Mājdzīvnieku pase/veterinārais veselības sertifikāts

Suņiem ir nepieciešama mājdzīvnieka pase, bet valstīs, kurās tādas netiek izdotas, ir nepieciešams oficiāls veterinārais sertifikāts.

Pasažieris ir atbildīgs par to, lai uzrādītā mājdzīvnieka pase būtu derīga un būtu izpildītas vakcinācijas un dzīvnieka kopšanas prasības, kas noteiktas galamērķa valstī. Mēs neuzņemamies atbildību par suņiem pavadoņiem/suņiem asistentiem, kuru dokumenti nav pareizi noformēti. Ja īsti nezināt, vai jūsu suns drīkst ceļot, iesakām pirms ceļojuma sazināties ar galamērķa lidostu, lai noskaidrotu, kādai informācijai ir jābūt norādītai mājdzīvnieka pasē.

Suņu pavadoņu un suņu asistentu īpašniekiem valstīs, kurās netiek izdotas mājdzīvnieku pases, ir jāsaņem oficiāls veterinārais sertifikāts, lai apliecinātu suņa atbilstību mājdzīvnieku pārvietošanas shēmas noteikumiem.