Īpašas vadlīnijas par ceļošanu ar suņiem pavadoņiem/suņiem asistentiem ES/EEZ lidojumos

Pasažieriem, kuri ceļo ar suni pavadoni/suni asistentu, visos ES/EEZ lidojumos ir jābūt līdzi derīgai mājdzīvnieka pasei vai trešās valsts oficiālam veterinārajam sertifikātam (kā arī nepieciešamajiem medicīniskajiem dokumentiem).
Lai ierastos ES/EEZ valstīs, papildus es mājdzīvnieka pasei vai veterinārajam sertifikātam ir nepieciešami dokumenti, kas apliecina, ka suns pavadonis/suns asistents ir piesaistīts kādai no turpmāk norādītajām organizācijām.

  • Starptautiskā suņu pavadoņu federācija.
  • Starptautiskā Suņu pavadoņu organizācija (Assistance Dogs International, ADI).