešams oficiāls veterinārais sertifikāts.

Pasažieris ir atbildīgs par to, lai uzrādītā mājdzīvnieka pase būtu derīga un būtu izpildītas vakcinācijas un dzīvnieka kopšanas prasības, kas noteiktas galamērķa valstī. Mēs neuzņemamies atbildību par suņiem pavadoņiem/suņiem asistentiem, kuru dokumenti nav pareizi noformēti. Ja īsti nezināt, vai jūsu suns drīkst ceļot, iesakām pirms ceļojuma sazināties ar galamērķa lidostu, lai noskaidrotu, kādai informācijai ir jābūt norādītai mājdzīvnieka pasē.

Suņu pavadoņu un suņu asistentu īpašniekiem valstīs, kurās netiek izdotas mājdzīvnieku pases, ir jāsaņem oficiāls veterinārais sertifikāts, lai apliecinātu suņa atbilstību mājdzīvnieku pārvietošanas shēmas noteikumiem.

 • Lai suns pavadonis/suns asistents tiktu uzņemts Ryanair lidojumā, tam ir jābūt apmācītam veikt uzdevumus personas ar fizisku, sensoro vai garīgu invaliditāti labā un sertificētam organizācijā, kas ir pilntiesīga dalībniece kādā pasaules suņu asistentu organizāciju akreditēšanas iestādē (Starptautiskā suņu asistentu organizācija, Apvienotās Karalistes Suņu asistentu organizācija vai Starptautiskā suņu pavadoņu federācija (International Guide Dog Federation, IGDF).
 • Suņiem, kuri sniedz emocionālu atbalstu vai tiek izmantoti terapijā un kurus iepriekš minētās organizācijas nav atzinušas par suņiem pavadoņiem, nav atļauts ceļot Ryanair lidojumos. 
 •  Sunim pavadonim/sunim asistentam visa ceļojuma laikā ir jābūt uzvilktai standarta identificējošai vestei vai drošības jostu sistēmai.
 •  Suņi pavadoņi/suņi asistenti tiek pārvadāti lidmašīnas salonā, un tiem ir jāsēž uz grīdas pie pasažiera kājām. Vienā lidojumā ir atļauts pārvadāt ne vairāk kā četrus suņus pavadoņus/suņus asistentus. Gan suns, gan tam nepieciešamie trauki un barība tiek pārvadāti bez maksas.
 • Pasažierim, kuri vēlas ceļot ar suni pavadoni/suni asistentu salonā, ir iepriekš mūs par to jāinformē: vēlams sniegt informāciju rezervācijas noformēšanas dienā. To var veikt tiešsaistē vai ar Ryanair īpašās palīdzības komandas starpniecību.
 • Piemērotai drošības jostu sistēmai (kas jānodrošina īpašniekam) jābūt piestiprinātai pie īpašnieka drošības jostas vai drošības jostas sprādzes, kā arī tā ir jāizmanto, lai pietiekami stingri noturētu suni pacelšanās, nolaišanās un gaisa turbulences laikā. Var būt pieejamas arī citas ierīces ar alternatīviem stiprinājuma punktiem, kas nodrošina pietiekamu suņa noturēšanu. Ir atļauts jebkāds risinājums, kas pietiekami stingri notur suni pavadoni.

Ņemiet vērā! Ja iepriekš neinformēsiet mūs par pakalpojuma nepieciešamību, pakalpojums var nebūt pieejams, kad ieradīsities lidostā, un šādā gadījumā jūs nevarēsiet ceļot rezervētajā lidojumā.
Arī tad, ja esat neredzīgs/vājredzīgs, bet nekāda lidostas darbinieku palīdzība jums nav nepieciešama, jums par to ir mums jāpaziņo pirms lidojuma, vēlams sniegt informāciju rezervācijas noformēšanas dienā.
Šādi jārīkojas tāpēc, lai apkalpe salonā varētu sniegt piemērotas drošības instrukcijas.