Odpovědi na časté dotazy – nahrání víza

Všichni občané zemí mimo EU/EHP s omezenou palubní letenkou budou mít možnost nahrát své vízové doklady do aplikace myRyanair. Nahrání vízových dokladů je dobrovolné a všichni cestující jsou stále před odletem povinni podstoupit na letišti kontrolu víza.

Tato možnost zajišťuje vedení záznamů o požadovaných vízových dokladech, což je nezbytné pro potenciální problémy vyplývající z imigrační nebo hraniční kontroly v destinaci. Tím se prokáže, že byly v místě odletu předloženy odpovídající doklady, čímž se předejte pokutám a postihům spojeným s přepravou cestujícího bez potřebných dokladů a zamezí se trestnímu vymáhání v případě, že při příletu nebudou předloženy správné doklady.

Je odpovědností každého cestujícího se ujistit, že má řádné vízové doklady, které pro cestu do destinace potřebuje. V případě nepředložení platných vízových dokladů po příletu do destinace by letecká linka i cestující mohli čelit právním nárokům nebo trestnímu vymáhání ze strany imigračních, hraničních a místních orgánů pro vymáhání zákona. Nahráním vízových dokladů do aplikace Ryanair zajistíte, že bude proveden záznam o nezbytných vízových dokladech, které jste předložili při nástupu na palubu. Pokud by před předložením dokladů imigračnímu úřadu v zemi vaší destinace došlo k nepředvídané události, nahrané vízové doklady mohou sloužit jako záznam o tom, že cestující měl v době odletu požadované doklady u sebe.

Pokud se rozhodnete nahrát své vízové doklady, budete muset provést následující kroky: 

  • Přihlásit se nebo se zaregistrovat k účtu myRyanair.
  • Odbavit se na váš nadcházející let.
  • Pokud do své destinace potřebujete vízum, budete mít možnost nahrát (a) stránku s fotografií z cestovního pasu a (b) váš vízový doklad.
  • Zvolte možnost „Přidat vízový doklad“ a vyfoťte vízum v aplikaci nebo nahrajte fotografii.
  • Potvrďte správnost nahrávané fotografie.

Ihned obdržíte potvrzení, že byl váš vízový doklad úspěšně nahrán. Jakmile nahrajete kopii svého víza, vaše palubní letenka se aktualizuje a bude obsahovat zelenou zprávu „Vízový doklad nahrán“. Pokud své vízové doklady nenahrajete, na palubní letence se zobrazí červená zpráva „nejsou nahrány žádné vízové doklady“.

Kopie vašeho víza zůstane v aplikaci po dobu 48 hodin.

Předpisy imigračních úřadů vyžadují, aby společnost Ryanair prováděla na letišti manuální kontroly víz, než cestujícím, kteří potřebují vízum, umožní nástup na palubu svých letů. Pro ochranu bezpečnosti a zabezpečení vašich dokladů nebude mít personál letiště přímý přístup k nahrané fotografii vašeho víza.  Náš letištní personál provede manuální kontrolu vašich vízových dokladů a porovná ji s kopií víza nahraného do aplikace myRyanair. Tato kontrola bude provedena u přepážky pro odbavení, přičemž budete požádáni, abyste předložili kopii svého cestovního pasu a víza uloženého v rezervaci.

Společnost Ryanair si obvykle ponechává kopii vašeho víza po dobu 18 měsíců. Pomáhá nám to bránit se proti jakýmkoliv právním nárokům nebo vymáháním vzneseným proti společnosti Ryanair nebo vám jakožto cestujícímu v případě, že hraniční kontrole nebo imigračnímu úřadu ve vaší destinaci nelze předložit správné nebo platné vízové doklady.

 Kopii vašich dokladů si můžeme ponechat po delší dobu, abychom splnili své zákonné povinnosti nebo abychom mohli řešit stížnosti, dotazy či regulační požadavky, a pro účely auditu a příslušných vstupních požadavků.

Přístup k vízovým dokladům budou mít pouze někteří zaměstnanci, kteří mají konkrétní potřebu kontrolovat vízové doklady, včetně našeho imigračního oddělení, které má odborné znalosti ohledně vízových požadavků, našeho právního oddělení v souvislosti s případnými nároky ze strany země destinace a omezeného počtu členů našeho IT týmu, aby byla zajištěna technická efektivita procesu. 

Pozemní pracovníci mají přístup k vašim vízovým dokladům pouze v okamžiku, kdy tyto informace kontrolují v aplikaci ve vašem zařízení, když vás v rámci vízových kontrol při odbavování požádají o předložení uložených vízových dokladů.