Regler och villkor

Regler och villkor

Ryanair är avtalspart och Ryanairs allmänna transportvillkor gäller för alla flygningar som utförs med Ryanairs flygbolagskod (”FR”).

Ryanair UK är avtalspart och Ryanair UK:s allmänna transportvillkor gäller för alla flygningar som utförs med Ryanair UK:s flygbolagskod (”RK”).

Ryanair Sun (Buzz) är avtalspart och Ryanair Suns (Buzz) allmänna transportvillkor gäller för alla flygningar som utförs med Ryanair Suns (Buzz) flygbolagskod (”RR”).

Malta Air är avtalsparten och Malta Airs allmänna transportvillkor gäller för alla flygningar som utförs med Malta Airs flygbolagskod (”AL”).

 • Ryanair Wallet hanteras och tillhandahålls av Ryanair Group, Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Irland (hädanefter ”Ryanair”).
 • Dessa användarvillkor gäller för användning av Ryanair Wallet. Ryanairs allmänna transportvillkor gäller också.
 • Ryanair Wallet är tillgängligt på internet via ditt myRyanair-konto.
 • Eventuell återbetalning som begärs på grund av en flygstörning kommer att sättas in på den Ryanair-plånbok som är länkad till myRyanair-kontot som användes för att göra bokningen som återbetalningen är förknippad med.
 • Du kan välja att ta ut din återbetalning från Ryanair Wallet i det myRyanair-konto som användes för bokningen eller använda Ryanair Wallet-saldot för att boka en ny flygning på Ryanairs webbplats eller app, via det myRyanair-konto som användes för att göra bokningen. Observera att efter tre år kan du inte längre använda saldot för att göra bokningar, men du kan fortfarande ta ut saldot.
 • Om du inte använder hela värdet på din återbetalning på en gång kan du använda Ryanair Wallet-saldot för framtida transaktioner eller ta ut ditt återstående saldo.
 • Uttag som begärs via Ryanair Wallet kommer att behandlas inom fem arbetsdagar, till den ursprungliga betalningsmetod som användes för att göra bokningen.
 • Uttag kan endast göras av den registrerade innehavaren av Ryanair Wallet.
 • Ryanair Wallet-saldot kan användas på Ryanairs webbsida eller på appen för att betala för flygresor, sittplatser, prioritet, incheckat bagage, Fast Track, babyutrustning, musikutrustning, sportutrustning, reseförsäkring och tillämpliga skatter och avgifter (inte för biluthyrning, marktransport eller hotellbokningar). Välj helt enkelt ”Wallet” som föredragen betalningsmetod.
 • Om transaktionens sammanlagda pris överstiger det sammanlagda värdet i Ryanair Wallet kan mellanskillnaden betalas med ett betal-/kreditkort eller PayPal.
 • Det saldo som eventuellt är tillgängligt i Ryanair Wallet kan endast tas ut i den utfärdade valutan.
 • Återbetalning som sätts in i Ryanair Wallet för icke-subventionerade flygbiljetter får inte användas för att köpa spanska subventionerade flygbiljetter.
 • Ryanair förbehåller sig rätten att efter eget rimligt gottfinnande upphäva eller ändra dessa villkor. Ryanair kommer att ge kunder skriftlig information om eventuella ändringar.
 • Rese-vouchers utfärdas av Ryanair Group, Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Irland (hädanefter ”Ryanair”).Dessa användarvillkor gäller för användning av Ryanairs rese-vouchers. Ryanairs allmänna transportvillkor gäller.
 • Resevouchers gäller under tolv månader efter utfärdandedatumet och kan förlängas en gång. Du kan kontrollera giltighetsperioden i det senaste e-postmeddelandet från oss som innehåller din personliga voucher.
 • Resevouchers kan lösas in mot kontanter när som helst. Outnyttjade resevouchers återbetalas automatiskt i kontanter vid slutet av giltighetsperioden.
 • Rese-vouchers kan endast lösas in i den valuta de har utfärdats i.
