Betalning

Vi accepterar samtliga av följande betalningsmetoder:

 • Visa;
 • MasterCard;
 • Apple Visa och Apple Mastercard;
 • Google Visa och Google Mastercard;
 • American Express;
 • PayPal;
 • Diners/Discover;
 • UATP.

Vi accepterar även följande betalkort:

 • Visa Connect;
 • Visa Electron;
 • Förbetalt MasterCard;
 • Visa Delta.

För närvarande kan Apple Visa och Apple Mastercard endast användas via vår Ryanair-app. För kunder i Tyskland kan SEPA-direktdebitering accepteras upp till 10 dagar före ditt flyg.

En kostnadsbaserad betalningsavgift (en procentandel av det totala transaktionsvärdet) kan tillämpas beroende på betalningsmetod och var de betaltjänsteleverantörer som är inblandade i transaktionen är belägna. Du kommer alltid att meddelas om denna avgift i det totala priset när du har angett ditt kortnummer på betalningssidan.

Ryanair tar online-säkerhet på största allvar. Det är därför som vi kräver att du anger kredit-/bankkortets verifieringsnummer (CVV) eller American Express-kortets identifieringsnummer (CID) innan vi kan behandla din betalning.

CVV är de tre siffrorna som finns tryckta på baksidan av kortet, i signaturpanelen. CVV/CID är en säkerhetsfunktion som ger Ryanair och din kortutfärdare möjlighet att identifiera dig som kortinnehavaren och ger dig ytterligare säkerhet mot bedrägerier.

Presentkort kan användas som betalning för flygresor, sittplatser, prioritet, incheckat bagage, plus, fast track, babyutrustning, musikutrustning, sportutrustning, reseförsäkring och förknippade skatter och avgifter (ej biluthyrning, marktransport eller hotellbokningar).

För att boka ett flyg med presentkortet, ha det 18-siffriga kupongnumret redo och ange numret vid utcheckningen till höger på sidan och klicka sedan på `Välj`.

Presentkortskoden gäller tills hela beloppet har lösts in, t.o.m. utgångsdatum.

Presentkort gäller under tolv månader efter utfärdandedatumet och kan lösas in på vår webbplats under den perioden. Vi beklagar att presentkortens giltighet inte kan förlängas och uppmuntrar mottagarna att använda sina presentkort så snart de får dem.

Om din betalning nekas kan det vara problem med ditt kort och du kan behöva ange en annan betalningsmetod. Du kommer att ha möjlighet att gå tillbaka till betalningssidan för att ange dina betalningsuppgifter en andra gång. Men om betalningen nekas igen kommer de flyg du valde automatiskt att avbokas och du måste starta bokningsprocessen igen.

Om din betalning är ”väntande” ligger den fortfarande i en kö som ska godkännas av din bank. Du kan behöva vänta upp till 24 timmar på att ditt kredit-/betalkort ska behandla betalningen. Din bokning kommer inte att bekräftas förrän vi har fått full betalning. När den har behandlats kommer du att få en bekräftelse via e-post, inklusive ditt bokningsnummer och din resplan.

Viktiga rättigheter enligt EU-direktiv 2015/2302

 • Resenärer kommer att få all nödvändig information om paketet innan paketreseavtalet ingås.
 • Det finns alltid minst en näringsidkare som är ansvarig för att alla resetjänster som ingår i avtalet ska fungera korrekt.
 • Resenärer får ett nödtelefonnummer eller information om en kontaktpunkt genom vilken de kan komma i kontakt med arrangören.
 • Resenärer kan överföra paketet till en annan person förutsatt att detta meddelas inom rimlig tid och eventuellt med pålägg av tilläggskostnader.
 • Paketets pris får endast höjas om specifika kostnader stiger (till exempel bränslepriser) och om detta uttryckligen föreskrivs i avtalet, samt under alla omständigheter senast 20 dagar innan paketets inleds. Om prisökningen överstiger 8 % av paketets pris kan resenären säga upp avtalet. Om arrangören förbehåller sig rätten till en prisökning, har resenären rätt till prisminskning om det finns en minskning av de relevanta kostnaderna.
 • Resenärer kan säga upp avtalet utan att betala någon uppsägningsavgift och erhålla full återbetalning av eventuella betalningar om någon väsentlig förändring sker i de väsentliga delarna av paketet, förutom priset. Om den näringsidkare som är ansvarig för paketet avbryter paketet innan paketet inleds, har resenärerna rätt till återbetalning och ersättning i förekommande fall.
 • Resenärer kan säga upp avtalet utan att betala någon uppsägningsavgift innan paketet inleds i fall av exceptionella omständigheter, till exempel om destinationen innebär allvarliga säkerhetsrisker som sannolikt kommer att påverka paketet.
 • Dessutom kan resenärer när som helst innan paketet inleds säga upp avtalet mot betalning av en lämplig och motiverad uppsägningsavgift.
 • Om viktiga delar av paketet inte kan tillhandahållas enligt överenskommelse efter det att paketet inletts, måste lämpliga alternativa arrangemang erbjudas resenären utan extra kostnad. Resenärer kan säga upp avtalet utan att betala någon uppsägningsavgift i de fall då tjänster inte utförs i enlighet med avtalet och detta påverkar paketets prestanda väsentligt och arrangören misslyckas med att åtgärda problemet.
 • Resenärer har också rätt till prisminskning och/eller ersättning för skador där resetjänsterna inte utförs eller utförs på ett felaktigt sätt.
 • Arrangören måste tillhandahålla assistans då resenärer befinner sig i svårigheter.
 • Om arrangören eller, i vissa medlemsstater, återförsäljaren, blir insolvent kommer betalningarna att återbetalas. Om arrangören eller, om tillämpligt, återförsäljaren blir insolvent efter att paketet har inletts och om transport ingår i paketet, ska repatriering av resenärerna säkerställas. Vi har tecknat insolvensskydd hos Arcus Solutions och försäkring hos Accelerant Insurance Europe SA. Passagerare kan kontakta Arcus Solutions (Claims, Arcus Solutions, 3 Cours Charlemagne, 69002 Lyon, Frankrike, +4420 7065 5320) eller, om tillämpligt, Irish Aviation Authority (The Times Building, 11-12 D’Olier Street, Dublin, D02 T449, Irland, +353 (0)1 603 1100, info@iaa.ie) om tjänster inte utförs i det osannolika fall att vi blir insolventa.

Direktiv (EU) 2015/2302, införlivat i nationell lagstiftning.

Insolvensförsäkring för länkade researrangemang

Vi har tecknat insolvensskydd hos Arcus Solutions och försäkring hos Accelerant Insurance Europe SA.

Passagerare kan kontakta Arcus Solutions (Claims, Arcus Solutions, 3 Cours Charlemagne, 69002 Lyon, Frankrike, +4420 7065 5320) eller, om tillämpligt, Irish Aviation Authority (The Times Building, 11-12 D’Olier Street, Dublin, D02 T449, Irland, +353 (0)1 603 1100, info@iaa.ie) om tjänster inte utförs i det osannolika fall att vi blir insolventa.

Obs! Detta insolvensskydd omfattar inte avtal med andra parter än Ryanair, som fortfarande kan utföras i den osannolika händelsen att vi hamnar på obestånd.

Direktiv (EU) 2015/2302, införlivat i nationell lagstiftning.

Allmänna transportvillkor

Klicka här till artikel 12 i våra allmänna villkor och transportvillkor för att se kopplade researrangemang och paket.