Īpašas vadlīnijas par suņa pavadoņa/suņa asistenta ievešanu Apvienotajā Karalistē un Īrijas Republikā

Ierodoties Apvienotajā Karalistē vai Īrijas Republikā, pasažierim, kurš ceļo ar suni pavadoni/suni asistentu, ir jābūt derīgai ES mājdzīvnieka pasei vai trešās valsts oficiālam veterinārajam sertifikātam (kā arī nepieciešamajiem medicīniskajiem dokumentiem).

Lai ierastos ES/EEZ valstīs, papildus ES mājdzīvnieka pasei vai veterinārajam sertifikātam ir nepieciešami dokumenti, kas apliecina, ka suns pavadonis/suns asistents ir piesaistīts kādai no turpmāk norādītajām organizācijām Apvienotajā Karalistē vai Īrijas Republikā.

  • Starptautiskā suņu pavadoņu federācija.
  • Apvienotās Karalistes Suņu pavadoņu organizācija.
  • Starptautiskā Suņu pavadoņu organizācija (Assistance Dogs International, ADI).