 • En rese-voucher kan endast lösas in av mottagaren. Om flygresans sammanlagda pris överstiger värdet på de rese-vouchers som används för att betala för bokningen kan mellanskillnaden betalas med ett betal-/kreditkort eller PayPal.
 • Om du inte använder hela tillgodohavandet på vouchern vid samma tillfälle kan du använda din voucherkod för framtida transaktioner.
 • Rese-vouchers kan användas som betalning för flygresor, sittplatser, prioritet, incheckat bagage, fast track, babyutrustning, musikutrustning, sportutrustning, reseförsäkring och förknippade skatter och avgifter (inte för biluthyrning, marktransport eller hotellbokningar).
 • Det är inte tillåtet att ändra passagerarens namn om bokningen har betalats med en rese-voucher.
 • Rese-vouchers för icke-subventionerade flygbiljetter kan inte lösas in mot subventionerade spanska flygbiljetter.
 • Ryanair förbehåller sig rätten att efter eget rimligt gottfinnande upphäva eller ändra dessa villkor. Ryanair kommer att ge kunder skriftlig information om eventuella förändringar.
 • Återbetalningskuponger utfärdas av Ryanair Group, Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Irland (hädanefter ”Ryanair”).
 • Dessa villkor gäller för användning av Ryanairs återbetalningskuponger. Ryanairs allmänna transportvillkor gäller.
 • Återbetalningskupongen utgör fullständig och slutlig reglering av ditt anspråk om ersättning enligt EU-förordning 261/2004.
 • Återbetalningskupongerna gäller under tolv månader efter utfärdandedatumet och de kan lösas in på vår webbplats under den perioden.
 • Återbetalningskupongerna kan endast lösas in i den valuta de har utfärdats i.
 • Återbetalningskupongerna kan endast lösas in av mottagaren.
 • Om flygresans sammanlagda pris överstiger värdet på de återbetalningskuponger som används för att betala för bokningen kan mellanskillnaden betalas med ett betal-/kreditkort eller PayPal.
 • Om du inte använder hela tillgodohavandet på kupongen vid samma tillfälle kan du använda din kupongkod för framtida transaktioner.
 • Återbetalningskupongerna kan användas som betalning för flygresor, sittplatser, prioritet, incheckat bagage, Fast Track, babyutrustning, musikutrustning, sportutrustning, reseförsäkring och förknippade skatter och avgifter (inte för biluthyrning, marktransport eller hotellbokningar).
 • Det är inte tillåtet att ändra passagerarens namn om bokningen har betalats med en återbetalningskupong.
 • Återbetalningskuponger för icke-subventionerade flygbiljetter kan inte lösas in mot subventionerade spanska flygbiljetter.
 • Ryanair förbehåller sig rätten att upphäva eller ändra dessa villkor efter eget rimligt gottfinnande. Ryanair kommer att ge kunder skriftlig information om eventuella förändringar.
 • Vouchers måste lösas in via det MyRyanair-konto som användes för den ursprungliga bokningen.
 • Erasmuspartnerskapet erbjuds av Ryanair Group, Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Irland (hädanefter kallat ”Ryanair”).
 • Erbjudandet gäller för resor mellan 1 september och 15 juni. Biljetter måste bokas minst 28 dagar före resedatumet.
 • Rabatten på 10 % är tillgänglig för 4 enskilda internationella flygningar per år (eller 2 tur och retur-flyg).
 • Erbjudandet inkluderar kostnadsfritt incheckat bagage på upp till 20 kg per flygning.
 • Studenter måste ha ett giltigt ESNcard för att utnyttja rabatten.
 • Studenter kan nekas ombordstigning om de inte på begäran kan visa upp det ESNcard som användes vid bokningen.
 • Studenter samtycker till att Ryanair överför deras uppgifter till ESNcard för verifieringsändamål.
 • Ryanairs allmänna villkor, transportvillkor och ordinarie avgifter gäller.

