Allmänna villkor och transportvillkor

Ryanair är avtalspart och Ryanairs allmänna transportvillkor gäller för alla flygningar som utförs med Ryanairs flygbolagskod (”FR”).

Ryanair UK är avtalspart och Ryanair UK:s allmänna transportvillkor gäller för alla flygningar som utförs med Ryanair UK:s flygbolagskod (”RK”).

Ryanair Sun (Buzz) är avtalspart och Ryanair Suns (Buzz) allmänna transportvillkor gäller för alla flygningar som utförs med Ryanair Suns (Buzz) flygbolagskod (”RR”).

Malta Air är avtalsparten och Malta Airs allmänna transportvillkor gäller för alla flygningar som utförs med Malta Airs flygbolagskod (”AL”).