Erasmus–partnerskaperbjudandet gäller inte för följande:

 • Flygningar från den 16 juni till den 31 augusti.
 • Inrikesflygningar.
 • Biljettpristyperna Regular, Plus, Flexi Plus.
 • Flygningar med tredje parter.
 • Erasmus-erbjudandet är inte tillgängligt för bokningar som görs via mobilapparna (iOS, Android).
 • Avgifter som anges i Ryanairs allmänna villkor och transportvillkor eller Ryanairs andra tilläggstjänster.
 • Presentkort utfärdas av Ryanair Group, Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Irland (hädanefter ”Ryanair”).
 • Presentkortet är inte återbetalningsbart och kan inte bytas ut mot kontanter. Presentkort kan lösas in här på Ryanair.com eller via appen.
 • Presentkort kan utfärdas i digitalt eller fysiskt format.
 • Presentkorten är giltiga i ett år från utfärdandedatumet. Presentkortskoden gäller tills hela beloppet har löst in, t.o.m. förfallodatumet.
 • Om du inte använder hela presentkortets belopp vid ett tillfälle kan du använda din presentkortskod för köp senare t.o.m. förfallodatumet.
 • En administrationsavgift på 2 €/2 £ (eller motsvarande i lokal valuta) tillkommer för digitala presentkort.
 • En administrations- och leveransavgift på 5 €/5 £ (eller motsvarande i lokal valuta) tillkommer för fysiska presentkort. Vi avstår från denna avgift för inköp värda minst 100 €/100 £ (eller motsvarande i lokal valuta).
 • Presentkort utfärdas i den valör som väljs vid inköpstillfället. Valörer finns från 25 € till 1,000 € (el. motsv. i lokal valuta). Maximalt inköpsbelopp per transaktion är 1,000 € (el. motsv. i lokal valuta).
 • Presentkorten kan endast lösas in i den valuta de har utfärdats för.
 • Det namn som anges för presentkortets mottagare måste vara exakt detsamma som namnet på mottagarens pass, körkort eller annan legitimation. Det går inte att lösa in presentkortet om namnen inte stämmer överens. I detta fall beslutar Ryanair efter eget gottfinnande om presentkortet kan lösas in. Namnändringar är inte tillåtna på presentkort. Så länge presentkortet inte har lösts in, kan våra agenter uppdatera eventuella felaktigheter, t.ex. stavfel.
 • Presentkortsmottagare måste ha fyllt 2 år. Mottagare under 16 år som löser in ett presentkort måste dock alltid resa tillsammans med en vuxen, i enlighet med Ryanairs allmänna villkor.
 • Högst fyra presentkort kan användas per bokning. Om flygresans sammanlagda pris överstiger värdet på de presentkort som har använts för inköp av resan kan mellanskillnaden betalas med vanliga betalningsmetoder.
 • Presentkort kan endast användas som betalning för flygresa, sittplats, prioritet, incheckat bagage, plus, fast track, babyutrustning, musikutrustning, sportutrustning, reseförsäkring och anknytande skatter och avgifter vid bokningstillfället. Hyra av bil, marktransport eller hotellbokning ingår inte och ska betalas separat med en annan metod än presentkort.
 • Upp till 10 presentkort kan köpas i en transaktion. Observera att alla presentkort som köps samtidigt måste ha samma tema, meddelande och avsändare. Mottagarens namn och e-postadress kommer att vara de enda uppgifter som kan ändras.
 • Vi har ett begränsat antal fysiska presentkort med julteman för perioden 1 november t.o.m. 5 januari 2024. Observera att om du beställer ett fysiskt presentkort med jultema när de är utsålda får du ett kort med ett generiskt tema i stället.
 • Tidsplanering för digitala kort kommer att skickas varje timme, under perioder med mycket att göra kan det bli förseningar.
 • Om den beräknade leveransperioden (e-post och post) har gått ut och en kund inte har fått sitt presentkort kommer de att vara berättigade till ett nytt presentkort om kortet inte har lösts in. Presentkort som har lösts in i mottagarens namn kan inte återbetalas.
 • Fysiska presentkort skickas endast ut i vissa länder i Europa. En fullständig lista över i vilka länder kort skickas ut här.
 • Fysiska presentkort finns för närvarande endast på engelska och italienska. Om du beställer ett Ryanair-presentkort på någon av våra andra marknader får du en engelsk version, men du kan använda vilket språk som helst för att anpassa ditt meddelande på presentkortet.